Advanced

Metoder för att bygga lufttäta regelkonstruktioner - Vilka lösningar föredras hos åtta företag?

Löfdahl, Isabella and Herrström, Erik (2014)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Det är viktigt att ha en god energihushållning på grund av rådande klimatsituation och ökande energipriser. Det sätts även högre krav på inomhusmiljön i våra byggnader. En viktig faktor för att minska en byggnads energianvändning och samtidigt förbättra inomhusmiljön är att minimera luftläckaget. Eftersom att det de senaste åren oftare har satts krav på ett lågt luftläckage har nya produkter och metoder utvecklats. Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka metoder som föredras och används mest i produktionen och projekteringen. Syftet är även att identifiera svårigheter i processen att bygga lufttäta hus med regelkonstruktioner och vad som kan förenkla den. Rapporten baseras på en litteraturstudie och en intervjustudie. I... (More)
Det är viktigt att ha en god energihushållning på grund av rådande klimatsituation och ökande energipriser. Det sätts även högre krav på inomhusmiljön i våra byggnader. En viktig faktor för att minska en byggnads energianvändning och samtidigt förbättra inomhusmiljön är att minimera luftläckaget. Eftersom att det de senaste åren oftare har satts krav på ett lågt luftläckage har nya produkter och metoder utvecklats. Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka metoder som föredras och används mest i produktionen och projekteringen. Syftet är även att identifiera svårigheter i processen att bygga lufttäta hus med regelkonstruktioner och vad som kan förenkla den. Rapporten baseras på en litteraturstudie och en intervjustudie. I intervjustudien har 9 intervjuer genomförts med aktörer från produktionen och projekteringen. Av projektörerna föreskrivs ofta inga specifika detaljlösningar, detta anser vi kan bero på okunskap. Kompetensen och erfarenheten inom lufttäthet varierar även hos byggentreprenörerna. För att förenkla processen bör återkopplingen från produktionen till projekteringen förbättras, kunskapsnivån bör även höjas och jämnas ut för båda parterna. Detta kan bland annat göras med hjälp av fler provtryckningar, vid dem kontrolleras inte bara resultatet utan det ger också de involverade chansen att få återkoppling på sitt arbete. Lufttätheten bör vara med tidigt i projekteringsprocessen och att ta fram produktionsvänliga handlingar måste prioriteras. Det är viktigt att utförandet av tätningarna görs på rätt sätt och med stor noggrannhet. Därför kan en enklare metod som är lätt att utföra vara att föredra framför en metod som blir tätast i teorin. För att säkerställa utförandet krävs en aktiv arbetsledning som styr och kontrollerar arbetet samt en kunnig och noggrann utförare. Tätningsmetoder för följande konstruktioner har behandlats: Installationsskikt, skarvar, genomföringar och anslutningarna till fönster, grund, mellanbjälklag och tak. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfdahl, Isabella and Herrström, Erik
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lufttäthet, luftläckage, täthetslösningar, täthetskrav, regelstomme, plastfolie, genomföringar, anslutningar, skarvar, provtryckning
language
Swedish
id
4499937
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2702&type=doc
date added to LUP
2014-06-25 03:42:23
date last changed
2014-06-25 03:42:23
@misc{4499937,
 abstract   = {Det är viktigt att ha en god energihushållning på grund av rådande klimatsituation och ökande energipriser. Det sätts även högre krav på inomhusmiljön i våra byggnader. En viktig faktor för att minska en byggnads energianvändning och samtidigt förbättra inomhusmiljön är att minimera luftläckaget. Eftersom att det de senaste åren oftare har satts krav på ett lågt luftläckage har nya produkter och metoder utvecklats. Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka metoder som föredras och används mest i produktionen och projekteringen. Syftet är även att identifiera svårigheter i processen att bygga lufttäta hus med regelkonstruktioner och vad som kan förenkla den. Rapporten baseras på en litteraturstudie och en intervjustudie. I intervjustudien har 9 intervjuer genomförts med aktörer från produktionen och projekteringen. Av projektörerna föreskrivs ofta inga specifika detaljlösningar, detta anser vi kan bero på okunskap. Kompetensen och erfarenheten inom lufttäthet varierar även hos byggentreprenörerna. För att förenkla processen bör återkopplingen från produktionen till projekteringen förbättras, kunskapsnivån bör även höjas och jämnas ut för båda parterna. Detta kan bland annat göras med hjälp av fler provtryckningar, vid dem kontrolleras inte bara resultatet utan det ger också de involverade chansen att få återkoppling på sitt arbete. Lufttätheten bör vara med tidigt i projekteringsprocessen och att ta fram produktionsvänliga handlingar måste prioriteras. Det är viktigt att utförandet av tätningarna görs på rätt sätt och med stor noggrannhet. Därför kan en enklare metod som är lätt att utföra vara att föredra framför en metod som blir tätast i teorin. För att säkerställa utförandet krävs en aktiv arbetsledning som styr och kontrollerar arbetet samt en kunnig och noggrann utförare. Tätningsmetoder för följande konstruktioner har behandlats: Installationsskikt, skarvar, genomföringar och anslutningarna till fönster, grund, mellanbjälklag och tak.},
 author    = {Löfdahl, Isabella and Herrström, Erik},
 keyword   = {lufttäthet,luftläckage,täthetslösningar,täthetskrav,regelstomme,plastfolie,genomföringar,anslutningar,skarvar,provtryckning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metoder för att bygga lufttäta regelkonstruktioner - Vilka lösningar föredras hos åtta företag?},
 year     = {2014},
}