Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Behovet av arbetsterapeutiska stödinsatser i lärandemiljön ur klassföreståndares perspektiv

Adolvson, Ninnie LU and Karlsson, Therese LU (2014) ATPK55 20141
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Barn med `beteenden som hindrar lärande och undervisning` är barn som har koncentrationssvårigheter, är lättdistraherade, rastlösa, motoriskt oroliga och därför stör både sig själva och andra. Dessa barn riskerar att inte få den hjälp de behöver i lärandemiljön.
Syfte: att undersöka vilka stödinsatser som utförts och av vem för `barn med beteende som hindrar lärande och undervisning` i lärandemiljön i år 3-5. Samt att ta reda på, utifrån klassföreståndarnas perspektiv, om det fanns behov av arbetsterapeutiska stödinsatser i lärandemiljön för dessa barn och om klassföreståndarna visste att en arbetsterapeut kan vara en resurs i skolan.
Metod: Data samlades in via en egendesignad webbaserad enkät, besvarades av... (More)
Bakgrund: Barn med `beteenden som hindrar lärande och undervisning` är barn som har koncentrationssvårigheter, är lättdistraherade, rastlösa, motoriskt oroliga och därför stör både sig själva och andra. Dessa barn riskerar att inte få den hjälp de behöver i lärandemiljön.
Syfte: att undersöka vilka stödinsatser som utförts och av vem för `barn med beteende som hindrar lärande och undervisning` i lärandemiljön i år 3-5. Samt att ta reda på, utifrån klassföreståndarnas perspektiv, om det fanns behov av arbetsterapeutiska stödinsatser i lärandemiljön för dessa barn och om klassföreståndarna visste att en arbetsterapeut kan vara en resurs i skolan.
Metod: Data samlades in via en egendesignad webbaserad enkät, besvarades av klassföreståndare och analyserades med deskriptiv statistik.
Resultat: den mest förekommande stödinsatsen var utökade pedagogiska resurser. Ingen av stödinsatserna hade utförts av en arbetsterapeut. Av de föreslagna arbetsterapeutiska stödinsatserna var förändringar av rutiner, strategier och miljö högst skattade.
Slutsats: Med sitt helhetsperspektiv kan arbetsterapeuten komplettera elevhälsan. Ett arbetsterapeutiskt synsätt på elever, lärande och skolmiljö skulle kunna bidra till en bättre lärandemiljö och därmed öka chanserna för dessa elever att lyckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adolvson, Ninnie LU and Karlsson, Therese LU
supervisor
organization
alternative title
- för barn med beteenden som hindrar lärande och undervisning
course
ATPK55 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, skola, elever, strategier, rutiner, miljöförändringar
language
Swedish
id
4731247
date added to LUP
2014-10-28 09:27:20
date last changed
2014-10-28 09:27:20
@misc{4731247,
 abstract   = {Bakgrund: Barn med `beteenden som hindrar lärande och undervisning` är barn som har koncentrationssvårigheter, är lättdistraherade, rastlösa, motoriskt oroliga och därför stör både sig själva och andra. Dessa barn riskerar att inte få den hjälp de behöver i lärandemiljön. 
Syfte: att undersöka vilka stödinsatser som utförts och av vem för `barn med beteende som hindrar lärande och undervisning` i lärandemiljön i år 3-5. Samt att ta reda på, utifrån klassföreståndarnas perspektiv, om det fanns behov av arbetsterapeutiska stödinsatser i lärandemiljön för dessa barn och om klassföreståndarna visste att en arbetsterapeut kan vara en resurs i skolan. 
Metod: Data samlades in via en egendesignad webbaserad enkät, besvarades av klassföreståndare och analyserades med deskriptiv statistik. 
Resultat: den mest förekommande stödinsatsen var utökade pedagogiska resurser. Ingen av stödinsatserna hade utförts av en arbetsterapeut. Av de föreslagna arbetsterapeutiska stödinsatserna var förändringar av rutiner, strategier och miljö högst skattade. 
Slutsats: Med sitt helhetsperspektiv kan arbetsterapeuten komplettera elevhälsan. Ett arbetsterapeutiskt synsätt på elever, lärande och skolmiljö skulle kunna bidra till en bättre lärandemiljö och därmed öka chanserna för dessa elever att lyckas.},
 author    = {Adolvson, Ninnie and Karlsson, Therese},
 keyword   = {arbetsterapi,skola,elever,strategier,rutiner,miljöförändringar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behovet av arbetsterapeutiska stödinsatser i lärandemiljön ur klassföreståndares perspektiv},
 year     = {2014},
}