Advanced

Varumärkesförfalskning - En rättssociologisk studie kring lagen och samhället vad gäller handel med förfalskade varor i Kina.

Severin, Hanna LU (2014) RÄSK02 20141
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Kina är idag det land i världen där den absolut största delen förfalskade varor kommer ifrån. I takt med att dagens moderna samhälle utvecklat en konsumism som ständigt växer, har den förfalskade industrin vuxit sig stor och omsätter miljarder varje år. Utöver ekonomiska förluster för företag, innebär denna industri även en hälsofara för konsumenten när förövarna förfalskar varor såsom mediciner och alkohol. Industrin faller klart och tydligt inom den organiserade brottsligheten. Syftet med denna studie är att undersöka rätten som styrande instrument i Kina vad gäller varumärkesförfalskning. Uppsatsen undersöker även vad det kan finnas för orsaker och förklaringar till att handel med förfalskade varor verkar vara socialt accepterat i... (More)
Kina är idag det land i världen där den absolut största delen förfalskade varor kommer ifrån. I takt med att dagens moderna samhälle utvecklat en konsumism som ständigt växer, har den förfalskade industrin vuxit sig stor och omsätter miljarder varje år. Utöver ekonomiska förluster för företag, innebär denna industri även en hälsofara för konsumenten när förövarna förfalskar varor såsom mediciner och alkohol. Industrin faller klart och tydligt inom den organiserade brottsligheten. Syftet med denna studie är att undersöka rätten som styrande instrument i Kina vad gäller varumärkesförfalskning. Uppsatsen undersöker även vad det kan finnas för orsaker och förklaringar till att handel med förfalskade varor verkar vara socialt accepterat i samhället trots att det är olagligt i kinesiska regleringar. För att svara på frågeställningen samt tillgodogöra syftet för denna uppsats har jag tagit med en bakgrundsdel vilken förklarar hur det kinesiska samhället ser ut kulturellt sätt. Utöver det har intervjuer genomförts med några nyckelpersoner där samtliga har god erfarenhet av Kina och dess affärsklimat ur dels en samhällelig men även en juridisk synvinkel. Ämnet är viktigt att studera då den falska industrin lever på att indirekt förstöra för någon annan, något konsumenten kanske inte alltid tänker på. Resultatet av denna studie blev att Kinas regleringar kring varumärkesrätt egentligen är väl utvecklade. Det som fallerar är dels implementeringen av lagen som sådan från myndigheternas sida men även att man både i samhället och i högre instanser som myndigheter och ända upp i det styrande partiet tar emot mutor och sysslar med klart korrupta vägar för att hålla den förfalskande industrin levande. Samhällsnormen kring att tjäna pengar och ha ett stort relationsnät är dessutom en bidragande faktor till att handeln med förfalskade varor är så stor som den är. Något av det som idag saknas och som man skulle behöva för att råda bot på problemet är bland annat preventiva åtgärder i tidigare stadier, bättre regelefterlevnad samt större transperens vad gäller dokumentation från myndigheternas sida. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Severin, Hanna LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
4468717
date added to LUP
2014-08-05 13:11:10
date last changed
2014-08-05 13:11:10
@misc{4468717,
 abstract   = {Kina är idag det land i världen där den absolut största delen förfalskade varor kommer ifrån. I takt med att dagens moderna samhälle utvecklat en konsumism som ständigt växer, har den förfalskade industrin vuxit sig stor och omsätter miljarder varje år. Utöver ekonomiska förluster för företag, innebär denna industri även en hälsofara för konsumenten när förövarna förfalskar varor såsom mediciner och alkohol. Industrin faller klart och tydligt inom den organiserade brottsligheten. Syftet med denna studie är att undersöka rätten som styrande instrument i Kina vad gäller varumärkesförfalskning. Uppsatsen undersöker även vad det kan finnas för orsaker och förklaringar till att handel med förfalskade varor verkar vara socialt accepterat i samhället trots att det är olagligt i kinesiska regleringar. För att svara på frågeställningen samt tillgodogöra syftet för denna uppsats har jag tagit med en bakgrundsdel vilken förklarar hur det kinesiska samhället ser ut kulturellt sätt. Utöver det har intervjuer genomförts med några nyckelpersoner där samtliga har god erfarenhet av Kina och dess affärsklimat ur dels en samhällelig men även en juridisk synvinkel. Ämnet är viktigt att studera då den falska industrin lever på att indirekt förstöra för någon annan, något konsumenten kanske inte alltid tänker på. Resultatet av denna studie blev att Kinas regleringar kring varumärkesrätt egentligen är väl utvecklade. Det som fallerar är dels implementeringen av lagen som sådan från myndigheternas sida men även att man både i samhället och i högre instanser som myndigheter och ända upp i det styrande partiet tar emot mutor och sysslar med klart korrupta vägar för att hålla den förfalskande industrin levande. Samhällsnormen kring att tjäna pengar och ha ett stort relationsnät är dessutom en bidragande faktor till att handeln med förfalskade varor är så stor som den är. Något av det som idag saknas och som man skulle behöva för att råda bot på problemet är bland annat preventiva åtgärder i tidigare stadier, bättre regelefterlevnad samt större transperens vad gäller dokumentation från myndigheternas sida.},
 author    = {Severin, Hanna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesförfalskning - En rättssociologisk studie kring lagen och samhället vad gäller handel med förfalskade varor i Kina.},
 year     = {2014},
}