Advanced

Användning av slaggrus från avfallsförbränning i anläggningskonstruktioner (Kartläggning av erfarenheter)

Olsson, Daniel (2012) FMI820 20121
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att stimulera och öka en miljömässigt säker användning av slaggrus i anläggningskonstruktioner utanför deponiområden. I examensarbetet har en omfattande enkätundersökning utarbetats. Sammanlagt svarade 16 slaggrusproducenter, 16 länsstyrelser och 14 kommuner på enkätundersökningen. Bland svaren finns ett antal specifikationer om vad länsstyrelserna och kommunerna anser sig behöva när slaggrusproducenter ansöker om att få använda slaggrus i anläggningskonstruktioner. T.ex. angavs att ha kontroll av lakvattnet, utfört totalhaltsanalyser på slaggruset samt egenkontroll av anläggningen. Enkätundersökningen visade att slaggrusproducenterna till stor del använder slaggruset som konstruktionsmaterial på deponier... (More)
Syftet med detta examensarbete är att stimulera och öka en miljömässigt säker användning av slaggrus i anläggningskonstruktioner utanför deponiområden. I examensarbetet har en omfattande enkätundersökning utarbetats. Sammanlagt svarade 16 slaggrusproducenter, 16 länsstyrelser och 14 kommuner på enkätundersökningen. Bland svaren finns ett antal specifikationer om vad länsstyrelserna och kommunerna anser sig behöva när slaggrusproducenter ansöker om att få använda slaggrus i anläggningskonstruktioner. T.ex. angavs att ha kontroll av lakvattnet, utfört totalhaltsanalyser på slaggruset samt egenkontroll av anläggningen. Enkätundersökningen visade att slaggrusproducenterna till stor del använder slaggruset som konstruktionsmaterial på deponier och att de inte försökt få ut slaggruset utanför avfallsanläggningar i någon större utsträckning. Utöver enkätundersökningen gjordes en kartläggning över utförda projekt med slaggrus. Kartläggningen visar att slaggrus framförallt använts av SYSAV i Malmö, men att slaggrus även använts i en viss utsträckning i övriga delen av landet. Slutligen gjordes en totalhaltsanalys för slaggrus ifrån SYSAV och RENOVA. Totalhaltsanalysen visar att SYSAVs och RENOVAs slaggrus (små kornstorlekar) har jämförbara totalhalter för zink, koppar och bly och att totalhalten är dubbelt så hög för zink, koppar och bly i små kornstorlekar jämfört med stora i SYSAVs slaggrus. För examensarbetet har ett antal frågeställningar beaktats. Bland annat frågades om slaggrus är ett avfall, en biprodukt eller ett avfall som kan bli en produkt? Huvuddelen av de som svarat i enkätundersökningen angav att slaggrus är ett avfall varav en del angav att slaggrus potentiellt kan bli en produkt. Endast några slaggrusproducenter ansåg att slaggrus är en biprodukt. En annan frågeställning i examensarbetet är om vilken föroreningsrisk slaggruset har. I enkätundersökningen svarade slaggrusproducenterna generellt att slaggrus har indre än ringa föroreningsrisk†eller ⁲inga föroreningsrisk†medan kommunerna generellt svarade er än ringa föroreningsrisk Totalhalten av tungmetaller är hög för slaggrus jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden, däremot är utlakningshalten låg. Enkätundersökningen visade att länsstyrelserna generellt har bra kunskap om vilka faktorer som skall tas i beaktande vid användandet av slaggrus i anläggningskonstruktioner, medan kommunernas kunskap är mera bristfällig. Det är inte omöjligt att öka användningen av slaggrus utanför avfallsanläggningar men för att lyckas behövs fler dokumenterade projekt av dem som har hand om slaggrusets avsättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Daniel
supervisor
organization
course
FMI820 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Slaggrus, avfall, biprodukt, anläggningskonstruktioner, totalhalt på tungmetaller, enkätundersökning, länsstyrelser, kommuner, mindre än ringa föroreningsrisk, ringa föroreningsrisk, mer än ringa föroreningsrisk
report number
TFEM--12/5066
other publication id
LUTFD2/TFEM--12/5066--SE + (1-112)
language
Swedish
id
4468232
date added to LUP
2014-06-18 12:10:27
date last changed
2014-06-18 12:10:27
@misc{4468232,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete är att stimulera och öka en miljömässigt säker användning av slaggrus i anläggningskonstruktioner utanför deponiområden. I examensarbetet har en omfattande enkätundersökning utarbetats. Sammanlagt svarade 16 slaggrusproducenter, 16 länsstyrelser och 14 kommuner på enkätundersökningen. Bland svaren finns ett antal specifikationer om vad länsstyrelserna och kommunerna anser sig behöva när slaggrusproducenter ansöker om att få använda slaggrus i anläggningskonstruktioner. T.ex. angavs att ha kontroll av lakvattnet, utfört totalhaltsanalyser på slaggruset samt egenkontroll av anläggningen. Enkätundersökningen visade att slaggrusproducenterna till stor del använder slaggruset som konstruktionsmaterial på deponier och att de inte försökt få ut slaggruset utanför avfallsanläggningar i någon större utsträckning. Utöver enkätundersökningen gjordes en kartläggning över utförda projekt med slaggrus. Kartläggningen visar att slaggrus framförallt använts av SYSAV i Malmö, men att slaggrus även använts i en viss utsträckning i övriga delen av landet. Slutligen gjordes en totalhaltsanalys för slaggrus ifrån SYSAV och RENOVA. Totalhaltsanalysen visar att SYSAVs och RENOVAs slaggrus (små kornstorlekar) har jämförbara totalhalter för zink, koppar och bly och att totalhalten är dubbelt så hög för zink, koppar och bly i små kornstorlekar jämfört med stora i SYSAVs slaggrus. För examensarbetet har ett antal frågeställningar beaktats. Bland annat frågades om slaggrus är ett avfall, en biprodukt eller ett avfall som kan bli en produkt? Huvuddelen av de som svarat i enkätundersökningen angav att slaggrus är ett avfall varav en del angav att slaggrus potentiellt kan bli en produkt. Endast några slaggrusproducenter ansåg att slaggrus är en biprodukt. En annan frågeställning i examensarbetet är om vilken föroreningsrisk slaggruset har. I enkätundersökningen svarade slaggrusproducenterna generellt att slaggrus har indre än ringa föroreningsrisk†eller ⁲inga föroreningsrisk†medan kommunerna generellt svarade er än ringa föroreningsrisk Totalhalten av tungmetaller är hög för slaggrus jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden, däremot är utlakningshalten låg. Enkätundersökningen visade att länsstyrelserna generellt har bra kunskap om vilka faktorer som skall tas i beaktande vid användandet av slaggrus i anläggningskonstruktioner, medan kommunernas kunskap är mera bristfällig. Det är inte omöjligt att öka användningen av slaggrus utanför avfallsanläggningar men för att lyckas behövs fler dokumenterade projekt av dem som har hand om slaggrusets avsättning.},
 author    = {Olsson, Daniel},
 keyword   = {Slaggrus,avfall,biprodukt,anläggningskonstruktioner,totalhalt på tungmetaller,enkätundersökning,länsstyrelser,kommuner,mindre än ringa föroreningsrisk,ringa föroreningsrisk,mer än ringa föroreningsrisk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användning av slaggrus från avfallsförbränning i anläggningskonstruktioner (Kartläggning av erfarenheter)},
 year     = {2012},
}