Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svensk demokrati, så bra den kan bli?

Berg, Malte LU and Lind, Oskar LU (2014) PSYK11 20141
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Vilken typ av röstsystem som används i en demokrati påverkar väljares möjligheter avseende hur många partier/kandidater man tillåts visa sitt stöd för och om man ges möjligheten att aktivt rösta emot partier/kandidater man inte vill se i en maktposition. I den här studien undersöktes, genom en enkätundersökning, hur 235 svenskar upplevde tre olika typer av röstsystem avseende hur väl ens politiska åsikter representerades, hur värdefull man ansåg sin röst vara samt hur svårt det var att fatta ett beslut angående vilket/vilka partier man skulle lägga sin röst på. Röstsystemen som jämfördes var ett som liknar systemet som används i Sverige idag, ett range-voting system samt ett kumulativt system. Verktyget Need to Evaluate Scale testades... (More)
Vilken typ av röstsystem som används i en demokrati påverkar väljares möjligheter avseende hur många partier/kandidater man tillåts visa sitt stöd för och om man ges möjligheten att aktivt rösta emot partier/kandidater man inte vill se i en maktposition. I den här studien undersöktes, genom en enkätundersökning, hur 235 svenskar upplevde tre olika typer av röstsystem avseende hur väl ens politiska åsikter representerades, hur värdefull man ansåg sin röst vara samt hur svårt det var att fatta ett beslut angående vilket/vilka partier man skulle lägga sin röst på. Röstsystemen som jämfördes var ett som liknar systemet som används i Sverige idag, ett range-voting system samt ett kumulativt system. Verktyget Need to Evaluate Scale testades också för att se om deltagarnas poäng på denna skala påverkade vad de ansåg om och i hur stor utsträckning de utnyttjade de alternativa röstsystemen. Studien fann stöd för att förbättringar kan göras i den demokratiska processen genom att förnya vilken typ av röstsystem som tillämpas. (Less)
Abstract
The kind of electoral system in use in a democracy affects voters possibilities regarding the number of parties/candidates any individual is allowed to support and if there is an opportunity to vote against parties/candidates that he or she does not want to see in power. In this study 235 Swedes were participated in a survey about how they experienced three different electoral systems regarding how well they felt these represented their political opinions, how valuable they considered their vote to be, and how difficult it was to make a decision regarding what/which parties they would vote for. The systems that were compared were one similar to the present system in use in Sweden, a range-voting system and a cumulative system. The... (More)
The kind of electoral system in use in a democracy affects voters possibilities regarding the number of parties/candidates any individual is allowed to support and if there is an opportunity to vote against parties/candidates that he or she does not want to see in power. In this study 235 Swedes were participated in a survey about how they experienced three different electoral systems regarding how well they felt these represented their political opinions, how valuable they considered their vote to be, and how difficult it was to make a decision regarding what/which parties they would vote for. The systems that were compared were one similar to the present system in use in Sweden, a range-voting system and a cumulative system. The instrument Need to Evaluate Scale was used to check if the participants’ scores on this scale affected what they thought about and how well they used the alternative systems. The study found support for the idea that there are possibilities for improvement in the democratic process by renewing the kind of electoral system in use. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Malte LU and Lind, Oskar LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
röstbeteende, need to evaluate, politisk psykologi, röstsystem
language
Swedish
id
4579776
date added to LUP
2014-08-18 11:34:48
date last changed
2014-08-18 11:34:48
@misc{4579776,
 abstract   = {The kind of electoral system in use in a democracy affects voters possibilities regarding the number of parties/candidates any individual is allowed to support and if there is an opportunity to vote against parties/candidates that he or she does not want to see in power. In this study 235 Swedes were participated in a survey about how they experienced three different electoral systems regarding how well they felt these represented their political opinions, how valuable they considered their vote to be, and how difficult it was to make a decision regarding what/which parties they would vote for. The systems that were compared were one similar to the present system in use in Sweden, a range-voting system and a cumulative system. The instrument Need to Evaluate Scale was used to check if the participants’ scores on this scale affected what they thought about and how well they used the alternative systems. The study found support for the idea that there are possibilities for improvement in the democratic process by renewing the kind of electoral system in use.},
 author    = {Berg, Malte and Lind, Oskar},
 keyword   = {röstbeteende,need to evaluate,politisk psykologi,röstsystem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk demokrati, så bra den kan bli?},
 year     = {2014},
}