Advanced

Ungdomskriminalitet - En kvalitativ studie av ungdomars berättelse om en påbörjad och avslutad kriminell karriär

Holst, Rebecca LU (2014) SOCK01 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker ungdomar som påbörjat en kriminell karriär och hur deras upplevelser för hur en början, pågående samt möjligtvis en avslutad karriär uppstått för deras del. Studiens syfte är att analysera intervjupersonernas om deras början samt avslutning på den kriminella karriären. Arbetet börjar med bakgrund till ämnet så som definiering av begrepp, statistik samt tidigare forskning. För att uppnå studiens syfte har jag valt att utgå från ett kvalitativt tillvägagångssätt där jag har använt mig utav kvalitativa djupintervjuer. Studiens empiriska material består av fem djupintervjuer på ungdomar som påbörjar och i vissa fall avslutat en kriminell karriär. Empirin har där efter analyserats utifrån två teorier som jag använt mig... (More)
Denna studie undersöker ungdomar som påbörjat en kriminell karriär och hur deras upplevelser för hur en början, pågående samt möjligtvis en avslutad karriär uppstått för deras del. Studiens syfte är att analysera intervjupersonernas om deras början samt avslutning på den kriminella karriären. Arbetet börjar med bakgrund till ämnet så som definiering av begrepp, statistik samt tidigare forskning. För att uppnå studiens syfte har jag valt att utgå från ett kvalitativt tillvägagångssätt där jag har använt mig utav kvalitativa djupintervjuer. Studiens empiriska material består av fem djupintervjuer på ungdomar som påbörjar och i vissa fall avslutat en kriminell karriär. Empirin har där efter analyserats utifrån två teorier som jag använt mig utav i studien, Howard S. Beckers stämplingsteori samt Travis Hirchis sociala bandteori. Slutsatsen är att de båda teorierna delvis kan appliceras som en förklaringsmodell på intervjupersonernas berättelse om varför de börjat samt möjligtvis avslutat sin kriminella karriär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holst, Rebecca LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kriminell karriär, sociala band, ungdomar, ungdomskriminalitet
language
Swedish
id
4647522
date added to LUP
2014-10-01 08:47:24
date last changed
2014-10-01 08:47:24
@misc{4647522,
 abstract   = {Denna studie undersöker ungdomar som påbörjat en kriminell karriär och hur deras upplevelser för hur en början, pågående samt möjligtvis en avslutad karriär uppstått för deras del. Studiens syfte är att analysera intervjupersonernas om deras början samt avslutning på den kriminella karriären. Arbetet börjar med bakgrund till ämnet så som definiering av begrepp, statistik samt tidigare forskning. För att uppnå studiens syfte har jag valt att utgå från ett kvalitativt tillvägagångssätt där jag har använt mig utav kvalitativa djupintervjuer. Studiens empiriska material består av fem djupintervjuer på ungdomar som påbörjar och i vissa fall avslutat en kriminell karriär. Empirin har där efter analyserats utifrån två teorier som jag använt mig utav i studien, Howard S. Beckers stämplingsteori samt Travis Hirchis sociala bandteori. Slutsatsen är att de båda teorierna delvis kan appliceras som en förklaringsmodell på intervjupersonernas berättelse om varför de börjat samt möjligtvis avslutat sin kriminella karriär.},
 author    = {Holst, Rebecca},
 keyword   = {kriminell karriär,sociala band,ungdomar,ungdomskriminalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomskriminalitet - En kvalitativ studie av ungdomars berättelse om en påbörjad och avslutad kriminell karriär},
 year     = {2014},
}