Advanced

Några ingångar till Gunnar Björlings författarskap 1922-33

Leijon, Åsa (2008) LIV041 20082
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Några ingångar till Gunnar Björlings författarskap 1922-33
Abstract: Mitt syfte med uppsatsen om den finlandssvenske diktaren Gunnar Björling har varit att undersöka hans första produktion mellan 1922-33 som brukar nämnas Björlings modernistiska period. Jag har under uppsatsens gång försökt svara på mina frågor: 1) Vad innebär den andre som Du för Björling?, 2)Hur det relativa påverkar Björlings etik, estetik och kunskapsteori?, 3) Vad är utmärkande för Björlings språk?, 4) Vad modernismens (d.v.s. dadaismen, expressionismen och futurismen) stildrag inneburit för Björlings skrivande och språk 1922-33?
Jag har använt mig av en närläsningsmetod av en noga vald avgränsning som omfattar mina fyra ingångar som delat upp uppsatsen i fyra... (More)
Några ingångar till Gunnar Björlings författarskap 1922-33
Abstract: Mitt syfte med uppsatsen om den finlandssvenske diktaren Gunnar Björling har varit att undersöka hans första produktion mellan 1922-33 som brukar nämnas Björlings modernistiska period. Jag har under uppsatsens gång försökt svara på mina frågor: 1) Vad innebär den andre som Du för Björling?, 2)Hur det relativa påverkar Björlings etik, estetik och kunskapsteori?, 3) Vad är utmärkande för Björlings språk?, 4) Vad modernismens (d.v.s. dadaismen, expressionismen och futurismen) stildrag inneburit för Björlings skrivande och språk 1922-33?
Jag har använt mig av en närläsningsmetod av en noga vald avgränsning som omfattar mina fyra ingångar som delat upp uppsatsen i fyra avsnitt: 1)Den andre: gåta och eros,2) Det relativa hos Björling, 3)Språket som estetisk revolt – d.v.s. brott mot traditionell diktning, 4)Paradoxen hos Björling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leijon, Åsa
supervisor
organization
course
LIV041 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
modernistisk poesi, den andre, gåta, eros, relativitet, språket som estetisk revolt, paradox, författarperiod 1922-33
language
Swedish
id
4810894
date added to LUP
2014-11-21 09:00:04
date last changed
2014-11-21 09:00:04
@misc{4810894,
 abstract   = {Några ingångar till Gunnar Björlings författarskap 1922-33
Abstract: Mitt syfte med uppsatsen om den finlandssvenske diktaren Gunnar Björling har varit att undersöka hans första produktion mellan 1922-33 som brukar nämnas Björlings modernistiska period. Jag har under uppsatsens gång försökt svara på mina frågor: 1) Vad innebär den andre som Du för Björling?, 2)Hur det relativa påverkar Björlings etik, estetik och kunskapsteori?, 3) Vad är utmärkande för Björlings språk?, 4) Vad modernismens (d.v.s. dadaismen, expressionismen och futurismen) stildrag inneburit för Björlings skrivande och språk 1922-33? 
 Jag har använt mig av en närläsningsmetod av en noga vald avgränsning som omfattar mina fyra ingångar som delat upp uppsatsen i fyra avsnitt: 1)Den andre: gåta och eros,2) Det relativa hos Björling, 3)Språket som estetisk revolt – d.v.s. brott mot traditionell diktning, 4)Paradoxen hos Björling.},
 author    = {Leijon, Åsa},
 keyword   = {modernistisk poesi,den andre,gåta,eros,relativitet,språket som estetisk revolt,paradox,författarperiod 1922-33},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Några ingångar till Gunnar Björlings författarskap 1922-33},
 year     = {2008},
}