Advanced

Etableringslotsen: Den nya aktören - En kvalitativ studie om etableringslotsens erfarenheter av etableringsreformen

El-Hassan, Sara LU (2014) STVK02 20141
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Etableringsreformen infördes 1 december 2010. Då övergick ansvaret för nyanlända i Sverige från kommuner till staten, med Arbetsförmedlingen som beslutande myndighet. Etableringsreformens syfte var att underlätta och effektivisera nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. En rad förändringar och tillägg infördes, bland annat introducerades den nya privata aktören etableringslotsen. Etableringslotsen har ansvaret över att hjälpa den nyanlända med etableringen i arbetslivet och i det svenska samhället. Detta genom att följa upp en etableringsplan som skapas av den nyanlända tillsammans med en etableringshandläggare från Arbetsförmedlingen. Denna studie undersöker etableringslotsens erfarenheter av etableringsreformen. Samtidigt görs... (More)
Etableringsreformen infördes 1 december 2010. Då övergick ansvaret för nyanlända i Sverige från kommuner till staten, med Arbetsförmedlingen som beslutande myndighet. Etableringsreformens syfte var att underlätta och effektivisera nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. En rad förändringar och tillägg infördes, bland annat introducerades den nya privata aktören etableringslotsen. Etableringslotsen har ansvaret över att hjälpa den nyanlända med etableringen i arbetslivet och i det svenska samhället. Detta genom att följa upp en etableringsplan som skapas av den nyanlända tillsammans med en etableringshandläggare från Arbetsförmedlingen. Denna studie undersöker etableringslotsens erfarenheter av etableringsreformen. Samtidigt görs en redogörelse för hur den politiska diskussionen såg ut i riksdagen innan reformen infördes. Den huvudsakliga frågeställningen har i syfte att utvärdera hur väl etableringslotsens faktiska arbete stämmer överens med aktörens syfte. Genom att utgå från en utvärderingsteori har kvalitativa intervjuer utförts med totalt åtta etableringslotsar från åtta olika etableringslotsföretag i Helsingborgs, Kristianstads samt Ängelholms kommun. Dessutom har en etableringshandläggare intervjuats. Resultatet visar att flera delar av etableringsarbetet är bristfälligt. Bland annat är det ekonomiska ersättningssystemet otillräckligt och behöver utvecklas. Det har även visat sig vara en stor skillnad mellan olika etableringslotsföretag och etableringshandläggare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
El-Hassan, Sara LU
supervisor
organization
course
STVK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
etableringsreformen, etableringslots, integrationspolitik, implementering
language
Swedish
id
4586753
date added to LUP
2014-09-17 13:29:54
date last changed
2014-09-17 13:29:54
@misc{4586753,
 abstract   = {Etableringsreformen infördes 1 december 2010. Då övergick ansvaret för nyanlända i Sverige från kommuner till staten, med Arbetsförmedlingen som beslutande myndighet. Etableringsreformens syfte var att underlätta och effektivisera nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. En rad förändringar och tillägg infördes, bland annat introducerades den nya privata aktören etableringslotsen. Etableringslotsen har ansvaret över att hjälpa den nyanlända med etableringen i arbetslivet och i det svenska samhället. Detta genom att följa upp en etableringsplan som skapas av den nyanlända tillsammans med en etableringshandläggare från Arbetsförmedlingen. Denna studie undersöker etableringslotsens erfarenheter av etableringsreformen. Samtidigt görs en redogörelse för hur den politiska diskussionen såg ut i riksdagen innan reformen infördes. Den huvudsakliga frågeställningen har i syfte att utvärdera hur väl etableringslotsens faktiska arbete stämmer överens med aktörens syfte. Genom att utgå från en utvärderingsteori har kvalitativa intervjuer utförts med totalt åtta etableringslotsar från åtta olika etableringslotsföretag i Helsingborgs, Kristianstads samt Ängelholms kommun. Dessutom har en etableringshandläggare intervjuats. Resultatet visar att flera delar av etableringsarbetet är bristfälligt. Bland annat är det ekonomiska ersättningssystemet otillräckligt och behöver utvecklas. Det har även visat sig vara en stor skillnad mellan olika etableringslotsföretag och etableringshandläggare.},
 author    = {El-Hassan, Sara},
 keyword   = {etableringsreformen,etableringslots,integrationspolitik,implementering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etableringslotsen: Den nya aktören - En kvalitativ studie om etableringslotsens erfarenheter av etableringsreformen},
 year     = {2014},
}