Advanced

Kidnappning: analyserat utifrån fyra kategorier

Knutsäter, Mikaela LU and Svensson, Julia LU (2014) RÄSK02 20141
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att studera kidnappning ur flera aspekter, så som medias påverkan på samhället och rätten när en kidnappning sker, varför inblandade parter, så som offer, agerat som de gjort, hur domstolarna dömt i de olika fallen och om dessa domar visar upp ett avskräckande exempel, samt om typen av offer kan spela in.
Frågeställningarna ”Påverkar typen av kidnappningsoffer, sett med Christies ideala offerteori, den mediala uppmärksamheten kring kidnappningsfall?”, ”Uppstår moralpanik i samhället gällande ett mindre vanligt brott som kidnappning med okänd kidnappare?” samt ”Vad har domstolen gett för bestraffning och kan domstolens bestraffning ses i sammanhang med den mediala uppmärksamhet som uppstått kring kidnappningsfallen?”... (More)
Uppsatsens syfte är att studera kidnappning ur flera aspekter, så som medias påverkan på samhället och rätten när en kidnappning sker, varför inblandade parter, så som offer, agerat som de gjort, hur domstolarna dömt i de olika fallen och om dessa domar visar upp ett avskräckande exempel, samt om typen av offer kan spela in.
Frågeställningarna ”Påverkar typen av kidnappningsoffer, sett med Christies ideala offerteori, den mediala uppmärksamheten kring kidnappningsfall?”, ”Uppstår moralpanik i samhället gällande ett mindre vanligt brott som kidnappning med okänd kidnappare?” samt ”Vad har domstolen gett för bestraffning och kan domstolens bestraffning ses i sammanhang med den mediala uppmärksamhet som uppstått kring kidnappningsfallen?” besvarades genom att undersöka fyra olika kategorier av kidnappning, med ett djupare analyserat fall i varje kategori, samt två andra fall i varje som stöd. Kidnappningskategorierna är ekonomiskt motiverade fall, barnkidnappning, kvinnokidnappning och politiskt motiverade fall. Fallen är tagna från olika länder, bland annat Sverige och USA.
För att analysera dessa fall användes teorier så som moralpanik, Christies teori om det idealiska offret, avskräckningsteorin och rational choice. Som metod användes fallstudie och textanalys, med stöd av självbiografier, dokumentärer, artiklar och böcker. Detta har sedan analyserats kvantitativt.
Slutsatsen för uppsatsen blev som sådan att idealiska offer kan skapa större medlidande i samhället. Detta i sin tur kan skapa en oro i form av moralpanik som sätter press på rätten. Rätten tenderar att försöka stoppa denna oro med hjälp av avskräckande fall, och därmed visa på att en gärning så som kidnappning inte är accepterad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsäter, Mikaela LU and Svensson, Julia LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
media, okänd gärningsman, USA, Sverige, kvinnor, kvantitativ studie, barn, politik, ekonomi, avskräckning, rational choice, kidnappning, idealiskt offer, moralpanik
language
Swedish
id
4500066
date added to LUP
2014-08-19 10:45:24
date last changed
2014-08-19 10:45:24
@misc{4500066,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att studera kidnappning ur flera aspekter, så som medias påverkan på samhället och rätten när en kidnappning sker, varför inblandade parter, så som offer, agerat som de gjort, hur domstolarna dömt i de olika fallen och om dessa domar visar upp ett avskräckande exempel, samt om typen av offer kan spela in. 
Frågeställningarna ”Påverkar typen av kidnappningsoffer, sett med Christies ideala offerteori, den mediala uppmärksamheten kring kidnappningsfall?”, ”Uppstår moralpanik i samhället gällande ett mindre vanligt brott som kidnappning med okänd kidnappare?” samt ”Vad har domstolen gett för bestraffning och kan domstolens bestraffning ses i sammanhang med den mediala uppmärksamhet som uppstått kring kidnappningsfallen?” besvarades genom att undersöka fyra olika kategorier av kidnappning, med ett djupare analyserat fall i varje kategori, samt två andra fall i varje som stöd. Kidnappningskategorierna är ekonomiskt motiverade fall, barnkidnappning, kvinnokidnappning och politiskt motiverade fall. Fallen är tagna från olika länder, bland annat Sverige och USA.
För att analysera dessa fall användes teorier så som moralpanik, Christies teori om det idealiska offret, avskräckningsteorin och rational choice. Som metod användes fallstudie och textanalys, med stöd av självbiografier, dokumentärer, artiklar och böcker. Detta har sedan analyserats kvantitativt. 
Slutsatsen för uppsatsen blev som sådan att idealiska offer kan skapa större medlidande i samhället. Detta i sin tur kan skapa en oro i form av moralpanik som sätter press på rätten. Rätten tenderar att försöka stoppa denna oro med hjälp av avskräckande fall, och därmed visa på att en gärning så som kidnappning inte är accepterad.},
 author    = {Knutsäter, Mikaela and Svensson, Julia},
 keyword   = {media,okänd gärningsman,USA,Sverige,kvinnor,kvantitativ studie,barn,politik,ekonomi,avskräckning,rational choice,kidnappning,idealiskt offer,moralpanik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kidnappning: analyserat utifrån fyra kategorier},
 year     = {2014},
}