Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Incitamentsprogram och individbeskattning vid förmånsförvärv av värdepapper - En analys av neutralitetsbristen i regelsystemet

Nordenskiöld, Anna LU (2014) HARH10 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
En kompetent arbetskraft leder ofta till goda resultat inom företaget. Vilket rimligen ska belönas. Det är av vikt att dom som arbetar inom företaget upprätthåller en god kvalitet på sina arbetsinsatser samtidigt som det är viktigt för arbetsgivaren att behålla den arbetskraft som innehar sådan kunskap och erfarenhet att den kan påverka resultaten till det bättre. Det är därför vanligt förekommande med incitamentsprogram av olika slag.
Incitamentsprogrammen började införlivas i svenska bolag under 1960-talet. Det är ett sorts belöningssystem där deltagarna erbjuds förvärva tillgångar till förmånliga villkor. Genom att erbjuda attraktiva program kan bolagen i vidare utsträckning försäkra sig om att behålla kompetent personal under en... (More)
En kompetent arbetskraft leder ofta till goda resultat inom företaget. Vilket rimligen ska belönas. Det är av vikt att dom som arbetar inom företaget upprätthåller en god kvalitet på sina arbetsinsatser samtidigt som det är viktigt för arbetsgivaren att behålla den arbetskraft som innehar sådan kunskap och erfarenhet att den kan påverka resultaten till det bättre. Det är därför vanligt förekommande med incitamentsprogram av olika slag.
Incitamentsprogrammen började införlivas i svenska bolag under 1960-talet. Det är ett sorts belöningssystem där deltagarna erbjuds förvärva tillgångar till förmånliga villkor. Genom att erbjuda attraktiva program kan bolagen i vidare utsträckning försäkra sig om att behålla kompetent personal under en längre tid. Samtidigt som dom blir konkurrenskraftiga på marknaden vad gäller att förvärva ny kompetens till bolaget.
Genom att erbjuda olika incitament kan bolagen styra så att arbetskraften arbetar för samma mål som man inom företaget önskar nå. Beroende på målet har det visat sig att olika långa avtalstider är olika lämpade. Det står däremot klart att ett bra program har möjlighet att leda till att bolagets mål uppnås samtidigt som det är attraktivt för den som deltar.
Erhållande av en lägre skattesats är av intresse för både individen och bolaget, varpå ett attraktivt program möjliggör för en gynnsammare beskattning. Genom att tillämpa värdepapper för förvärv i programmen har det visat sig möjligt att omvandla delar av inkomsten från tjänst till kapital. Vilket visar på att det inte råder neutralitet mellan dom olika juridiska instrument som används i programmen. Vilket troligen återspeglas i programmens utformning.
Undersökningen har emellertid inte kunnat bevisa att programmen utformas utifrån skatteutfallen. Det har dock konstaterats att det finns flera aspekter som tyder på att bolagen utnyttjar det faktum att beskattningen mellan dom lika instrumenten inte är neutral. Bland annat har det uppmärksammats att dom mest gynnsamma programmen ur ett skatterättsligt perspektiv är det som avser förvärv av värdepapper, en struktur som dessutom visat sig vara den vanligast förekommande bland dom bolag som erbjuder incitamentsprogram på Stockholmsbörsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordenskiöld, Anna LU
supervisor
organization
course
HARH10 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Incitamentsprogram, beskattning, värdepapper
language
Swedish
id
4770087
date added to LUP
2014-11-10 07:48:18
date last changed
2014-11-10 07:48:18
@misc{4770087,
 abstract   = {En kompetent arbetskraft leder ofta till goda resultat inom företaget. Vilket rimligen ska belönas. Det är av vikt att dom som arbetar inom företaget upprätthåller en god kvalitet på sina arbetsinsatser samtidigt som det är viktigt för arbetsgivaren att behålla den arbetskraft som innehar sådan kunskap och erfarenhet att den kan påverka resultaten till det bättre. Det är därför vanligt förekommande med incitamentsprogram av olika slag. 
Incitamentsprogrammen började införlivas i svenska bolag under 1960-talet. Det är ett sorts belöningssystem där deltagarna erbjuds förvärva tillgångar till förmånliga villkor. Genom att erbjuda attraktiva program kan bolagen i vidare utsträckning försäkra sig om att behålla kompetent personal under en längre tid. Samtidigt som dom blir konkurrenskraftiga på marknaden vad gäller att förvärva ny kompetens till bolaget. 
Genom att erbjuda olika incitament kan bolagen styra så att arbetskraften arbetar för samma mål som man inom företaget önskar nå. Beroende på målet har det visat sig att olika långa avtalstider är olika lämpade. Det står däremot klart att ett bra program har möjlighet att leda till att bolagets mål uppnås samtidigt som det är attraktivt för den som deltar. 
Erhållande av en lägre skattesats är av intresse för både individen och bolaget, varpå ett attraktivt program möjliggör för en gynnsammare beskattning. Genom att tillämpa värdepapper för förvärv i programmen har det visat sig möjligt att omvandla delar av inkomsten från tjänst till kapital. Vilket visar på att det inte råder neutralitet mellan dom olika juridiska instrument som används i programmen. Vilket troligen återspeglas i programmens utformning. 
Undersökningen har emellertid inte kunnat bevisa att programmen utformas utifrån skatteutfallen. Det har dock konstaterats att det finns flera aspekter som tyder på att bolagen utnyttjar det faktum att beskattningen mellan dom lika instrumenten inte är neutral. Bland annat har det uppmärksammats att dom mest gynnsamma programmen ur ett skatterättsligt perspektiv är det som avser förvärv av värdepapper, en struktur som dessutom visat sig vara den vanligast förekommande bland dom bolag som erbjuder incitamentsprogram på Stockholmsbörsen.},
 author    = {Nordenskiöld, Anna},
 keyword   = {Incitamentsprogram,beskattning,värdepapper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Incitamentsprogram och individbeskattning vid förmånsförvärv av värdepapper - En analys av neutralitetsbristen i regelsystemet},
 year     = {2014},
}