Advanced

Ett fängslande samtal

Karlborg, Emma LU and Oellig, Johanna (2014) SOCK01 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie är en analys av en muntligt formulerad diskurs med svenska kriminalvårdare om fängelsestraffets funktion och avskaffande. Syftet med uppsatsen är att visa på eventuella släktskap mellan en akademisk och en vardaglig diskurs om ämnet samt undersöka hur kriminalvårdarnas identitet tar sig uttryck i empirin. Detta görs med hjälp av fokusgruppsintervjuer med kriminalvårdare. Resultatet av studien visar tydliga inslag av etablerade sociologiska teorier som återfinns i materialet. Fängelsestraffets främsta uppgifter anses vara att upprätthålla samhällets sociala ordning samt återanpassa den intagne efter verkställd påföljd. I detta avseende diskuteras effektiviteten av fängelsestraffet och de sociala följderna. Dessa syften bedöms... (More)
Denna studie är en analys av en muntligt formulerad diskurs med svenska kriminalvårdare om fängelsestraffets funktion och avskaffande. Syftet med uppsatsen är att visa på eventuella släktskap mellan en akademisk och en vardaglig diskurs om ämnet samt undersöka hur kriminalvårdarnas identitet tar sig uttryck i empirin. Detta görs med hjälp av fokusgruppsintervjuer med kriminalvårdare. Resultatet av studien visar tydliga inslag av etablerade sociologiska teorier som återfinns i materialet. Fängelsestraffets främsta uppgifter anses vara att upprätthålla samhällets sociala ordning samt återanpassa den intagne efter verkställd påföljd. I detta avseende diskuteras effektiviteten av fängelsestraffet och de sociala följderna. Dessa syften bedöms stå mot varandra varpå ett avskaffande av fängelsestraffet ses gynna individen men inte samhället. Vi har även uppmärksammat hur diskursen präglas av respondenternas identifikation som kriminalvårdare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlborg, Emma LU and Oellig, Johanna
supervisor
organization
alternative title
En analys av kriminalvårdares muntliga diskurs om fängelsestraffets funktion
course
SOCK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bättre ut, avskaffande, funktion, diskurs, fängelse, kriminalvårdare, stigmatisering
language
Swedish
additional info
Både författare 1 och 2 har bidragit lika mycket i arbetet med denna uppsats.
id
4500467
date added to LUP
2014-06-27 13:12:28
date last changed
2014-06-27 13:12:28
@misc{4500467,
 abstract   = {Denna studie är en analys av en muntligt formulerad diskurs med svenska kriminalvårdare om fängelsestraffets funktion och avskaffande. Syftet med uppsatsen är att visa på eventuella släktskap mellan en akademisk och en vardaglig diskurs om ämnet samt undersöka hur kriminalvårdarnas identitet tar sig uttryck i empirin. Detta görs med hjälp av fokusgruppsintervjuer med kriminalvårdare. Resultatet av studien visar tydliga inslag av etablerade sociologiska teorier som återfinns i materialet. Fängelsestraffets främsta uppgifter anses vara att upprätthålla samhällets sociala ordning samt återanpassa den intagne efter verkställd påföljd. I detta avseende diskuteras effektiviteten av fängelsestraffet och de sociala följderna. Dessa syften bedöms stå mot varandra varpå ett avskaffande av fängelsestraffet ses gynna individen men inte samhället. Vi har även uppmärksammat hur diskursen präglas av respondenternas identifikation som kriminalvårdare.},
 author    = {Karlborg, Emma and Oellig, Johanna},
 keyword   = {Bättre ut,avskaffande,funktion,diskurs,fängelse,kriminalvårdare,stigmatisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett fängslande samtal},
 year     = {2014},
}