Advanced

Movements of pikeperch, bream and pike in Lake Ringsjön, Sweden

Nilsson, Liselott (2014) BION35 20131
Degree Projects in Biology
Abstract
Movements occur among many different organisms and a suggested theory about the pattern of these movements is called the Ideal free distribution. It states that individuals in a complex area with different quality of the habitats will distribute themselves proportionally after resources in the different habitats, so that they can maximize their fitness. Lake Ringsjön is a complex lake, which consists of three different basins of different habitat and quality. In this study, we monitored the movements of three fish species, Pikeperch, Bream and Pike in lake Ringsjön. The aim was to investigate fish movements (occurrence and patterns) between the basins, from spring until winter. This study also compared the growth rate of resident... (More)
Movements occur among many different organisms and a suggested theory about the pattern of these movements is called the Ideal free distribution. It states that individuals in a complex area with different quality of the habitats will distribute themselves proportionally after resources in the different habitats, so that they can maximize their fitness. Lake Ringsjön is a complex lake, which consists of three different basins of different habitat and quality. In this study, we monitored the movements of three fish species, Pikeperch, Bream and Pike in lake Ringsjön. The aim was to investigate fish movements (occurrence and patterns) between the basins, from spring until winter. This study also compared the growth rate of resident individuals and individuals moving between basins. The result shows a difference between species in their movement pattern, with pikeperch moving from the shallow Western basin into the deeper Eastern basin during the monitored period. The pikeperch that changed basin were also found to have a higher growth rate compared to those which did not change basin. The pike showed no movements between the basins and the bream had a few individuals that changed basins. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Jakten på fisken i Ringsjön

Många vill veta var i sjön fisken finns när man ska fiska och nu finns det en teori som berättar hur fisken sprider ut sig i en sjö. Fiskar sprider ut sig så att områden med mer resurser har fler individer jämfört med delar med mindre resurser. Detta gör att det finns mer individer som konkurrerar om mat i resursrika områden medan i områden där det är svårare att hitta mat finns det mindre individer att konkurera med. Detta ger en balans där båda har samma förutsättningar för att växa och föröka sig. Ringsjön är en sjö som är indelad i tre delar (bassänger) vilka har olika mycket resurser. I min studie har jag övervakat tre stycken fiskarter för att se hur dessa flyttar sig mellan dessa bassänger. Fiskarterna... (More)
Jakten på fisken i Ringsjön

Många vill veta var i sjön fisken finns när man ska fiska och nu finns det en teori som berättar hur fisken sprider ut sig i en sjö. Fiskar sprider ut sig så att områden med mer resurser har fler individer jämfört med delar med mindre resurser. Detta gör att det finns mer individer som konkurrerar om mat i resursrika områden medan i områden där det är svårare att hitta mat finns det mindre individer att konkurera med. Detta ger en balans där båda har samma förutsättningar för att växa och föröka sig. Ringsjön är en sjö som är indelad i tre delar (bassänger) vilka har olika mycket resurser. I min studie har jag övervakat tre stycken fiskarter för att se hur dessa flyttar sig mellan dessa bassänger. Fiskarterna som jag har övervakat är braxen (Abramis brama), gös (Sander lucioperca) och gädda (Esox lucius).

För att kunna övervaka hur fiskarna rör sig i sjön så har jag märkt dem med en tagg som sticker ut vid ryggen på fisken. Varje fisk har sitt eget ID-nummer på taggen så man enkelt kan se var fisken märktes och sedan anteckna var den fångats och dess storlek. För att fånga fisken användes trålbåtar och på båtarna sorterades, mättes och märktes fisken. Sedan släpptes de märkta fiskarna ut i sjön igen. Genom att återfånga de igen så kan vi se hur de rört sig. Totalt märktes 2884 fiskar.

Var finns fisken i Ringsjön?
Efter att ha återfångat fisken från juni till januari, blev resultatet att fiskarna hade rört sig mellan de olika bassängerna och olika arterna rörde sig olika mycket. Gösen var den som flyttade sig mest mellan bassängarna. Det var en enorm flytt av gösar från den västra bassängen in till den östra bassängen. Men ingen rörde sig in till västra bassängen, inte någon från de andra arterna heller. Braxen blev knappt återfångad trots att över 2000 märktes och de få som återfångades hade rört sig in till den östra bassängen. Gäddan stannade i samma bassäng som de märkts i och rörde sig inte mellan de olika bassängerna.

Efter att jämfört hur gösen växt under denna tid, visade det sig att det fanns en storleksskillnad mellan de som flyttat och de som valde att stanna i samma område. De som bytt bassäng hade faktiskt växt mer vilket innebär att det kan finnas en fördel att byta bassäng.

Men varför rör sig fiskarna från den västra in till den östra bassängen? Teorin om att fisk sprider sig efter mattillgångar kan vara en anledning. Fiskarna kan flyttat sig efter att ha lekt i den Västra för att leva i Östra eftersom märkningen började i slutet på fiskarnas lek. Återfångsten skedde mest på hösten vilket också innebär att det börjar bli kallt och fiskarna vill ta skydd mot isen genom att bege sig till större djup. I Ringsjön har den Östra bassängen större djup vilket kan vara orsaken till att fiskarna rör sig dit. Slutsaten är att fiskarna rör sig mellan bassängerna i Ringsjön och de rör sig mot den Östra sjön vid kallare perioder. Det kan finnas en fördel skifta bassäng eftersom de fiskar som bytt bassäng växte snabbare.

Handledare: Anders Persson
Examensarbete för masterexamen 45 hp i akvatisk ekologi 2014
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Samarbete med Algae be gone. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Liselott
supervisor
organization
course
BION35 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4779354
date added to LUP
2014-11-14 11:35:11
date last changed
2014-11-14 11:35:11
@misc{4779354,
 abstract   = {Movements occur among many different organisms and a suggested theory about the pattern of these movements is called the Ideal free distribution. It states that individuals in a complex area with different quality of the habitats will distribute themselves proportionally after resources in the different habitats, so that they can maximize their fitness. Lake Ringsjön is a complex lake, which consists of three different basins of different habitat and quality. In this study, we monitored the movements of three fish species, Pikeperch, Bream and Pike in lake Ringsjön. The aim was to investigate fish movements (occurrence and patterns) between the basins, from spring until winter. This study also compared the growth rate of resident individuals and individuals moving between basins. The result shows a difference between species in their movement pattern, with pikeperch moving from the shallow Western basin into the deeper Eastern basin during the monitored period. The pikeperch that changed basin were also found to have a higher growth rate compared to those which did not change basin. The pike showed no movements between the basins and the bream had a few individuals that changed basins.},
 author    = {Nilsson, Liselott},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Movements of pikeperch, bream and pike in Lake Ringsjön, Sweden},
 year     = {2014},
}