Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Planning green infrastructure using habitat modelling : a case study of the common toad in Lomma Municipality

Walker, William LU (2014) In Student thesis series INES NGEK01 20141
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
For an ecosystem to be able to continue to provide important services to society, it must be able to adapt to change. As part of an ecosystem, the ability of a species to migrate in the landscape is vital for the adaption to change. A green infrastructure allows the movement of species in a landscape fragmented by human influenced land use. The importance of a green infrastructure is twofold in a changing climate. An increased frequency of extreme weather events will create changes in food availability, competition and the physical components of an ecosystem. A green infrastructure also provides services which are important for society’s adaption to climate change such as water retention and shade.
This thesis looks at the composition... (More)
For an ecosystem to be able to continue to provide important services to society, it must be able to adapt to change. As part of an ecosystem, the ability of a species to migrate in the landscape is vital for the adaption to change. A green infrastructure allows the movement of species in a landscape fragmented by human influenced land use. The importance of a green infrastructure is twofold in a changing climate. An increased frequency of extreme weather events will create changes in food availability, competition and the physical components of an ecosystem. A green infrastructure also provides services which are important for society’s adaption to climate change such as water retention and shade.
This thesis looks at the composition of green infrastructure in Lomma municipality and the opportunities it provides for the common toad (Bufo bufo) to be able to migrate in the landscape. A habitat model was created for the common toad which was used to evaluate Lomma municipality’s plan for extending existing green infrastructure. Lomma is located in a low lying landscape on the Öresund coast. In a changing climate the risk for flooding in Lomma is predicted to increase. Flooding was used as an example of a disturbance on the municipality’s green infrastructure and the common toad’s habitat with the aim of facilitating planning of green infrastructure in the future.
The result of the evaluation of Lomma municipality’s green infrastructure was that, in general, the common toad’s habitat followed the infrastructure. A number of locations in the landscape that lacked connectivity had been identified for new green corridors. The common toad is not representative of all species and so there were migration paths that did not conform to the green infrastructure plan. Using flooding as a disturbance resulted in a reduction in the toad’s habitat area and also caused a break in migration connectivity in the landscape. (Less)
Abstract (Swedish)
Om ett ekosystem ska fortsätta att förse samhället med viktiga tjänster måste det vara anpassningsbart. Som en del av ett ekosystem är arters förmåga att förflytta sig över landskapet vitalt för anpassningen. Grönstruktur underlättar förflyttningen av arter i ett landskap fragmenterat av bebyggelse och barriärer. Vid ett förändrat klimat är grönstruktur viktigt av två anledningar. Ökat antal extrema väder kommer att förändra tillgänglighet av föda, konkurrens mellan arter och fysiska komponenter i ett ekosystem. Grönstruktur tillhandahåller även tjänster som är viktiga för samhällets förmåga till klimatanpassning, så som vattenfördröjning och skugga.
Denna uppsats undersöker uppbyggnaden av grönstruktur i Lomma kommun och de möjligheter... (More)
Om ett ekosystem ska fortsätta att förse samhället med viktiga tjänster måste det vara anpassningsbart. Som en del av ett ekosystem är arters förmåga att förflytta sig över landskapet vitalt för anpassningen. Grönstruktur underlättar förflyttningen av arter i ett landskap fragmenterat av bebyggelse och barriärer. Vid ett förändrat klimat är grönstruktur viktigt av två anledningar. Ökat antal extrema väder kommer att förändra tillgänglighet av föda, konkurrens mellan arter och fysiska komponenter i ett ekosystem. Grönstruktur tillhandahåller även tjänster som är viktiga för samhällets förmåga till klimatanpassning, så som vattenfördröjning och skugga.
Denna uppsats undersöker uppbyggnaden av grönstruktur i Lomma kommun och de möjligheter de skapar för vanlig padda (Bufo bufo) att förflytta sig över landskapet. En habitatmodell för den vanliga paddan har skapats vilken har använts för att undersöka Lomma kommuns plan för utvidgning av grönstruktur. Lomma ligger i lågt landskap vid Öresunds kust. Vid förändringar i klimatet är risken för översvämningar i Lomma därmed sagt att öka. Översvämning är således använt som ett exempel på störning på Lommas grönstruktur och vanlig paddas habitat med syfte att underlätta planeringen av grönstruktur i framtiden.
Resultatet av utvärderingen av Lomma kommuns grönstruktur var att den vanliga paddans habitat följde grönstrukturen. Flertalet platser i landskapet som saknade konnektivitet har identifierats i Översiktsplanen 2010 för att skapa nya gröna korridorer. Vanlig padda representerar inte alla arter, därför fanns spridningsvägar som inte stämde med planen för grönstruktur. Användandet av översvämning som störning resulterade i en minskning av paddans habitat och orsakade brytpunkter i konnektivitet i landskapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Walker, William LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
adaption to climate change, green infrastructure, planning, ecosystem services, habitat model, common toad, Bufo bufo
publication/series
Student thesis series INES
report number
311
language
English
id
4497290
date added to LUP
2014-06-19 15:08:25
date last changed
2014-06-21 12:50:22
@misc{4497290,
 abstract   = {{For an ecosystem to be able to continue to provide important services to society, it must be able to adapt to change. As part of an ecosystem, the ability of a species to migrate in the landscape is vital for the adaption to change. A green infrastructure allows the movement of species in a landscape fragmented by human influenced land use. The importance of a green infrastructure is twofold in a changing climate. An increased frequency of extreme weather events will create changes in food availability, competition and the physical components of an ecosystem. A green infrastructure also provides services which are important for society’s adaption to climate change such as water retention and shade. 
 This thesis looks at the composition of green infrastructure in Lomma municipality and the opportunities it provides for the common toad (Bufo bufo) to be able to migrate in the landscape. A habitat model was created for the common toad which was used to evaluate Lomma municipality’s plan for extending existing green infrastructure. Lomma is located in a low lying landscape on the Öresund coast. In a changing climate the risk for flooding in Lomma is predicted to increase. Flooding was used as an example of a disturbance on the municipality’s green infrastructure and the common toad’s habitat with the aim of facilitating planning of green infrastructure in the future. 
 The result of the evaluation of Lomma municipality’s green infrastructure was that, in general, the common toad’s habitat followed the infrastructure. A number of locations in the landscape that lacked connectivity had been identified for new green corridors. The common toad is not representative of all species and so there were migration paths that did not conform to the green infrastructure plan. Using flooding as a disturbance resulted in a reduction in the toad’s habitat area and also caused a break in migration connectivity in the landscape.}},
 author    = {{Walker, William}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Student thesis series INES}},
 title    = {{Planning green infrastructure using habitat modelling : a case study of the common toad in Lomma Municipality}},
 year     = {{2014}},
}