Advanced

Påverkan av placeringsinriktningar och förvaltningsstrategier på aktiefonders avkastning

Lindberg Odhner, Clas LU and Wallertoft, Mark LU (2014) NEKH01 20141
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utifrån fonders karaktärsdrag undersöka om det går att utforma en investeringsstrategi som konsekvent slår marknaden. Detta görs med hjälp av regressionsanalyser som har för syfte att undersöka vilka karaktärsdrag som påverkar en fonds avkastning. Nollhypotesen är uppställd på sådant vis att om en hypotes förkastas har variabeln antingen en signifikant positiv eller negativ påverkan på avkastning. Undersökningsperioden sträcker sig mellan 1999-2008 och 99 fonder undersöks. Utifrån de karaktärsdrag som påvisas signifikanta konstrueras en portfölj av dessa för perioden 2009-2013. Detta för att undersöka om det går att använda metoden och resultatet som en investeringsstrategi. Resultatet från metoden ovan visar... (More)
Syftet med uppsatsen är att utifrån fonders karaktärsdrag undersöka om det går att utforma en investeringsstrategi som konsekvent slår marknaden. Detta görs med hjälp av regressionsanalyser som har för syfte att undersöka vilka karaktärsdrag som påverkar en fonds avkastning. Nollhypotesen är uppställd på sådant vis att om en hypotes förkastas har variabeln antingen en signifikant positiv eller negativ påverkan på avkastning. Undersökningsperioden sträcker sig mellan 1999-2008 och 99 fonder undersöks. Utifrån de karaktärsdrag som påvisas signifikanta konstrueras en portfölj av dessa för perioden 2009-2013. Detta för att undersöka om det går att använda metoden och resultatet som en investeringsstrategi. Resultatet från metoden ovan visar att karaktärsdragen Mid Cap, Tillväxt och Cyklisk har positiv påverkan på avkastning. Risk, Ålder, I-land och Dynamisk uppvisade däremot ett negativt samband med avkastning. Portföljen som konstruerades med hjälp av dessa karaktärsdrag presterade bättre än en slumpmässigt utvald portfölj men slog ej världsindex när hänsyn togs till förvaltningsavgifter och survivor bias. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg Odhner, Clas LU and Wallertoft, Mark LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Placeringsinriktning, Aktiefond, Avkastning, Förvaltningsstrategi
language
Swedish
id
4468729
date added to LUP
2014-06-23 22:33:34
date last changed
2014-06-23 22:33:34
@misc{4468729,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utifrån fonders karaktärsdrag undersöka om det går att utforma en investeringsstrategi som konsekvent slår marknaden. Detta görs med hjälp av regressionsanalyser som har för syfte att undersöka vilka karaktärsdrag som påverkar en fonds avkastning. Nollhypotesen är uppställd på sådant vis att om en hypotes förkastas har variabeln antingen en signifikant positiv eller negativ påverkan på avkastning. Undersökningsperioden sträcker sig mellan 1999-2008 och 99 fonder undersöks. Utifrån de karaktärsdrag som påvisas signifikanta konstrueras en portfölj av dessa för perioden 2009-2013. Detta för att undersöka om det går att använda metoden och resultatet som en investeringsstrategi. Resultatet från metoden ovan visar att karaktärsdragen Mid Cap, Tillväxt och Cyklisk har positiv påverkan på avkastning. Risk, Ålder, I-land och Dynamisk uppvisade däremot ett negativt samband med avkastning. Portföljen som konstruerades med hjälp av dessa karaktärsdrag presterade bättre än en slumpmässigt utvald portfölj men slog ej världsindex när hänsyn togs till förvaltningsavgifter och survivor bias.},
 author    = {Lindberg Odhner, Clas and Wallertoft, Mark},
 keyword   = {Placeringsinriktning,Aktiefond,Avkastning,Förvaltningsstrategi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkan av placeringsinriktningar och förvaltningsstrategier på aktiefonders avkastning},
 year     = {2014},
}