Advanced

Kosten att proaktivt förebygga kriser: En kvalitativ studie om organisationers förebyggande krishantering

Asp, Markus LU (2014) SKOK01 20141
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Den här studien undersöker hur fem olika organisationer arbetar proaktivt i förebyggande krishantering. Proaktivitet är ett begrepp som utgör ett kunskapsgap i forskningen på kriskommunikation. Syftet med denna studie är att utvinna fördjupande kunskaper om hur proaktivitet definieras och tolkas i relation till krishanteringens förebyggande fas. Studien bygger på en kvalitativ metod där fem stycken djupintervjuer med kommunikations- och presschefer har gjorts. Studiens resultat visar att proaktiv krishantering innebär ett snabbt agerande från organisationens sida när en situation uppstår. Trots det behövs fler studier som undersöker proaktiviteten i större omfattning än vad som gjorts i den här studien. Proaktivitet skulle även kunna... (More)
Den här studien undersöker hur fem olika organisationer arbetar proaktivt i förebyggande krishantering. Proaktivitet är ett begrepp som utgör ett kunskapsgap i forskningen på kriskommunikation. Syftet med denna studie är att utvinna fördjupande kunskaper om hur proaktivitet definieras och tolkas i relation till krishanteringens förebyggande fas. Studien bygger på en kvalitativ metod där fem stycken djupintervjuer med kommunikations- och presschefer har gjorts. Studiens resultat visar att proaktiv krishantering innebär ett snabbt agerande från organisationens sida när en situation uppstår. Trots det behövs fler studier som undersöker proaktiviteten i större omfattning än vad som gjorts i den här studien. Proaktivitet skulle även kunna studeras från ett medialt perspektiv. (Less)
Abstract
This study examines how five different organizations work proactively in the preventing crises phase. Proactivity is a concept that represents a knowledge gap in the research on crisis communication. The purpose of this study is to extract deeper knowledge on how proactivity is defined and interpreted in relation to the prevention of crisis management phase. The study is based on a qualitative method in which five in-depth interviews with communications and media managers have been made. The study’s results show that proactive crisis management involves rapid action by the organization when a situation arises. Despite the study’s results there is need for further studies investigating the proactivity in a greater extent than has been done... (More)
This study examines how five different organizations work proactively in the preventing crises phase. Proactivity is a concept that represents a knowledge gap in the research on crisis communication. The purpose of this study is to extract deeper knowledge on how proactivity is defined and interpreted in relation to the prevention of crisis management phase. The study is based on a qualitative method in which five in-depth interviews with communications and media managers have been made. The study’s results show that proactive crisis management involves rapid action by the organization when a situation arises. Despite the study’s results there is need for further studies investigating the proactivity in a greater extent than has been done in this study. Proactivity could also be studied from a media perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asp, Markus LU
supervisor
organization
alternative title
"Kosten att proaktivt förebygga kriser"
course
SKOK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
proaktiv krishantering, kriskommunikation, förkrisfas, proactive crisis management, crisis communication, preventing phase
language
Swedish
id
4616623
date added to LUP
2014-09-02 14:47:14
date last changed
2014-09-04 08:36:23
@misc{4616623,
 abstract   = {This study examines how five different organizations work proactively in the preventing crises phase. Proactivity is a concept that represents a knowledge gap in the research on crisis communication. The purpose of this study is to extract deeper knowledge on how proactivity is defined and interpreted in relation to the prevention of crisis management phase. The study is based on a qualitative method in which five in-depth interviews with communications and media managers have been made. The study’s results show that proactive crisis management involves rapid action by the organization when a situation arises. Despite the study’s results there is need for further studies investigating the proactivity in a greater extent than has been done in this study. Proactivity could also be studied from a media perspective.},
 author    = {Asp, Markus},
 keyword   = {proaktiv krishantering,kriskommunikation,förkrisfas,proactive crisis management,crisis communication,preventing phase},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kosten att proaktivt förebygga kriser: En kvalitativ studie om organisationers förebyggande krishantering},
 year     = {2014},
}