Advanced

Bolagsskattens vara eller icke vara

De La Motte, Daniel LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Bolagsskatten är en omdebatterad skatt. OECD har till och med kallat skatten för den farligaste skatten för företagens tillväxt. Sedan Sverige gick med i EU har den svenska bolagsskattesatsen halkat efter nytillkommna medlemsländer. Den europeiska trenden är tydligt för en sänkning av bolagskattesatsen och Sverige tappar i konkurrenskraft. Skattesänkningar har som mål att bredda skattebasen men samtidigt i en global marknad är skatten ett incitament för att locka utländska investeringar och således öka de nationella skatteintäkterna. Under år 2013 kommer resultatet av företagsskattekommitténs utredning av den svenska bolagsskatten och om det skall ske en förändring bör motiven och principerna bakom bolagsskatten behandlas.

... (More)
Bolagsskatten är en omdebatterad skatt. OECD har till och med kallat skatten för den farligaste skatten för företagens tillväxt. Sedan Sverige gick med i EU har den svenska bolagsskattesatsen halkat efter nytillkommna medlemsländer. Den europeiska trenden är tydligt för en sänkning av bolagskattesatsen och Sverige tappar i konkurrenskraft. Skattesänkningar har som mål att bredda skattebasen men samtidigt i en global marknad är skatten ett incitament för att locka utländska investeringar och således öka de nationella skatteintäkterna. Under år 2013 kommer resultatet av företagsskattekommitténs utredning av den svenska bolagsskatten och om det skall ske en förändring bör motiven och principerna bakom bolagsskatten behandlas.

Bolagsskatten har funnits i över hundra år i sin mer eller mindre nuvarande form. Frågan är vad som är anledningen eller motivet till att beskatta bolagens vinster. Är bolagsskatten en direkt översättning från att beskatta fysiska personer eller finns det någon mer djupt rotad anledning till skattens existens. Det som har saknats i debatten är frågan om det finns någon möjlighet till att avvara beskattning av bolagets vinster. Bolagsskatten kan mycket väl vara en uråldrad skatt som försvinner inom en snar framtid men vad skulle det betyda för det land som är först med att avskaffa sin bolagsskatt?

Frågorna är många och det är svårt att förutse hur bolagsskatten kommer att förändras. Jag har i min undersökning funnit att det finns få gångbara och rättssäkra principer bakom bolagsskattens existens. Bolagsskatten verkar vid en första anblick tillkommit som ett komplement till beskattning av fysiska personer och genom att bolagen har en skatteförmåga. Bolagsskatten har sedan etablerats i den svenska skatterätten och parallelt har skatten på samma sätt etablerats runt om i världen. Således har bolagsskatten blivit en väletablerad skatteintäkt för många av världens länder. När en skatt har nått en sådan hög status som bolagsskatten har nått finns förmodligen ingen möjlighet till ett avskaffande. Ett avskaffande skulle förmodligen leda till att landets ekonomi blir utsatt för radikal motåtgärder och utfryst från den globala ekonomin. (Less)
Popular Abstract
Corporation tax is a controversial tax. The OECD has even called the tax one of the most dangerous taxes for business growth. Since Sweden joined the EU, the Swedish corporate tax rate has been falling behind the rest of the EU members. The European trend is clearly for a reduction in corporate tax rate, and Sweden is losing competitiveness. Tax cuts aims to broaden the tax base but also in a global market, the tax is an incentive to attract foreign investment, thus increasing the national tax revenue. During the year 2013, the result of the Corporate tax committees investigation of the Swedish corporate tax rate and whether there should be a change it should be the motives and principles of corporate tax who should be investigated.

