Advanced

Utformning av avfallsutrymmen i sjukhusmiljö baserat på individens drivkrafter och hinder för källsortering, (Fallstudie på urologiska mottagningen, SUS Malmö)

Järvholm, Åsa (2012)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien har varit att identifiera vilka drivkrafter och hinder som finns för källsortering hosindividen och hur man baserat på dessa lämpligen kan utforma avfallsutrymmen, generellt och specifikt isjukhusmiljö. Examensarbetet utgörs av en litteraturstudie samt en fallstudie på urologmottagningen påuniversitetssjukhuset i Malmö. Fallstudien består av kvantitativa mätningar av avfallsmängder samtkvalitativa intervjuer med sjukvårdspersonalen.En fungerande källsortering är viktigt utifrån flera aspekter. Förutom att det är både miljömässigt ochekonomiskt gynnsamt med en välfungerande källsortering så bidrar det också till en bättre arbetsmiljö ochen ökad trivsel. Dessutom är en välfungerande källsortering en viktig del i... (More)
Syftet med studien har varit att identifiera vilka drivkrafter och hinder som finns för källsortering hosindividen och hur man baserat på dessa lämpligen kan utforma avfallsutrymmen, generellt och specifikt isjukhusmiljö. Examensarbetet utgörs av en litteraturstudie samt en fallstudie på urologmottagningen påuniversitetssjukhuset i Malmö. Fallstudien består av kvantitativa mätningar av avfallsmängder samtkvalitativa intervjuer med sjukvårdspersonalen.En fungerande källsortering är viktigt utifrån flera aspekter. Förutom att det är både miljömässigt ochekonomiskt gynnsamt med en välfungerande källsortering så bidrar det också till en bättre arbetsmiljö ochen ökad trivsel. Dessutom är en välfungerande källsortering en viktig del i förebyggandet av avfall.Studien visar att drivkraften och viljan att källsortera tycks finnas naturlig hos individen, att källsorterahar ofta blivit en normalitet. För att drivkraften ska leda till det faktiska beteendet att källsortera eller ökagraden av källsortering krävs dock att vissa hinder, så som otillgänglighet, obekvämhet och oordning isamband med sortering och utformning av avfallsutrymmen, övervinns. På urologmottagningen upplevsde största hindren vara utrymmesbrist, långa transportsträckor samt för små kärl.En slutsats som kan dras från både litteratur- och fallstudien är att det måste vara ätt att göra rättför att människor ska källsortera. Vid nybyggnation eller ombyggnation av avfallsutrymmen är därförnärhet till utrymmet, ett tydligt system och bra skyltning viktigt att tänka på. Genom att utformaavfallsutrymmen så att de blir tillgängliga, bekväma och ordnade undanröjs hindren för källsortering ochindividens befintliga drivkraft att källsortera leder till just detta beteende. Att man genom dennautformning av avfallutrymmen förutom en ökad källsortering även skapar en bättre arbetsmiljö och enökad trivsel kan ses som en bonus. På urologmottagningen rekommenderas bland annat införsel avsorteringsmöjlighet på samtliga behandlingsrum, bättre struktur i miljörummet samt omfördelning avtransportansvaret mellan mottagningen och miljörummet i källaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Järvholm, Åsa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Källsortering, avfallsutrymmen, drivkrafter, hinder, riskavfall, sjukhusmiljö
language
Swedish
id
4468182
date added to LUP
2014-06-18 13:34:58
date last changed
2014-06-18 13:34:58
@misc{4468182,
 abstract   = {Syftet med studien har varit att identifiera vilka drivkrafter och hinder som finns för källsortering hosindividen och hur man baserat på dessa lämpligen kan utforma avfallsutrymmen, generellt och specifikt isjukhusmiljö. Examensarbetet utgörs av en litteraturstudie samt en fallstudie på urologmottagningen påuniversitetssjukhuset i Malmö. Fallstudien består av kvantitativa mätningar av avfallsmängder samtkvalitativa intervjuer med sjukvårdspersonalen.En fungerande källsortering är viktigt utifrån flera aspekter. Förutom att det är både miljömässigt ochekonomiskt gynnsamt med en välfungerande källsortering så bidrar det också till en bättre arbetsmiljö ochen ökad trivsel. Dessutom är en välfungerande källsortering en viktig del i förebyggandet av avfall.Studien visar att drivkraften och viljan att källsortera tycks finnas naturlig hos individen, att källsorterahar ofta blivit en normalitet. För att drivkraften ska leda till det faktiska beteendet att källsortera eller ökagraden av källsortering krävs dock att vissa hinder, så som otillgänglighet, obekvämhet och oordning isamband med sortering och utformning av avfallsutrymmen, övervinns. På urologmottagningen upplevsde största hindren vara utrymmesbrist, långa transportsträckor samt för små kärl.En slutsats som kan dras från både litteratur- och fallstudien är att det måste vara ätt att göra rättför att människor ska källsortera. Vid nybyggnation eller ombyggnation av avfallsutrymmen är därförnärhet till utrymmet, ett tydligt system och bra skyltning viktigt att tänka på. Genom att utformaavfallsutrymmen så att de blir tillgängliga, bekväma och ordnade undanröjs hindren för källsortering ochindividens befintliga drivkraft att källsortera leder till just detta beteende. Att man genom dennautformning av avfallutrymmen förutom en ökad källsortering även skapar en bättre arbetsmiljö och enökad trivsel kan ses som en bonus. På urologmottagningen rekommenderas bland annat införsel avsorteringsmöjlighet på samtliga behandlingsrum, bättre struktur i miljörummet samt omfördelning avtransportansvaret mellan mottagningen och miljörummet i källaren.},
 author    = {Järvholm, Åsa},
 keyword   = {Källsortering,avfallsutrymmen,drivkrafter,hinder,riskavfall,sjukhusmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utformning av avfallsutrymmen i sjukhusmiljö baserat på individens drivkrafter och hinder för källsortering, (Fallstudie på urologiska mottagningen, SUS Malmö)},
 year     = {2012},
}