Advanced

Lagstiftningsprocessen i praktiken - En genomgång av Samordningskansliets betydelse

Linander, Johan LU (2014) JUR091 20142
Department of Law
Abstract
Since fall 2006, the legislative process has a new element. An unregulated and almost unknown element, however very important. When the four center right wing parties during the years 2004-2006 were preparing a possible change of government after the 2006 election, the work of the so-called “Äntringsstyrkan” was very important. One of their main proposals was that a mechanism for all coordination between the four parties would be established.

Immediately after the election victory and government takeover in 2006 the Prime Minister's coordination office was created. Each party in the alliance got a part of the office with a State Secretary and experts that would only ensure coordination between the parties.

Suddenly a new step in the... (More)
Since fall 2006, the legislative process has a new element. An unregulated and almost unknown element, however very important. When the four center right wing parties during the years 2004-2006 were preparing a possible change of government after the 2006 election, the work of the so-called “Äntringsstyrkan” was very important. One of their main proposals was that a mechanism for all coordination between the four parties would be established.

Immediately after the election victory and government takeover in 2006 the Prime Minister's coordination office was created. Each party in the alliance got a part of the office with a State Secretary and experts that would only ensure coordination between the parties.

Suddenly a new step in the legislative process was created. A step where every single question must pass through, and often several times. No law has been enacted for eight years without the approval of the Prime Minister’s coordination office.

The fact that the parties in a coalition government need to coordinate policies isn’t strange at all. Any decision of the government is taken by the government as a collective. The question is whether the coordination should be handled by the parties themselves or be under the authority of the Cabinet Office.

On the other hand it is the Prime Minister’s right and duty to coordinate the work of the government. It is absolutely necessary to prepare each case in the best way before the Cabinet meeting on Thursdays. It’s not possible to have the discussions between the different ministries and different parties at the Cabinet meeting, even if every minister of course should be well-informed in the issues addressed at the meeting.

The Prime Minister’s coordination office has been given a role where it formally does not make any decisions, but where discussions and negotiations between the parties are handled. It means that important trade-offs and compromises are not minuted and cannot be a part of the legislative preparatory work which the courts later use. (Less)
Abstract (Swedish)
Sedan hösten 2006 har lagstiftningsprocessen fått ett nytt inslag. Ett oreglerat och nästan okänt inslag, men ack så viktigt. När de fyra borgerliga partierna under åren 2004-2006 förberedde ett eventuellt regeringsskifte efter valet 2006 så var den s.k. Äntringsstyrkans arbete mycket viktigt. Ett av deras viktigaste förslag var att en mekanism för all samordning mellan de fyra partierna skulle inrättas.

Direkt efter valsegern och regeringsövertagandet 2006 så skapades Statsrådsberedningens samordningskansli. Varje parti i alliansen fick vars ett kansli med statssekreterare och sakkunniga som enbart skulle arbeta med att sköta samordningen mellan partierna.

Utan att partierna och departementen, ännu mindre massmedia och... (More)
Sedan hösten 2006 har lagstiftningsprocessen fått ett nytt inslag. Ett oreglerat och nästan okänt inslag, men ack så viktigt. När de fyra borgerliga partierna under åren 2004-2006 förberedde ett eventuellt regeringsskifte efter valet 2006 så var den s.k. Äntringsstyrkans arbete mycket viktigt. Ett av deras viktigaste förslag var att en mekanism för all samordning mellan de fyra partierna skulle inrättas.

Direkt efter valsegern och regeringsövertagandet 2006 så skapades Statsrådsberedningens samordningskansli. Varje parti i alliansen fick vars ett kansli med statssekreterare och sakkunniga som enbart skulle arbeta med att sköta samordningen mellan partierna.

Utan att partierna och departementen, ännu mindre massmedia och allmänheten, hade förstått det, så hade ett helt nytt steg inom lagstiftningsprocessen skapats. Ett steg där varje enskild fråga måste passera och dessutom ofta flera gånger. Ingen lag har stiftats under åtta år utan att Statsrådsberedningens samordningskansli har gett sitt godkännande.

Att partierna i en koalitionsregering behöver samordna politiken är inget märkligt. Varje beslut som fattas i regeringen fattas gemensamt av regeringen som kollektiv. Men frågan är om den samordningen ska vara partiintern, det vill säga skötas av partierna själva, eller ligga under en myndighet som Regeringskansliet.

Å andra sidan finns Statsrådsberedningen just för att samordna RK:s arbete. Att förbereda varje ärende på bästa sätt inför torsdagarnas regeringssammanträde är helt nödvändigt. En ordning där diskussionen mellan olika departement och olika partier skulle tas på regeringssammanträdet är inte möjlig, även om varje statsråd givetvis ska vara väl insatt i de frågor som behandlas på regeringssammanträdet.

Statsrådsberedningens samordningskansli har fått en roll där de formellt inte fattar några beslut, men där diskussionen och förhandlingarna som avgör hur exempelvis en proposition ska skrivas sköts. Detta gör att viktiga avvägningar hur en lag ska utformas inte beslutsförs och inte kan bli en del av de förarbeten som domstolarna senare använder.

Om Statsrådsberedningens samordningskansli kommer att finnas kvar efter riksdagsvalet och ett eventuellt regeringsskifte är det ingen som vet när detta skrivs. Men oavsett vilken koalitionsregering som skapas så krävs någon form av samordning mellan partierna. Även vid en enpartiregering så sker samordning, men detta sker mer naturligt inom partiet, till exempel inom partistyrelse eller verkställande utskott. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linander, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
The legislative process in practice - a review of the role of the Prime Minister’s coordination office
course
JUR091 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
4810834
date added to LUP
2014-11-24 07:29:42
date last changed
2014-11-24 07:29:42
@misc{4810834,
 abstract   = {Since fall 2006, the legislative process has a new element. An unregulated and almost unknown element, however very important. When the four center right wing parties during the years 2004-2006 were preparing a possible change of government after the 2006 election, the work of the so-called “Äntringsstyrkan” was very important. One of their main proposals was that a mechanism for all coordination between the four parties would be established.

Immediately after the election victory and government takeover in 2006 the Prime Minister's coordination office was created. Each party in the alliance got a part of the office with a State Secretary and experts that would only ensure coordination between the parties.

Suddenly a new step in the legislative process was created. A step where every single question must pass through, and often several times. No law has been enacted for eight years without the approval of the Prime Minister’s coordination office.

The fact that the parties in a coalition government need to coordinate policies isn’t strange at all. Any decision of the government is taken by the government as a collective. The question is whether the coordination should be handled by the parties themselves or be under the authority of the Cabinet Office.

On the other hand it is the Prime Minister’s right and duty to coordinate the work of the government. It is absolutely necessary to prepare each case in the best way before the Cabinet meeting on Thursdays. It’s not possible to have the discussions between the different ministries and different parties at the Cabinet meeting, even if every minister of course should be well-informed in the issues addressed at the meeting.

The Prime Minister’s coordination office has been given a role where it formally does not make any decisions, but where discussions and negotiations between the parties are handled. It means that important trade-offs and compromises are not minuted and cannot be a part of the legislative preparatory work which the courts later use.},
 author    = {Linander, Johan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagstiftningsprocessen i praktiken - En genomgång av Samordningskansliets betydelse},
 year     = {2014},
}