Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medföljande barn till intagna föräldrar inom Kriminalvården

Sabah, Hanan LU (2014) RÄSK02 20141
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Varje år får cirka tio spädbarn bo på anstalt eller häkte tillsammans med en förälder som befinner sig där. Dessa barn får leva under samma institutionsvillkor som sina föräldrar. Rätten anser ändå att det är för barnets bästa att få bo med en förälder och har därför reglerat saken i flera juridiska nivåer för att garantera att barnperspektivet tillgodoses. I samhället existerar dock fler reglerande krafter som består av sociala normer. Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga om det finns motsättningar eller samstämmighet mellan sociala och rättsliga normer i fråga om medföljande barn i Kriminalvården. Huvudsakliga frågeställningarna har varit: Hur beaktas barnets bästa när beslut fattas av Kriminalvården? Hur förhåller sig... (More)
Varje år får cirka tio spädbarn bo på anstalt eller häkte tillsammans med en förälder som befinner sig där. Dessa barn får leva under samma institutionsvillkor som sina föräldrar. Rätten anser ändå att det är för barnets bästa att få bo med en förälder och har därför reglerat saken i flera juridiska nivåer för att garantera att barnperspektivet tillgodoses. I samhället existerar dock fler reglerande krafter som består av sociala normer. Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga om det finns motsättningar eller samstämmighet mellan sociala och rättsliga normer i fråga om medföljande barn i Kriminalvården. Huvudsakliga frågeställningarna har varit: Hur beaktas barnets bästa när beslut fattas av Kriminalvården? Hur förhåller sig rättens reglering av barnets bästa och de sociala normerna om genus och kriminalitet som råder kring föräldraskap, till varandra? Metoden som har använts är innehållsanalys samt en enkät. Norm- och genusteorierna används som förklaringsmodell i analyserna där tre hypoteser prövas. Dessa tre är att män och kvinnor svarar olika, föräldrar och icke-föräldrar svarar olika samt att folk skulle göra skillnad mellan män och kvinnor i sina svar. Alla tre blir efter prövningen förkastade. Uppsatsens viktigaste resultat visar att förhållandet mellan rätten och sociala normer är invecklat. I vissa områden råder det samklang normerna emellan, men i andra är förhållandet mer konfliktfyllt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sabah, Hanan LU
supervisor
organization
alternative title
Accompanying children to parents inmates in correctional system
course
RÄSK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
child's perspective, Prison and Probation Service, genus, medföljande barn i Kriminalvården, normer, Kriminalvården, barnperspektivet, accompanying children in correctional system, gender, norms
language
Swedish
id
4523522
date added to LUP
2014-08-19 10:45:36
date last changed
2014-08-19 10:45:36
@misc{4523522,
 abstract   = {Varje år får cirka tio spädbarn bo på anstalt eller häkte tillsammans med en förälder som befinner sig där. Dessa barn får leva under samma institutionsvillkor som sina föräldrar. Rätten anser ändå att det är för barnets bästa att få bo med en förälder och har därför reglerat saken i flera juridiska nivåer för att garantera att barnperspektivet tillgodoses. I samhället existerar dock fler reglerande krafter som består av sociala normer. Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga om det finns motsättningar eller samstämmighet mellan sociala och rättsliga normer i fråga om medföljande barn i Kriminalvården. Huvudsakliga frågeställningarna har varit: Hur beaktas barnets bästa när beslut fattas av Kriminalvården? Hur förhåller sig rättens reglering av barnets bästa och de sociala normerna om genus och kriminalitet som råder kring föräldraskap, till varandra? Metoden som har använts är innehållsanalys samt en enkät. Norm- och genusteorierna används som förklaringsmodell i analyserna där tre hypoteser prövas. Dessa tre är att män och kvinnor svarar olika, föräldrar och icke-föräldrar svarar olika samt att folk skulle göra skillnad mellan män och kvinnor i sina svar. Alla tre blir efter prövningen förkastade. Uppsatsens viktigaste resultat visar att förhållandet mellan rätten och sociala normer är invecklat. I vissa områden råder det samklang normerna emellan, men i andra är förhållandet mer konfliktfyllt.},
 author    = {Sabah, Hanan},
 keyword   = {child's perspective,Prison and Probation Service,genus,medföljande barn i Kriminalvården,normer,Kriminalvården,barnperspektivet,accompanying children in correctional system,gender,norms},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medföljande barn till intagna föräldrar inom Kriminalvården},
 year     = {2014},
}