Advanced

Certifiering av avloppsslam för användning som växtnäring på åkermark

Fridström, Linda-Mari and von Seth, Sigrid (2009)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
För att återföring av näring från avlopp till åkermark i form av slam ska accepteras, måste detta kunna ske på ett sådant sätt att oönskade ämnen inte anrikas i jorden eller att sådana halter upptas av grödorna att det kan påverka människors hälsa. I detta syfte har ett certifieringssystem för kvalitetssäkring avavloppsslam för återföring till jordbruksmark upprättats i Sverige.Syftet med detta examensarbete är att kritiskt granska och analysera certifieringssystemet REVAQ föranvändning av avloppsslam på åkermark samt att komma med förslag till förbättringar av systemet. Certifiering av slam enligt REVAQ anses vara en bra metod för återföring av växtnäring i slam till jordbruksmark på ett ansvarsfullt sätt. De krav som ställs på... (More)
För att återföring av näring från avlopp till åkermark i form av slam ska accepteras, måste detta kunna ske på ett sådant sätt att oönskade ämnen inte anrikas i jorden eller att sådana halter upptas av grödorna att det kan påverka människors hälsa. I detta syfte har ett certifieringssystem för kvalitetssäkring avavloppsslam för återföring till jordbruksmark upprättats i Sverige.Syftet med detta examensarbete är att kritiskt granska och analysera certifieringssystemet REVAQ föranvändning av avloppsslam på åkermark samt att komma med förslag till förbättringar av systemet. Certifiering av slam enligt REVAQ anses vara en bra metod för återföring av växtnäring i slam till jordbruksmark på ett ansvarsfullt sätt. De krav som ställs på certifierat slam som ska spridas på åkermarkoch det underlag som kraven baseras på är förtroendeingivande. Vidare har REVAQ-slam god acceptans bland många viktiga aktörer såsom Naturvårdsverket, Livsmedelsföretagen, LRF och SvenskDagligvaruhandel. Viktiga krav som ställs på certifierade slamproducenter är mätningar av metaller i slam och åkermark,arbete för minskning av metaller och oönskade organiska ämnen, stabilisering, hygienisering, förtroendeingivande hantering och fullständig spårbarhet. Dessutom ställs krav på ständiga förbättringar av slamkvaliteten.En klar nackdel med certifieringssystemet är att nuvarande certifieringsregler anses vara för otydliga och ostrukturerade. En arbetsmanual med tillhörande checklistor som är tänkta att underlättaslamproducenternas certifieringsarbete upprättas därför. I manualen beskrivs arbetsprocessen inför och eftercertifiering, all nödvändig information från regler och lagar samlas och konkreta exempel på de delar avcertifieringsarbetet som kan upplevas som svåra ges. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridström, Linda-Mari and von Seth, Sigrid
supervisor
organization
alternative title
Certification of sewage sludge for usage as plant nutrient on farmland
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
REVAQ, certifiering, slam, växtnäring, toxiska ämnen, åkermark
language
Swedish
id
4468139
date added to LUP
2014-06-18 13:34:19
date last changed
2014-06-18 13:34:19
@misc{4468139,
 abstract   = {För att återföring av näring från avlopp till åkermark i form av slam ska accepteras, måste detta kunna ske på ett sådant sätt att oönskade ämnen inte anrikas i jorden eller att sådana halter upptas av grödorna att det kan påverka människors hälsa. I detta syfte har ett certifieringssystem för kvalitetssäkring avavloppsslam för återföring till jordbruksmark upprättats i Sverige.Syftet med detta examensarbete är att kritiskt granska och analysera certifieringssystemet REVAQ föranvändning av avloppsslam på åkermark samt att komma med förslag till förbättringar av systemet. Certifiering av slam enligt REVAQ anses vara en bra metod för återföring av växtnäring i slam till jordbruksmark på ett ansvarsfullt sätt. De krav som ställs på certifierat slam som ska spridas på åkermarkoch det underlag som kraven baseras på är förtroendeingivande. Vidare har REVAQ-slam god acceptans bland många viktiga aktörer såsom Naturvårdsverket, Livsmedelsföretagen, LRF och SvenskDagligvaruhandel. Viktiga krav som ställs på certifierade slamproducenter är mätningar av metaller i slam och åkermark,arbete för minskning av metaller och oönskade organiska ämnen, stabilisering, hygienisering, förtroendeingivande hantering och fullständig spårbarhet. Dessutom ställs krav på ständiga förbättringar av slamkvaliteten.En klar nackdel med certifieringssystemet är att nuvarande certifieringsregler anses vara för otydliga och ostrukturerade. En arbetsmanual med tillhörande checklistor som är tänkta att underlättaslamproducenternas certifieringsarbete upprättas därför. I manualen beskrivs arbetsprocessen inför och eftercertifiering, all nödvändig information från regler och lagar samlas och konkreta exempel på de delar avcertifieringsarbetet som kan upplevas som svåra ges.},
 author    = {Fridström, Linda-Mari and von Seth, Sigrid},
 keyword   = {REVAQ,certifiering,slam,växtnäring,toxiska ämnen,åkermark},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Certifiering av avloppsslam för användning som växtnäring på åkermark},
 year     = {2009},
}