Advanced

Seed predation and seed predator populations in hunted and protected tropical forests in SE Nigeria

Tholin, Michael (2014) BIOM24 20132
Degree Projects in Biology
Abstract
The hunting of primates and other mammals as bushmeat are a rising problem in tropical areas, with cascading effects which are only recently beginning to be understood. Numerous studies in forests throughout the tropics has shown declines in the regeneration of fruiting trees adapted to primate mediated seed dispersal and an increase in the regeneration of abioticaly dispersed trees. This shift in tree community might have negative effects on everything from the food security of forest dwelling human communities to mammal communities on the forest floor as well as inhibit the possible future reestablishment of large mammals in those forests. This study aims to investigate seed predation and the activity of potential seed predators in a... (More)
The hunting of primates and other mammals as bushmeat are a rising problem in tropical areas, with cascading effects which are only recently beginning to be understood. Numerous studies in forests throughout the tropics has shown declines in the regeneration of fruiting trees adapted to primate mediated seed dispersal and an increase in the regeneration of abioticaly dispersed trees. This shift in tree community might have negative effects on everything from the food security of forest dwelling human communities to mammal communities on the forest floor as well as inhibit the possible future reestablishment of large mammals in those forests. This study aims to investigate seed predation and the activity of potential seed predators in a study system with paired hunted and protected sites, in tropical SE Nigeria as an attempt to shed some light on the observed change in seedling communities. Seed predation was measured overnight in plots with known seed density and the activity of seed predators, primarily rodents, was measured with automatic IR cameras. Hunting status was found to have a close to significant effect on seed predation with more predation in hunted sites. Further supporting the effects of defaunation on seed predation are the fact that predation was found to decrease significantly with distance from base camp, i.e. the disturbing effect of human presence have an effect similar to that of hunting. Camera traps collected significantly more observations of brush-tailed porcupines in hunted sites and significantly less observations of mice, giant pouched rats and duikers in hunted sites compared to protected. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ligger fröpredation bakom minskningen av fruktträd i tropikerna?

I tropiska skogar samsas fler djur och växtarter om livsutrymmet än någon annan stans på jorden. De gynnsamma förhållandena har gjort det möjligt för evolutionen att skapa många avancerade samspel mellan arterna och bland annat uppskattas det att runt ¾ av trädarterna i tropiska skogar är beroende av djur för spridning av sina frön. Ofta äts frukterna av apor som sen bajsar ut fröna. Det ger fröna en bra start i livet eftersom de kommer bort ifrån konkurrerande frön samtidigt som de löper minde risk att bli uppätna av fröpredatorer vilka ofta fokuserar sitt letande direkt under de fruktbärande träden där koncentrationen av frukter är som högst. Aporna kan därför ses som... (More)
Ligger fröpredation bakom minskningen av fruktträd i tropikerna?

I tropiska skogar samsas fler djur och växtarter om livsutrymmet än någon annan stans på jorden. De gynnsamma förhållandena har gjort det möjligt för evolutionen att skapa många avancerade samspel mellan arterna och bland annat uppskattas det att runt ¾ av trädarterna i tropiska skogar är beroende av djur för spridning av sina frön. Ofta äts frukterna av apor som sen bajsar ut fröna. Det ger fröna en bra start i livet eftersom de kommer bort ifrån konkurrerande frön samtidigt som de löper minde risk att bli uppätna av fröpredatorer vilka ofta fokuserar sitt letande direkt under de fruktbärande träden där koncentrationen av frukter är som högst. Aporna kan därför ses som nyckelarter för hela skogsekosystemet på grund av de viktiga tjänster de utför.

Ett allt större problem i många områden i tropikerna är jakten på djur för mat. Den här jakten har pågått sedan urminnes tider men på grund av ökande befolkningsmängder, förbättrad infrastruktur och effektivare vapen så får det allt större och större påverkan på djurpopulationerna. På senare tid har man lagt märke till att i de skogar där aporna försvunnit så får fruktträden svårt att föröka sig. I skyddade skogar så dominerar fröplantorna ifrån ap-spridda fruktträd markskiktet men i de jagade skogarna domineras istället markskiktet av fröplantor från träd med små vindspridda frön. I längden kan det leda till att fruktträd blir ovanligare i de tropiska skogarna vilket skulle ha alvarliga konsekvenser för djurlivet och även för de människor som till stor del lever av vad skogen producerar.

I den här studien använde vi oss av jordnötter för att mäta fröpredationen i sydöstra Nigeria i två skyddade skogsområden och två skogsområden där apor och andra större däggdjur har jagats bort. Samma skogsområden hade tidigare ingått i en annan studie där skillnader i fröplantornas artsammansättning fastslogs. Det visade sig att betydligt fler jordnötter åts upp i skogarna utan apor. Och fröpredationen ökade dessutom om jordnötterna placerades tätt tillsammans så som frön hamnar under träd om inga apor hjälper dem att spridas. Med hjälp av automatiska kameror med rörelsedetektorer undersökte vi även aktiviteten av gnagare och andra djur som äter frön på marken. Piggsvin var betydligt vanligare i de jagade skogarna, trotts att piggsvinen själva är ett av de mest eftertraktade bytena för jägarna. De mindre gnagarna blev dock oftare fotograferade av kamerorna i de skyddade skogarna. De här resultaten kan ses som en pusselbit i förståelsen om varför fruktträden inte förökar sig när apor och andra större däggdjur försvinner ifrån skogarna.


Handledare: Ola Olsson
Examensarbete för masterexamen 30 hp i bevarandebiologi 2014
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tholin, Michael
supervisor
organization
course
BIOM24 20132
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4779046
date added to LUP
2014-11-13 14:56:56
date last changed
2014-11-13 14:56:56
@misc{4779046,
 abstract   = {The hunting of primates and other mammals as bushmeat are a rising problem in tropical areas, with cascading effects which are only recently beginning to be understood. Numerous studies in forests throughout the tropics has shown declines in the regeneration of fruiting trees adapted to primate mediated seed dispersal and an increase in the regeneration of abioticaly dispersed trees. This shift in tree community might have negative effects on everything from the food security of forest dwelling human communities to mammal communities on the forest floor as well as inhibit the possible future reestablishment of large mammals in those forests. This study aims to investigate seed predation and the activity of potential seed predators in a study system with paired hunted and protected sites, in tropical SE Nigeria as an attempt to shed some light on the observed change in seedling communities. Seed predation was measured overnight in plots with known seed density and the activity of seed predators, primarily rodents, was measured with automatic IR cameras. Hunting status was found to have a close to significant effect on seed predation with more predation in hunted sites. Further supporting the effects of defaunation on seed predation are the fact that predation was found to decrease significantly with distance from base camp, i.e. the disturbing effect of human presence have an effect similar to that of hunting. Camera traps collected significantly more observations of brush-tailed porcupines in hunted sites and significantly less observations of mice, giant pouched rats and duikers in hunted sites compared to protected.},
 author    = {Tholin, Michael},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Seed predation and seed predator populations in hunted and protected tropical forests in SE Nigeria},
 year     = {2014},
}