The... (More)
Corporation tax is a controversial tax. The OECD has even called the tax one of the most dangerous taxes for business growth. Since Sweden joined the EU, the Swedish corporate tax rate has been falling behind the rest of the EU members. The European trend is clearly for a reduction in corporate tax rate, and Sweden is losing competitiveness. Tax cuts aims to broaden the tax base but also in a global market, the tax is an incentive to attract foreign investment, thus increasing the national tax revenue. During the year 2013, the result of the Corporate tax committees investigation of the Swedish corporate tax rate and whether there should be a change it should be the motives and principles of corporate tax who should be investigated.

The corporate tax rate has been around in its more or less present form for over a century. The question is what is the reason or motive for taxing the profits. Is the corporate tax a direct translation from taxing individuals or is there a more deep-seated reason for the tax's existence. What has been missing in the debate is whether there is any possibility to dispense with taxation of company profits. The corporate tax rate may well be a non-modern tax and will it disappear in the near future? But what would it mean for the country which is the first to abandon the corporate income tax?

The questions are many and it is difficult to predict how the corporate tax rate will change. I have in my study found that there are few viable and legal security principles behind the corporate tax and its existence. The corporate tax rate seems at first glance to come as a complement to the taxation of individuals and because of the fact that companies has a tax capacity. The corporate tax rate has been established in the Swedish tax law and the parallel to the Swedish tax system the corporate tax has been established around the world. Therefore, the corporate tax has become a well-established tax revenue for many countries around the world. When a tax has reached such a high status, there probably no way to abolition. The removal would probably lead to the country's economy is exposed to radical countermeasures and it will be ostracized from the global economy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
De La Motte, Daniel LU
supervisor
organization
alternative title
The future of the Swedish corporate tax
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
4610777
date added to LUP
2014-08-27 13:08:55
date last changed
2014-08-27 13:08:55
@misc{4610777,
 abstract   = {Bolagsskatten är en omdebatterad skatt. OECD har till och med kallat skatten för den farligaste skatten för företagens tillväxt. Sedan Sverige gick med i EU har den svenska bolagsskattesatsen halkat efter nytillkommna medlemsländer. Den europeiska trenden är tydligt för en sänkning av bolagskattesatsen och Sverige tappar i konkurrenskraft. Skattesänkningar har som mål att bredda skattebasen men samtidigt i en global marknad är skatten ett incitament för att locka utländska investeringar och således öka de nationella skatteintäkterna. Under år 2013 kommer resultatet av företagsskattekommitténs utredning av den svenska bolagsskatten och om det skall ske en förändring bör motiven och principerna bakom bolagsskatten behandlas. 

Bolagsskatten har funnits i över hundra år i sin mer eller mindre nuvarande form. Frågan är vad som är anledningen eller motivet till att beskatta bolagens vinster. Är bolagsskatten en direkt översättning från att beskatta fysiska personer eller finns det någon mer djupt rotad anledning till skattens existens. Det som har saknats i debatten är frågan om det finns någon möjlighet till att avvara beskattning av bolagets vinster. Bolagsskatten kan mycket väl vara en uråldrad skatt som försvinner inom en snar framtid men vad skulle det betyda för det land som är först med att avskaffa sin bolagsskatt? 

Frågorna är många och det är svårt att förutse hur bolagsskatten kommer att förändras. Jag har i min undersökning funnit att det finns få gångbara och rättssäkra principer bakom bolagsskattens existens. Bolagsskatten verkar vid en första anblick tillkommit som ett komplement till beskattning av fysiska personer och genom att bolagen har en skatteförmåga. Bolagsskatten har sedan etablerats i den svenska skatterätten och parallelt har skatten på samma sätt etablerats runt om i världen. Således har bolagsskatten blivit en väletablerad skatteintäkt för många av världens länder. När en skatt har nått en sådan hög status som bolagsskatten har nått finns förmodligen ingen möjlighet till ett avskaffande. Ett avskaffande skulle förmodligen leda till att landets ekonomi blir utsatt för radikal motåtgärder och utfryst från den globala ekonomin.},
 author    = {De La Motte, Daniel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagsskattens vara eller icke vara},
 year     = {2012},
}