Advanced

Nära Havet - Livscykelanalys av väggkonstruktioner i ett kustnära område

Fägerskiöld, Kristina (2012)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
En expanderande byggsektor inom EU svarar för 40 procent av unionens totala energianvändning. Europeisk energipolitik syftar till en ökad effektivisering av energianvändningen i byggnader. För att kartlägga en byggnads totala miljöpåverkan och energianvändning bör även använda byggnadsmaterial beaktas samt produktion av dessa.Syftet med analysen har varit att studera två väggkonstruktioner, med hög isolerande förmåga, ur ett livscykelperspektiv. Konstruktion 1 är en flerskiktsvägg med skärmtegel samt glasull. Konstruktion 2 utgörs av en kanalmur i tegel samt perliteisolering. Konstruktionerna dimensioneras för att klara krav om hög isolerande förmåga samt för att fungera i ett kustnära område i södra Sverige. Miljöpåverkan härleds främst... (More)
En expanderande byggsektor inom EU svarar för 40 procent av unionens totala energianvändning. Europeisk energipolitik syftar till en ökad effektivisering av energianvändningen i byggnader. För att kartlägga en byggnads totala miljöpåverkan och energianvändning bör även använda byggnadsmaterial beaktas samt produktion av dessa.Syftet med analysen har varit att studera två väggkonstruktioner, med hög isolerande förmåga, ur ett livscykelperspektiv. Konstruktion 1 är en flerskiktsvägg med skärmtegel samt glasull. Konstruktion 2 utgörs av en kanalmur i tegel samt perliteisolering. Konstruktionerna dimensioneras för att klara krav om hög isolerande förmåga samt för att fungera i ett kustnära område i södra Sverige. Miljöpåverkan härleds främst till produktion av materialen glasull samt tegel och är starkt beroende av produktionsland samt tillverkningsmetod. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fägerskiöld, Kristina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Livscykelanalys, miljöpåverkan, byggnader, låg termisk konduktivitet, kustnära område
language
Swedish
id
4468142
date added to LUP
2014-06-18 13:28:58
date last changed
2014-06-18 13:28:58
@misc{4468142,
 abstract   = {En expanderande byggsektor inom EU svarar för 40 procent av unionens totala energianvändning. Europeisk energipolitik syftar till en ökad effektivisering av energianvändningen i byggnader. För att kartlägga en byggnads totala miljöpåverkan och energianvändning bör även använda byggnadsmaterial beaktas samt produktion av dessa.Syftet med analysen har varit att studera två väggkonstruktioner, med hög isolerande förmåga, ur ett livscykelperspektiv. Konstruktion 1 är en flerskiktsvägg med skärmtegel samt glasull. Konstruktion 2 utgörs av en kanalmur i tegel samt perliteisolering. Konstruktionerna dimensioneras för att klara krav om hög isolerande förmåga samt för att fungera i ett kustnära område i södra Sverige. Miljöpåverkan härleds främst till produktion av materialen glasull samt tegel och är starkt beroende av produktionsland samt tillverkningsmetod.},
 author    = {Fägerskiöld, Kristina},
 keyword   = {Livscykelanalys,miljöpåverkan,byggnader,låg termisk konduktivitet,kustnära område},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nära Havet - Livscykelanalys av väggkonstruktioner i ett kustnära område},
 year     = {2012},
}