Advanced

Hållbarhetskriterier för användning av fast biomassa och biogas för el, uppvärmning och kylning (Konsekvenser för energibranschen)

Petersson, Sofia (2012) FMI820 20121
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Inom EU-kommissionen pågår en utredning om huruvida hållbarhetskriterier skall införas för fasta biobränslen och biogas som används för produktion av el, värme och kyla. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett eventuellt införande av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen kan komma att påverka den svenska marknaden för fasta biobränslen och därigenom i sin tur påverka energibranschen.Under examensarbetet har en litteraturstudie samt en intervju- och enkätstudie genomförts. Litteraturstudien hade två huvudsyften. Det första av dessa var att genomföra en marknadsanalys av den svenska marknaden för fasta biobränslen. Det andra syftet var att förstå och beskriva varför ett införande av hållbarhetskriterier för fasta... (More)
Inom EU-kommissionen pågår en utredning om huruvida hållbarhetskriterier skall införas för fasta biobränslen och biogas som används för produktion av el, värme och kyla. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett eventuellt införande av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen kan komma att påverka den svenska marknaden för fasta biobränslen och därigenom i sin tur påverka energibranschen.Under examensarbetet har en litteraturstudie samt en intervju- och enkätstudie genomförts. Litteraturstudien hade två huvudsyften. Det första av dessa var att genomföra en marknadsanalys av den svenska marknaden för fasta biobränslen. Det andra syftet var att förstå och beskriva varför ett införande av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen är under utredning av EU-kommissionen och vilka resultat denna utredning hittills har nått.Endast skogsbränslen som uppfyller kraven i hållbarhetskriterierna kan anses som hållbara efter ett eventuellt införande av dessa. Huvudsyftet med både enkät- och intervjustudien var att inhämta information om hur utbudet av hållbara skogsbränslen, efter ett införande av kriterier, kan komma att skilja sig från utbudet av skogsbränslen på marknaden idag.Resultatet från enkät och intervjustudien pekar på att hållbarhetskriteriernas påverkan på kvantitet och sortiment av skogsbränslen beror bland annat på vilka specifika krav kriterierna kommer att innebära och hur dessa kan kopplas till befintligt lag- och regelverk samt redan väl utbredda certifieringssystem för hållbart skogsbruk. Ett annat tydligt resultat var att en kunskapslucka identifierades hos skogsägare och skogliga föreningar om den pågående processen inom EU angående hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Denna kunskapslucka kan sannolikt initialt påverka utbudet av hållbara bränslen.Ett antal huvudsakliga slutsatser erhölls genom detta examensarbete angående sannolika effekter av ett eventuellt införande av hållbarhetskriterier. Utbudet av skogsbränsle som kan anses som hållbart kan komma bli mindre till kvantiteten än utbudet av skogsbränslen idag. Det i studien genomförda räkneexemplet pekar på en skillnad motsvarande 3,2 TWh energi. Sortimentet kan komma att förändras genom att utbudet av avverkningsrester minskar. Dock behöver ingen av dessa förändringar vara ihållande. Utbudsminskningen i sin tur kan komma att leda till ökade priser för både avverkningsrester och biprodukter från skogsindustrin, vilket i så fall kommer att innebära högre kostnader för energibolagen vid användning av skogsbränslen i energiproduktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Sofia
supervisor
organization
course
FMI820 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Hållbarhetskriterier, fasta biobränslen, skogsbränslen, avverkningsrester, biprodukter, sågverksindustrin
report number
TFEM--12/5063
other publication id
LUTFD2/TFEM--12/5063--SE + (1-92)
language
Swedish
id
4468236
date added to LUP
2014-06-18 12:11:40
date last changed
2014-06-18 12:11:40
@misc{4468236,
 abstract   = {Inom EU-kommissionen pågår en utredning om huruvida hållbarhetskriterier skall införas för fasta biobränslen och biogas som används för produktion av el, värme och kyla. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett eventuellt införande av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen kan komma att påverka den svenska marknaden för fasta biobränslen och därigenom i sin tur påverka energibranschen.Under examensarbetet har en litteraturstudie samt en intervju- och enkätstudie genomförts. Litteraturstudien hade två huvudsyften. Det första av dessa var att genomföra en marknadsanalys av den svenska marknaden för fasta biobränslen. Det andra syftet var att förstå och beskriva varför ett införande av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen är under utredning av EU-kommissionen och vilka resultat denna utredning hittills har nått.Endast skogsbränslen som uppfyller kraven i hållbarhetskriterierna kan anses som hållbara efter ett eventuellt införande av dessa. Huvudsyftet med både enkät- och intervjustudien var att inhämta information om hur utbudet av hållbara skogsbränslen, efter ett införande av kriterier, kan komma att skilja sig från utbudet av skogsbränslen på marknaden idag.Resultatet från enkät och intervjustudien pekar på att hållbarhetskriteriernas påverkan på kvantitet och sortiment av skogsbränslen beror bland annat på vilka specifika krav kriterierna kommer att innebära och hur dessa kan kopplas till befintligt lag- och regelverk samt redan väl utbredda certifieringssystem för hållbart skogsbruk. Ett annat tydligt resultat var att en kunskapslucka identifierades hos skogsägare och skogliga föreningar om den pågående processen inom EU angående hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Denna kunskapslucka kan sannolikt initialt påverka utbudet av hållbara bränslen.Ett antal huvudsakliga slutsatser erhölls genom detta examensarbete angående sannolika effekter av ett eventuellt införande av hållbarhetskriterier. Utbudet av skogsbränsle som kan anses som hållbart kan komma bli mindre till kvantiteten än utbudet av skogsbränslen idag. Det i studien genomförda räkneexemplet pekar på en skillnad motsvarande 3,2 TWh energi. Sortimentet kan komma att förändras genom att utbudet av avverkningsrester minskar. Dock behöver ingen av dessa förändringar vara ihållande. Utbudsminskningen i sin tur kan komma att leda till ökade priser för både avverkningsrester och biprodukter från skogsindustrin, vilket i så fall kommer att innebära högre kostnader för energibolagen vid användning av skogsbränslen i energiproduktionen.},
 author    = {Petersson, Sofia},
 keyword   = {Hållbarhetskriterier,fasta biobränslen,skogsbränslen,avverkningsrester,biprodukter,sågverksindustrin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetskriterier för användning av fast biomassa och biogas för el, uppvärmning och kylning (Konsekvenser för energibranschen)},
 year     = {2012},
}