Advanced

Vad påverkar priset på koldioxid? En analys av efterfrågan på utsläppsrätter

Bengtsson, Renée LU (2014) NEKH01 20142
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen tittar på hur EU har valt att minska sina utsläpp av växthusgaser med fokus på koldioxid. Uppsatsen inleds med en diskussion av systemets grundstruktur och uppsatta mål för att sedan diskutera ekonomisk teori kring problemet om negativa externaliteter och hur dessa uppstår och varför de generellt sett inte kan hanteras av marknaden. Därefter görs en genomgång av de tre mekanismer som EU ETS infört för att korrigera för detta, Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) och International Emission Trading (IET). Dessa mekanismer tillsammans med andra relevanta ekonomiska teorier tas upp som en handledning och referensram till den analys som görs i den senare delen av uppsatsen.
Det bakomliggande styrande... (More)
Den här uppsatsen tittar på hur EU har valt att minska sina utsläpp av växthusgaser med fokus på koldioxid. Uppsatsen inleds med en diskussion av systemets grundstruktur och uppsatta mål för att sedan diskutera ekonomisk teori kring problemet om negativa externaliteter och hur dessa uppstår och varför de generellt sett inte kan hanteras av marknaden. Därefter görs en genomgång av de tre mekanismer som EU ETS infört för att korrigera för detta, Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) och International Emission Trading (IET). Dessa mekanismer tillsammans med andra relevanta ekonomiska teorier tas upp som en handledning och referensram till den analys som görs i den senare delen av uppsatsen.
Det bakomliggande styrande samarbetet för Kyotoavtalet beskrivs för att läsaren ska få en så bra bild som möjligt av komplexiteten för detta avtal.
Vidare görs en statistisk studie över ett antal faktorer som kan tänkas påverka priset på utsläppsrätter. Resultaten från denna studie är intressant, eftersom de ger möjligheter att förstå vad som påverkar efterfrågan på utsläppsrätter. Detta är viktig information för de aktörer som tvingas att köpa utsläppsrätter alternativt har möjlighet att sälja dem. Ett antagande för den empiriska analysen bygger på att utbudet är fast enligt den cap-and-trade – princip som ETS använder som verktyg för att skapa en kostnadseffektiv marknad för utsläppsrätter. (Less)
Popular Abstract
This thesis discusses how EU has chosen to reduce its emission of carbon dioxide and other greenhouse gases (focus is on carbon dioxide). The paper starts with a discussion of theories of how negative externalities can occur and why they in general cannot be handled by the market itself.
This follows by a presentation of the mechanisms that has been introduced to correct this externality, Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) and International Emission Trading (IET). These mechanisms together with other relevant economical theories are handled as guidance and reference for the later analyzing section of this paper.
Also the underlying and controlling cooperation for the Kyoto protocol is described for the reader... (More)
This thesis discusses how EU has chosen to reduce its emission of carbon dioxide and other greenhouse gases (focus is on carbon dioxide). The paper starts with a discussion of theories of how negative externalities can occur and why they in general cannot be handled by the market itself.
This follows by a presentation of the mechanisms that has been introduced to correct this externality, Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) and International Emission Trading (IET). These mechanisms together with other relevant economical theories are handled as guidance and reference for the later analyzing section of this paper.
Also the underlying and controlling cooperation for the Kyoto protocol is described for the reader to get a better understanding of the complexity that this agreement brings.
Further a statistic study is made for a number of factors that would give a possible affect of the price on emission rights. The results of this study are interesting because it gives a possibility to understand what affects the demand on emission rights that in its turn is important information for the buyers of emission rights respectively the sellers. One of the empirical studies hypothesis are that there are a constant supply according to the cap-and-trade principle that ETS uses as an economical tool to create an cost effective market for emission rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Renée LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU ETS, Kyoto protocol, emission rights, cost effectiv emission reduction, cap and trade system, CDM ( Clean development mechanism ), JI ( Joint implementation ), externalities.
language
Swedish
id
4770914
date added to LUP
2014-11-10 15:37:12
date last changed
2014-11-10 15:37:12
@misc{4770914,
 abstract   = {Den här uppsatsen tittar på hur EU har valt att minska sina utsläpp av växthusgaser med fokus på koldioxid. Uppsatsen inleds med en diskussion av systemets grundstruktur och uppsatta mål för att sedan diskutera ekonomisk teori kring problemet om negativa externaliteter och hur dessa uppstår och varför de generellt sett inte kan hanteras av marknaden. Därefter görs en genomgång av de tre mekanismer som EU ETS infört för att korrigera för detta, Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) och International Emission Trading (IET). Dessa mekanismer tillsammans med andra relevanta ekonomiska teorier tas upp som en handledning och referensram till den analys som görs i den senare delen av uppsatsen. 
Det bakomliggande styrande samarbetet för Kyotoavtalet beskrivs för att läsaren ska få en så bra bild som möjligt av komplexiteten för detta avtal. 
Vidare görs en statistisk studie över ett antal faktorer som kan tänkas påverka priset på utsläppsrätter. Resultaten från denna studie är intressant, eftersom de ger möjligheter att förstå vad som påverkar efterfrågan på utsläppsrätter. Detta är viktig information för de aktörer som tvingas att köpa utsläppsrätter alternativt har möjlighet att sälja dem. Ett antagande för den empiriska analysen bygger på att utbudet är fast enligt den cap-and-trade – princip som ETS använder som verktyg för att skapa en kostnadseffektiv marknad för utsläppsrätter.},
 author    = {Bengtsson, Renée},
 keyword   = {EU ETS,Kyoto protocol,emission rights,cost effectiv emission reduction,cap and trade system,CDM ( Clean development mechanism ),JI ( Joint implementation ),externalities.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad påverkar priset på koldioxid? En analys av efterfrågan på utsläppsrätter},
 year     = {2014},
}