Advanced

Rehabilitering i ett låginkomstland - En pilotstudie angående rehabiliteringspersonals åsikter om rehabilitering på Haiti

Perslow Sjöberg, Elin and Fältman, Karin (2014)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Personer med funktionshinder är en utsatt grupp i låginkomstländer. För att kunna uppnå bästa möjliga fysiska förmåga hos personer med funktionshinder så att de kan vara en aktiv del av samhället behövs omfattande rehabiliteringsinsatser. På Haiti råder en kritisk obalans mellan behovet av rehabilitering och landets förmåga att tillhandahålla dessa tjänster.

Syfte: Att undersöka hur rehabiliteringspersonal på Haiti ser på rehabiliteringen i landet och vad de
anser bör prioriteras för att förbättra denna.
Frågeställningar: Vilka grupper som är mest eftersatta, vilka områden som bör prioriteras, vilka faktorer som utgör de största hindren för en effektiv rehabilitering och hur rehabilitering bör utföras på Haiti.

... (More)
Bakgrund: Personer med funktionshinder är en utsatt grupp i låginkomstländer. För att kunna uppnå bästa möjliga fysiska förmåga hos personer med funktionshinder så att de kan vara en aktiv del av samhället behövs omfattande rehabiliteringsinsatser. På Haiti råder en kritisk obalans mellan behovet av rehabilitering och landets förmåga att tillhandahålla dessa tjänster.

Syfte: Att undersöka hur rehabiliteringspersonal på Haiti ser på rehabiliteringen i landet och vad de
anser bör prioriteras för att förbättra denna.
Frågeställningar: Vilka grupper som är mest eftersatta, vilka områden som bör prioriteras, vilka faktorer som utgör de största hindren för en effektiv rehabilitering och hur rehabilitering bör utföras på Haiti.

Studiedesign: Kvantitativ tvärsnittstudie

Metoden och material: En enkätstudie riktad till rehabiliteringspersonal på Haiti med strukturerade och ostrukturerade frågor. Frågorna i enkäten inspireras av tidigare studier och publicerat material kring rehabiliteringssituationen på Haiti vilka hämtades från databasen PubMed.
Resultat: Barn och ryggmärgsskadade ansågs vara de mest utsatta grupperna på Haiti. Utbildning måste prioriteras för att förbättra situationen för personer med funktionshinder. Resurser avsatta till rehabilitering bör läggas på mycket personal. Tillgänglighet till rehabilitering samt kommunikation mellan rehabiliteringsaktörer måste prioriteras för att förbättra rehabiliteringen. Rehabilitering med begränsade resurser bör fokusera på enkla och billiga interventioner och fokus bör ligga på
utveckling av Community Based Programs. Rehabiliteringsyrket behöver erkännande från staten.

Slutsats: Kunskap om funktionshinder hos allmänheten och hos hälso- och sjukvårdspersonal måste förbättras för att minska stigmatisering, öka delaktighet och säkerställa god vård för personer med funktionshinder vilket kan uppnås genom lokala CBR-program. Patienten ska alltid vara i
fokus och individens önskningar ska respekteras och inkluderas så mycket som möjligt. Genom att göra den strukturella miljön tillgänglig kan livskvaliteten förbättras för alla med funktionshinder på
Haiti. Landet måste etablera en egen universitetsutbildning för rehabilitering samt utbilda lokala rehabiliteringsassistenter som kan arbeta under uppsyn av högre utbildad personal. Det är viktigt att
bygga upp evidens kring rehabilitering och dess effekter och att detta bör göras i enlighet med FN:s rekommendationer och med ICF som ramverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Perslow Sjöberg, Elin and Fältman, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Haiti, Rehabilitering, International Classification of Functioning, Disability and Health, Community Based Rehabilitation (CBR), Fattigdom, Personer med funktionshinder
language
Swedish
id
4698002
date added to LUP
2014-10-23 16:12:22
date last changed
2014-10-23 16:12:22
@misc{4698002,
 abstract   = {Bakgrund: Personer med funktionshinder är en utsatt grupp i låginkomstländer. För att kunna uppnå bästa möjliga fysiska förmåga hos personer med funktionshinder så att de kan vara en aktiv del av samhället behövs omfattande rehabiliteringsinsatser. På Haiti råder en kritisk obalans mellan behovet av rehabilitering och landets förmåga att tillhandahålla dessa tjänster.

Syfte: Att undersöka hur rehabiliteringspersonal på Haiti ser på rehabiliteringen i landet och vad de
anser bör prioriteras för att förbättra denna.
Frågeställningar: Vilka grupper som är mest eftersatta, vilka områden som bör prioriteras, vilka faktorer som utgör de största hindren för en effektiv rehabilitering och hur rehabilitering bör utföras på Haiti.

Studiedesign: Kvantitativ tvärsnittstudie

Metoden och material: En enkätstudie riktad till rehabiliteringspersonal på Haiti med strukturerade och ostrukturerade frågor. Frågorna i enkäten inspireras av tidigare studier och publicerat material kring rehabiliteringssituationen på Haiti vilka hämtades från databasen PubMed.
Resultat: Barn och ryggmärgsskadade ansågs vara de mest utsatta grupperna på Haiti. Utbildning måste prioriteras för att förbättra situationen för personer med funktionshinder. Resurser avsatta till rehabilitering bör läggas på mycket personal. Tillgänglighet till rehabilitering samt kommunikation mellan rehabiliteringsaktörer måste prioriteras för att förbättra rehabiliteringen. Rehabilitering med begränsade resurser bör fokusera på enkla och billiga interventioner och fokus bör ligga på
utveckling av Community Based Programs. Rehabiliteringsyrket behöver erkännande från staten.

Slutsats: Kunskap om funktionshinder hos allmänheten och hos hälso- och sjukvårdspersonal måste förbättras för att minska stigmatisering, öka delaktighet och säkerställa god vård för personer med funktionshinder vilket kan uppnås genom lokala CBR-program. Patienten ska alltid vara i
fokus och individens önskningar ska respekteras och inkluderas så mycket som möjligt. Genom att göra den strukturella miljön tillgänglig kan livskvaliteten förbättras för alla med funktionshinder på
Haiti. Landet måste etablera en egen universitetsutbildning för rehabilitering samt utbilda lokala rehabiliteringsassistenter som kan arbeta under uppsyn av högre utbildad personal. Det är viktigt att
bygga upp evidens kring rehabilitering och dess effekter och att detta bör göras i enlighet med FN:s rekommendationer och med ICF som ramverk.},
 author    = {Perslow Sjöberg, Elin and Fältman, Karin},
 keyword   = {Haiti,Rehabilitering,International Classification of Functioning,Disability and Health,Community Based Rehabilitation (CBR),Fattigdom,Personer med funktionshinder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rehabilitering i ett låginkomstland - En pilotstudie angående rehabiliteringspersonals åsikter om rehabilitering på Haiti},
 year     = {2014},
}