Advanced

Med(arbetar) perspektiv på förändring

Persson, Emilia LU and Neergaard, Johanna LU (2014) SKOK01 20141
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Problem: I dagens samhälle har organisationsförändringar blivit allt vanligare och de anses vara allt viktigare för organisationers fortsatta utveckling. Inom den tidigare forskningen tas det enligt vår åsikt för lite hänsyn till medarbetare i relation till deras funktion inom organisationer.
Syfte: Vi vill visa hur medarbetarna inom polismyndigheten upplever den interna kommunikationen kring förändringen och hur denna upplevelse i sin tur påverkar deras upplevelse av själva förändringen.
Metod: Vi har utfört elva kvalitativa intervjuer samt analyserat resultat från en enkätundersökning och dokument utfärdade av Polisen.
Slutsats: Våra resultat visar att medarbetares upplevelser och attityder har stor inverkan på hur de upplever en... (More)
Problem: I dagens samhälle har organisationsförändringar blivit allt vanligare och de anses vara allt viktigare för organisationers fortsatta utveckling. Inom den tidigare forskningen tas det enligt vår åsikt för lite hänsyn till medarbetare i relation till deras funktion inom organisationer.
Syfte: Vi vill visa hur medarbetarna inom polismyndigheten upplever den interna kommunikationen kring förändringen och hur denna upplevelse i sin tur påverkar deras upplevelse av själva förändringen.
Metod: Vi har utfört elva kvalitativa intervjuer samt analyserat resultat från en enkätundersökning och dokument utfärdade av Polisen.
Slutsats: Våra resultat visar att medarbetares upplevelser och attityder har stor inverkan på hur de upplever en förändringsprocess. I vår studie upplevde inte medarbetare att de var betydelsefulla och de ansåg därför inte att förändringen kändes meningsfull, vilket ledde till ett bristande intresse. Vi anser att detta var ett resultat av polismyndighetens användande av linjära kommunikationskanaler som inte erbjöd medarbetarna en möjlighet till att vara delaktiga i förändringsprocessen. En annan faktor som påverkade bristen av medarbetarnas delaktighet var avsaknaden av konkret information om förändringen. Bristen på konkret information och delaktighet anser vi skapade oro bland medarbetare, något som kan påverka förändringsarbetets framgång. Vi anser slutligen att myndigheten bör ta större hänsyn till medarbetarens kompetens och kunskaper. För att lyckas med en förändringsprocess behöver de som drabbas av förändringen vara väl informerade och göras delaktiga i förändringsarbetet så tidigt som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emilia LU and Neergaard, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ fallstudie om medarbetares upplevelser under en förändringsprocess vid Polismyndigheten Kronoberg
course
SKOK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Polisen., Förändring, förändringskommunikation, medarbetarperspektiv, organisationskommunikation, internkommunikation, organisationsförändring
language
Swedish
id
4619154
date added to LUP
2014-09-08 14:02:18
date last changed
2014-09-08 14:02:18
@misc{4619154,
 abstract   = {Problem: I dagens samhälle har organisationsförändringar blivit allt vanligare och de anses vara allt viktigare för organisationers fortsatta utveckling. Inom den tidigare forskningen tas det enligt vår åsikt för lite hänsyn till medarbetare i relation till deras funktion inom organisationer.
Syfte: Vi vill visa hur medarbetarna inom polismyndigheten upplever den interna kommunikationen kring förändringen och hur denna upplevelse i sin tur påverkar deras upplevelse av själva förändringen. 
Metod: Vi har utfört elva kvalitativa intervjuer samt analyserat resultat från en enkätundersökning och dokument utfärdade av Polisen.
Slutsats: Våra resultat visar att medarbetares upplevelser och attityder har stor inverkan på hur de upplever en förändringsprocess. I vår studie upplevde inte medarbetare att de var betydelsefulla och de ansåg därför inte att förändringen kändes meningsfull, vilket ledde till ett bristande intresse. Vi anser att detta var ett resultat av polismyndighetens användande av linjära kommunikationskanaler som inte erbjöd medarbetarna en möjlighet till att vara delaktiga i förändringsprocessen. En annan faktor som påverkade bristen av medarbetarnas delaktighet var avsaknaden av konkret information om förändringen. Bristen på konkret information och delaktighet anser vi skapade oro bland medarbetare, något som kan påverka förändringsarbetets framgång. Vi anser slutligen att myndigheten bör ta större hänsyn till medarbetarens kompetens och kunskaper. För att lyckas med en förändringsprocess behöver de som drabbas av förändringen vara väl informerade och göras delaktiga i förändringsarbetet så tidigt som möjligt.},
 author    = {Persson, Emilia and Neergaard, Johanna},
 keyword   = {Polisen.,Förändring,förändringskommunikation,medarbetarperspektiv,organisationskommunikation,internkommunikation,organisationsförändring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med(arbetar) perspektiv på förändring},
 year     = {2014},
}