Advanced

Conscientious Objection and Access to Lawful Abortion in the Council of Europe System - Does Conscientious Objection Undermine Legal Abortion Rights?

Hellgren Franzén, Myrra LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Historiskt sett har människor gjort invändningar grundade på tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet i förhållande till obligatorisk värnpliktstjänstgöring. Denna samvetsvägran inom militären är en erkänd rätt i nationella, regionala och internationella människorättsinstrument. I den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är denna rätt förankrad i artikel 9 om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Runt om i Europa ökar bruket av samvetsvägran även i sjukvårdssammanhang, särskilt i relation till abort. Samvetsvägran i dessa sammanhang är dock inte berättigad till samma skydd från regionala och internationella människorättsinstrument som vägran att utföra obligatorisk... (More)
Historiskt sett har människor gjort invändningar grundade på tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet i förhållande till obligatorisk värnpliktstjänstgöring. Denna samvetsvägran inom militären är en erkänd rätt i nationella, regionala och internationella människorättsinstrument. I den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är denna rätt förankrad i artikel 9 om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Runt om i Europa ökar bruket av samvetsvägran även i sjukvårdssammanhang, särskilt i relation till abort. Samvetsvägran i dessa sammanhang är dock inte berättigad till samma skydd från regionala och internationella människorättsinstrument som vägran att utföra obligatorisk värnplikt. I ett antal av Europarådets medlemsstater finns dock regler som gör det möjligt för sjukvårdspersonal att vägra utföra aborter. Dessa stater har dock till stor del misslyckats med att införa regler som gör det möjligt att begränsa och kontrollera utbredningen av samvetsvägran. När det inte finns en effektiv kontroll över hur många samvetsvägrare som finns på ett visst sjukhus eller inom en särskild region, riskerar kvinnor att inte få tillgång till abort, trots att hon har en laglig rätt till densamma.

Föreliggande uppsats utreder Europarådets brist på reglering av samvetsvägran till laglig abort, i syfte att klargöra om ytterligare reglering krävs för att säkra kvinnors tillgång till abort på nationell och på regional nivå. Slutsatsen är att det är oklart i vilken utsträckning samvetsvägran till abort är skyddad av Europarådets reglering, eftersom detta bedöms från fall till fall. Eftersom Europarådets reglering är oklar, innebär det att regler kring samvetsvägran huvudsakligen beslutas på statlig nivå, inom det bedömningsutrymme dessa tilldelas av Europadomstolen. Det finns dock ett antal kriterier som begränsar staternas bedömningsutrymme och som syftar till att skydda kvinnors tillgång till laglig abort. Dessa kriterier är medlemsstaterna i Europarådet skyldiga att se till att de uppfylls och de sätter därmed gränserna för utövandet av samvetsvägran på nationell nivå. Ett antal rättsfall visar dock att tillgången till laglig abort inte är säkrad i alla länder i Europa. På grund av detta krävs en ökad reglering av samvetsvägran i de länder som tillåter sjukvårdspersonal att vägra utföra aborter. (Less)
Abstract
Historically, objections based on the freedom of thought, conscience and religion have been invoked in relation to compulsory military service. These conscientious objections are protected by national, regional and international human rights instruments. In the European Convention on Human Rights this right is grounded in Article 9 on the freedom of thought, conscience and religion. In Europe, the practice of conscientious objection is increasing in the healthcare context, specifically in relation to abortion procedures. This practice does not gain the same protection from regional and international human rights instruments as the refusal to partake in compulsory military service. Having said this, the practice still gains protection at... (More)
Historically, objections based on the freedom of thought, conscience and religion have been invoked in relation to compulsory military service. These conscientious objections are protected by national, regional and international human rights instruments. In the European Convention on Human Rights this right is grounded in Article 9 on the freedom of thought, conscience and religion. In Europe, the practice of conscientious objection is increasing in the healthcare context, specifically in relation to abortion procedures. This practice does not gain the same protection from regional and international human rights instruments as the refusal to partake in compulsory military service. Having said this, the practice still gains protection at national level in a number of Member States of the Council of Europe. While allowing objectors to refuse to provide lawful abortion services, these states fail to control the practice effectively, creating a conflict with women’s access to lawful abortions. Despite the legal right to abortion, these women are denied effective access to it.

The present study investigates the lack of regulation of conscientious objection to abortion in the Council of Europe setting, with the aim of clarifying whether additional regulation of the practice is required to secure women’s access to abortion on a national level as well as on a regional level. The study arrives at the conclusion that there is no clear answer as to what extent conscientious objection to abortion is protected under the regulation of the Council of Europe, because the regulation of conscientious objection to abortion is principally decided on the state level, within the discretion of each state. There are, however, a number of critical parameters in relation to women’s access to lawful abortion that states are obliged to safeguard. These parameters set the limits of the state’s discretion in relation to the practice of conscientious objection on a national level. A number of cases demonstrate that these parameters are not secured in all countries of Europe. This fact calls for increased regulation of conscientious objection to abortion in countries that allow this practice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4587156,
 abstract   = {Historically, objections based on the freedom of thought, conscience and religion have been invoked in relation to compulsory military service. These conscientious objections are protected by national, regional and international human rights instruments. In the European Convention on Human Rights this right is grounded in Article 9 on the freedom of thought, conscience and religion. In Europe, the practice of conscientious objection is increasing in the healthcare context, specifically in relation to abortion procedures. This practice does not gain the same protection from regional and international human rights instruments as the refusal to partake in compulsory military service. Having said this, the practice still gains protection at national level in a number of Member States of the Council of Europe. While allowing objectors to refuse to provide lawful abortion services, these states fail to control the practice effectively, creating a conflict with women’s access to lawful abortions. Despite the legal right to abortion, these women are denied effective access to it.

The present study investigates the lack of regulation of conscientious objection to abortion in the Council of Europe setting, with the aim of clarifying whether additional regulation of the practice is required to secure women’s access to abortion on a national level as well as on a regional level. The study arrives at the conclusion that there is no clear answer as to what extent conscientious objection to abortion is protected under the regulation of the Council of Europe, because the regulation of conscientious objection to abortion is principally decided on the state level, within the discretion of each state. There are, however, a number of critical parameters in relation to women’s access to lawful abortion that states are obliged to safeguard. These parameters set the limits of the state’s discretion in relation to the practice of conscientious objection on a national level. A number of cases demonstrate that these parameters are not secured in all countries of Europe. This fact calls for increased regulation of conscientious objection to abortion in countries that allow this practice.},
 author    = {Hellgren Franzén, Myrra},
 keyword   = {Public international law,Folkrätt,Human rights,Mänskliga rättigheter,Right to health,Right to private life,Freedom of religion,Freedom of expression,Margin of Appreciation,Article 8 ECHR,Article 9 ECHR,Article 10 ECHR,Abortion,Access to abortion,Conscientious objection,European Convention on Human Rights,EKMR,Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna,Europakonventionen,reproductive rights,SRHR},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Conscientious Objection and Access to Lawful Abortion in the Council of Europe System - Does Conscientious Objection Undermine Legal Abortion Rights?},
 year     = {2014},
}