Advanced

Diskriminering i strävan efter objektivitet: en kvalitativ studie av domstolars upprätthållande av postkoloniala strukturer

Jansson, Jacob LU and Carlsson Pohlman, Tobias LU (2014) RÄSK02 20141
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Vad diskriminering är står att finna i diskrimineringslagen (2008:567) och innebär i generella termer att en person har missgynnats på grund utav könstillhörighet, sin etnicitet, sin religion, funktionshinder samt sexuell läggning. Diskrimineringen utgörs av att denna person förfördelas gentemot en annan person i en jämförbar situation. Så långt är diskrimineringsgrunderna tämligen klara, men vi ställde oss frågan vad den rättsliga argumentationen egentligen säger. För att skärskåda rättens argumentation har vi i detta arbete valt att använda oss utav en kvalitativ diskursanalys av sex stycken domar i diskrimineringsmål där samtliga som väckt talan inte har fått rätt i domstol. Studien kom att visa att domstolarna i målen präglades av ett... (More)
Vad diskriminering är står att finna i diskrimineringslagen (2008:567) och innebär i generella termer att en person har missgynnats på grund utav könstillhörighet, sin etnicitet, sin religion, funktionshinder samt sexuell läggning. Diskrimineringen utgörs av att denna person förfördelas gentemot en annan person i en jämförbar situation. Så långt är diskrimineringsgrunderna tämligen klara, men vi ställde oss frågan vad den rättsliga argumentationen egentligen säger. För att skärskåda rättens argumentation har vi i detta arbete valt att använda oss utav en kvalitativ diskursanalys av sex stycken domar i diskrimineringsmål där samtliga som väckt talan inte har fått rätt i domstol. Studien kom att visa att domstolarna i målen präglades av ett traditionellt och förenklande arbetssätt där gamla kulturella skillnader och värderingar speglade domsluten, något som vi menar blir på bekostnad av ”den andra” kulturen, och därmed exkluderas ”avvikande personer” från majoritetsnormen. Detta väckte frågan om rättens syn på en jämförbar situation och allas likhet inför lagen vilket studiens resultat kommit att ifrågasätta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Jacob LU and Carlsson Pohlman, Tobias LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kategorisering, kulturalisering, diskriminering, diskriminering i domstol, vithet, majoritetsnorm, exkludering
language
Swedish
id
4523184
date added to LUP
2014-07-01 10:50:06
date last changed
2014-07-01 10:50:06
@misc{4523184,
 abstract   = {Vad diskriminering är står att finna i diskrimineringslagen (2008:567) och innebär i generella termer att en person har missgynnats på grund utav könstillhörighet, sin etnicitet, sin religion, funktionshinder samt sexuell läggning. Diskrimineringen utgörs av att denna person förfördelas gentemot en annan person i en jämförbar situation. Så långt är diskrimineringsgrunderna tämligen klara, men vi ställde oss frågan vad den rättsliga argumentationen egentligen säger. För att skärskåda rättens argumentation har vi i detta arbete valt att använda oss utav en kvalitativ diskursanalys av sex stycken domar i diskrimineringsmål där samtliga som väckt talan inte har fått rätt i domstol. Studien kom att visa att domstolarna i målen präglades av ett traditionellt och förenklande arbetssätt där gamla kulturella skillnader och värderingar speglade domsluten, något som vi menar blir på bekostnad av ”den andra” kulturen, och därmed exkluderas ”avvikande personer” från majoritetsnormen. Detta väckte frågan om rättens syn på en jämförbar situation och allas likhet inför lagen vilket studiens resultat kommit att ifrågasätta.},
 author    = {Jansson, Jacob and Carlsson Pohlman, Tobias},
 keyword   = {kategorisering,kulturalisering,diskriminering,diskriminering i domstol,vithet,majoritetsnorm,exkludering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diskriminering i strävan efter objektivitet: en kvalitativ studie av domstolars upprätthållande av postkoloniala strukturer},
 year     = {2014},
}