Advanced

Trädlevande skalbaggars spridningsmöjligheter: En studie kring stadsträden som spridningselement i Lunds stad

Nordgren, Emma LU (2014) MVEK02 20141
Studies in Environmental Science
Abstract
Urban trees are of great value as habitat and as elements for dispersal of many biological organisms. Hence, tree inventories are an important step for local municipalities in the effort to promote urban biodiversity of organisms dependent of trees for dispersal and survival.
Lund is one of the municipalities which have carried out a comprehensive tree inventory. The purpose of this study is, on basis of the tree inventories in Lund city, to provide an overview of the possibilities of dispersal for red-listed beetles dependent of living or dying trees in Lund city.
The selection of tree species for the analysis was based on the habitat preferences of four red-listed tree living beetles, Quedicus truncicola, Ptenidium gressneri,... (More)
Urban trees are of great value as habitat and as elements for dispersal of many biological organisms. Hence, tree inventories are an important step for local municipalities in the effort to promote urban biodiversity of organisms dependent of trees for dispersal and survival.
Lund is one of the municipalities which have carried out a comprehensive tree inventory. The purpose of this study is, on basis of the tree inventories in Lund city, to provide an overview of the possibilities of dispersal for red-listed beetles dependent of living or dying trees in Lund city.
The selection of tree species for the analysis was based on the habitat preferences of four red-listed tree living beetles, Quedicus truncicola, Ptenidium gressneri, Nosodendron fasciculare and Silusa rubiginosa, which have all been observed in Lund in previous inventories. Wounded trees with sap flows and hollow trees with mould are characteristics of special importance for the occurrence of the selected beetles in the city.
This study shows that all four of the selected beetles can be regarded as relatively specialized in their habitat preferences. They are all dependent on specific types of microhabitats and more or less narrow in their selection of tree species. How specific they are in their selection of habitat may affect their possibilities of dispersal and local occurrence in Lund city. The less specific preferences, the more trees are available as choice for habitat and elements of dispersal.
Unfortunately, the possibilities of dispersal in Lund city do not appear to be very promising for the beetles P. gressneri, N. fasciculare and S. rubiginosa. The situation appears to be a little bit better for the beetle Q. truncicola, which is slightly wider in its selection of trees, as long as they contain hollows with moist mould. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Spridningsmöjligheterna för fyra arter av hotade eller sårbara trädlevande skalbaggar i Lunds stad är bristfälliga. För att bibehållandet av livskraftiga populationer är det av stor vikt att individerna har möjlighet att sprida sig mellan de livsmiljöer som träden utgör. Därför ökar betydelsen av ett bevarandearbete som integreras med stadens samhälleliga planering så att befintliga träd som är värdefulla för den trädlevande insektsfaunan i största möjliga mån kan bevaras.

Träden är idag ett viktigt element i de urbana miljöerna och gynnandet av en rik fauna knuten till dessa träd, såsom trädlevande insekter, utgör en viktig del i arbetet mot en rik biologisk mångfald i våra urbana miljöer.

De fyra rödlistade skalbaggarna Quedicus... (More)
Spridningsmöjligheterna för fyra arter av hotade eller sårbara trädlevande skalbaggar i Lunds stad är bristfälliga. För att bibehållandet av livskraftiga populationer är det av stor vikt att individerna har möjlighet att sprida sig mellan de livsmiljöer som träden utgör. Därför ökar betydelsen av ett bevarandearbete som integreras med stadens samhälleliga planering så att befintliga träd som är värdefulla för den trädlevande insektsfaunan i största möjliga mån kan bevaras.

Träden är idag ett viktigt element i de urbana miljöerna och gynnandet av en rik fauna knuten till dessa träd, såsom trädlevande insekter, utgör en viktig del i arbetet mot en rik biologisk mångfald i våra urbana miljöer.

De fyra rödlistade skalbaggarna Quedicus truncicola, Ptenidium gressneri, Nosodendron fasciculare och Silusa rubiginosa har noterats i Lunds stad vid tidigare inventeringar av stadens trädlevande insektsfauna. Tyvärr råder det för åtminstone tre av dessa skalbaggsarter brist på träd som uppfyller arternas preferenser angående livsmiljö. Mörkast är läget för N. fasciculare och S. rubiginosa, vilka är beroende almar med savande stammer för sin överlevnad. Endast fyra savande almar finns dokumenterade i Lunds stad och almsjukan utgör ett allvarligt hot. För P. gressneri utgör bland andra eken ett viktigt trädslag. Dock finns det inga ekar med dokumenterade mulmtillgångar närvarande i Lunds stad. Detta innebär att spridningsavstånden för även för denna skalbagge överlag blir längre inom staden och möjligheterna till en lyckad spridning blir mindre. För skalbaggen Q. truncicola, vilken är minst specifik i sitt val av trädslag, så länge träden innehåller håligheter med mulm, ser spridningsmöjligheterna något ljusare ut. Att arten är bredare I sitt urval gör att fler träd som uppfyller artens preferenser finns att tillgå och spridningsavstånden blir därmed överlag kortare.

För att sträva efter ett bevarande av dessa fyra hotade och sårbara arter av trädlevande skalbaggar I Lunds stad så är det av stor vikt att de befintliga träd som är av värde för insektsfaunan och som uppfyller arternas preferenser på livsmiljö i största möjliga mån bevaras. Resultaten från denna studie kring de övergripande spridningsmöjlgheterna för ovanstående skalbaggsarter syftar till att bidra med en insikt i hur situation ser ut, för att därmed kunna öppna upp för ett framtida arbete mot en rik trädlevande insektsfauna i Lunds stad.Intern handledare: Johan Ekroos
Extern handledare: Cecilia Backe
Examensarbete 15 hp i Miljövetenskap 2014
Centre for Environmental and Climate Research (CEC), Lunds universitet
Park- och naturkontoret, Lunds kommun (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordgren, Emma LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
4730621
date added to LUP
2014-12-01 22:16:30
date last changed
2014-12-01 22:16:30
@misc{4730621,
 abstract   = {Urban trees are of great value as habitat and as elements for dispersal of many biological organisms. Hence, tree inventories are an important step for local municipalities in the effort to promote urban biodiversity of organisms dependent of trees for dispersal and survival.
Lund is one of the municipalities which have carried out a comprehensive tree inventory. The purpose of this study is, on basis of the tree inventories in Lund city, to provide an overview of the possibilities of dispersal for red-listed beetles dependent of living or dying trees in Lund city.
The selection of tree species for the analysis was based on the habitat preferences of four red-listed tree living beetles, Quedicus truncicola, Ptenidium gressneri, Nosodendron fasciculare and Silusa rubiginosa, which have all been observed in Lund in previous inventories. Wounded trees with sap flows and hollow trees with mould are characteristics of special importance for the occurrence of the selected beetles in the city.
This study shows that all four of the selected beetles can be regarded as relatively specialized in their habitat preferences. They are all dependent on specific types of microhabitats and more or less narrow in their selection of tree species. How specific they are in their selection of habitat may affect their possibilities of dispersal and local occurrence in Lund city. The less specific preferences, the more trees are available as choice for habitat and elements of dispersal. 
Unfortunately, the possibilities of dispersal in Lund city do not appear to be very promising for the beetles P. gressneri, N. fasciculare and S. rubiginosa. The situation appears to be a little bit better for the beetle Q. truncicola, which is slightly wider in its selection of trees, as long as they contain hollows with moist mould.},
 author    = {Nordgren, Emma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trädlevande skalbaggars spridningsmöjligheter: En studie kring stadsträden som spridningselement i Lunds stad},
 year     = {2014},
}