Advanced

Omprioriteringar i aktiviteter i vardagen för personer som drabbats av cancer - med fokus på upplevelse av meningsfulla aktiviteter

Gharib Ali Jalal, Roza LU and Svensson, Hanna LU (2014) ATPK55 20141
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Antalet diagnostiserade cancerfall har ökat. Sjukdomen påverkar ofta individens förmåga i vardagen. Tidigare forskning har inte fokuserat på individens meningsfulla aktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om och hur cancersjukdom leder till att personen omprioriterar i sina meningsfulla aktiviteter i vardagen samt om de upplever ett behov av arbetsterapi. Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerad intervju genomfördes. Tio personer som hade drabbat av cancer intervjuades och materialet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Resultatet utgjordes av tre kategorier: upplevelser av social samvaro, ny syn på aktiviteter i vardagen och upplevelse av arbetsterapeutiska stödåtgärder. Slutsats: Studien visar att... (More)
Bakgrund: Antalet diagnostiserade cancerfall har ökat. Sjukdomen påverkar ofta individens förmåga i vardagen. Tidigare forskning har inte fokuserat på individens meningsfulla aktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om och hur cancersjukdom leder till att personen omprioriterar i sina meningsfulla aktiviteter i vardagen samt om de upplever ett behov av arbetsterapi. Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerad intervju genomfördes. Tio personer som hade drabbat av cancer intervjuades och materialet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Resultatet utgjordes av tre kategorier: upplevelser av social samvaro, ny syn på aktiviteter i vardagen och upplevelse av arbetsterapeutiska stödåtgärder. Slutsats: Studien visar att omprioriteringar av meningsfulla aktiviteter är gjorda. Individens dagsform, ork och fatigue påverkar de aktiviteter som utförs. Arbetsterapeuten kan hjälpa en person som upplever aktivitetsohälsa med att stödja personen i att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gharib Ali Jalal, Roza LU and Svensson, Hanna LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fatigue, meningsfulla aktiviteter, omprioriteringar, social samvaro, arbetsterapi
language
Swedish
id
4731082
date added to LUP
2014-10-27 14:13:40
date last changed
2014-10-27 14:13:40
@misc{4731082,
 abstract   = {Bakgrund: Antalet diagnostiserade cancerfall har ökat. Sjukdomen påverkar ofta individens förmåga i vardagen. Tidigare forskning har inte fokuserat på individens meningsfulla aktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om och hur cancersjukdom leder till att personen omprioriterar i sina meningsfulla aktiviteter i vardagen samt om de upplever ett behov av arbetsterapi. Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerad intervju genomfördes. Tio personer som hade drabbat av cancer intervjuades och materialet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Resultatet utgjordes av tre kategorier: upplevelser av social samvaro, ny syn på aktiviteter i vardagen och upplevelse av arbetsterapeutiska stödåtgärder. Slutsats: Studien visar att omprioriteringar av meningsfulla aktiviteter är gjorda. Individens dagsform, ork och fatigue påverkar de aktiviteter som utförs. Arbetsterapeuten kan hjälpa en person som upplever aktivitetsohälsa med att stödja personen i att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila.},
 author    = {Gharib Ali Jalal, Roza and Svensson, Hanna},
 keyword   = {Fatigue,meningsfulla aktiviteter,omprioriteringar,social samvaro,arbetsterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omprioriteringar i aktiviteter i vardagen för personer som drabbats av cancer - med fokus på upplevelse av meningsfulla aktiviteter},
 year     = {2014},
}