Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samtidig, plattformsoberoende och materiell : en undersökning av kandidatuppsatser vid Förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet

Räihä, Freke LU (2014) FBMK11 20141
Division of Publishing Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker ämnesval samt i viss mån metodik och teoretisk utgångspunkt inom en avgränsning bland en mängd kandidatuppsatser inom disciplinen förlagskunskap i utbildningen Förlags- och bokmarknads­kunskap. I undersökningen finns ett resonemang kring dessas yrkes­inriktning och hur uppsats­skribenterna gestaltar detta genom de fokus som deras uppsatser tar. Undersökningen tar också fasta på disciplinens interdisciplinäritet och använder sig av Simone Murrays teorier kring Publishing Studies och Johan Svedjedals litteratursociologiska förhållnings­sätt för att försöka finna den sammanhängande teori och metod som Murray efterfrågar. Kontentan är dock att de akademiska verktyg som Murray letar efter finns hos litteratursociologin... (More)
Denna uppsats undersöker ämnesval samt i viss mån metodik och teoretisk utgångspunkt inom en avgränsning bland en mängd kandidatuppsatser inom disciplinen förlagskunskap i utbildningen Förlags- och bokmarknads­kunskap. I undersökningen finns ett resonemang kring dessas yrkes­inriktning och hur uppsats­skribenterna gestaltar detta genom de fokus som deras uppsatser tar. Undersökningen tar också fasta på disciplinens interdisciplinäritet och använder sig av Simone Murrays teorier kring Publishing Studies och Johan Svedjedals litteratursociologiska förhållnings­sätt för att försöka finna den sammanhängande teori och metod som Murray efterfrågar. Kontentan är dock att de akademiska verktyg som Murray letar efter finns hos litteratursociologin vilket således negerar Murrays konstruerade sökande. (Less)
Abstract
This paper examines the subject matters and to some extent, methodology and theoretical basis within a selection of bachelor papers in the discipline Publishing Studies in the course Förlags- och bokmarknads­kunskap [Editing, publishing and the bookmarket]. The study contains a discussion about the discipline's role as professional preparatory and how the bachelors portray this through the focus their essays have taken. The paper put an emphasis on the interdisciplinearity of the discipline and uses Simone Murray's theories of Publishing Studies and Johan Svedjedals Sociological studies of literature approach in an attempt to find the coherent theory and methodology of which Murray speaks. The bottom line is that the academic tools that... (More)
This paper examines the subject matters and to some extent, methodology and theoretical basis within a selection of bachelor papers in the discipline Publishing Studies in the course Förlags- och bokmarknads­kunskap [Editing, publishing and the bookmarket]. The study contains a discussion about the discipline's role as professional preparatory and how the bachelors portray this through the focus their essays have taken. The paper put an emphasis on the interdisciplinearity of the discipline and uses Simone Murray's theories of Publishing Studies and Johan Svedjedals Sociological studies of literature approach in an attempt to find the coherent theory and methodology of which Murray speaks. The bottom line is that the academic tools that Murray is looking for are present in the Sociological studies of literature which thus negates Murray's constructed search. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Räihä, Freke LU
supervisor
organization
course
FBMK11 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förlags- och bokmarknadskunskap, bokmarknadskunskap, förlagsvetenskap, interdisciplinär, vetenskapsteori, litteratursociologi
language
Swedish
id
4697692
date added to LUP
2014-10-14 16:52:12
date last changed
2014-10-14 16:52:12
@misc{4697692,
 abstract   = {{This paper examines the subject matters and to some extent, methodology and theoretical basis within a selection of bachelor papers in the discipline Publishing Studies in the course Förlags- och bokmarknads­kunskap [Editing, publishing and the bookmarket]. The study contains a discussion about the discipline's role as professional preparatory and how the bachelors portray this through the focus their essays have taken. The paper put an emphasis on the interdisciplinearity of the discipline and uses Simone Murray's theories of Publishing Studies and Johan Svedjedals Sociological studies of literature approach in an attempt to find the coherent theory and methodology of which Murray speaks. The bottom line is that the academic tools that Murray is looking for are present in the Sociological studies of literature which thus negates Murray's constructed search.}},
 author    = {{Räihä, Freke}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Samtidig, plattformsoberoende och materiell : en undersökning av kandidatuppsatser vid Förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet}},
 year     = {{2014}},
}