Advanced

Shapes Management och dess konvergenta validitet med NEO PI-3

Smedje, Sanna LU (2014) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Arbetspsykologiska personlighetstest används numera ofta vid rekrytering och matchning på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att utvärdera de test som används på området. Den aktuella studiens syfte var att utvärdera egenskaper hos den svenska versionen av det arbetspsykologiska personlighetstestet Shapes Management genom att mäta dess konvergenta validitet mot den svenska versionen av det väletablerade personlighetsinventoriet NEO PI-3 som syftar till att mäta personlighet utifrån femfaktormodellen. Studiedesign var en icke-experimentell tvärsnittsstudie med 126 deltagare från ett bekvämlighetsurval med 70,6% kvinnor, genomsnittlig ålder 27 år, som besvarade Shapes Management och NEO PI-3 vid ett och samma tillfälle. Multipel... (More)
Arbetspsykologiska personlighetstest används numera ofta vid rekrytering och matchning på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att utvärdera de test som används på området. Den aktuella studiens syfte var att utvärdera egenskaper hos den svenska versionen av det arbetspsykologiska personlighetstestet Shapes Management genom att mäta dess konvergenta validitet mot den svenska versionen av det väletablerade personlighetsinventoriet NEO PI-3 som syftar till att mäta personlighet utifrån femfaktormodellen. Studiedesign var en icke-experimentell tvärsnittsstudie med 126 deltagare från ett bekvämlighetsurval med 70,6% kvinnor, genomsnittlig ålder 27 år, som besvarade Shapes Management och NEO PI-3 vid ett och samma tillfälle. Multipel regressionsanalys användes som för att undersöka hur väl Shapes Managements dimensioner mäter NEO PI-3:s faktorer. Resultatet visade att Shapes Managements dimensioner tillsammans förklarar variationen i NEO PI-3:s samtliga huvudfaktorer, men att de gör det i olika grad. De faktorer som till störst del kunde förklaras av dimensionerna i Shapes Managemet var faktorerna Målmedvetenhet, Utåtriktning och Vänlighet. Studien ger testutvecklare och testanvändare ökad kunskap kring Shapes Managements konvergens med NEO PI-3 och femfaktormodellen. (Less)
Popular Abstract
Occupational personality questionnaires are increasingly being used in the process of recruitment, and the matching between individuals and jobs, on the contemporary labor market. Evaluation and development of questionnaires that are in use is therefore important. The purpose of this study was to evaluate the Swedish version of the occupational personality questionnaire Shapes Management by measuring its convergent validity with the Swedish edition of the well-established personality inventory NEO PI-3 that measure the five factor model of personality. A non-experimental cross-sectional study was used. A convenience sample of 126 participants, 70.6 % women with a mean age of 26,97 years responded to two personality questionnaires at the... (More)
Occupational personality questionnaires are increasingly being used in the process of recruitment, and the matching between individuals and jobs, on the contemporary labor market. Evaluation and development of questionnaires that are in use is therefore important. The purpose of this study was to evaluate the Swedish version of the occupational personality questionnaire Shapes Management by measuring its convergent validity with the Swedish edition of the well-established personality inventory NEO PI-3 that measure the five factor model of personality. A non-experimental cross-sectional study was used. A convenience sample of 126 participants, 70.6 % women with a mean age of 26,97 years responded to two personality questionnaires at the same occasion. Multiple regression analysis assessed to what degree the dimensions of the Shapes Management could identify the five factors that are generated by the NEO PI-3. Results showed a varying degree of convergence between dimensions generated by Shapes Management dimensions and the factors of NEO PI-3. The largest explained variance was found in the factors Conscientiousness, Extraversion and Agreeableness. The study has a practical value for test providers and test users through increased knowledge about Shapes Management’s convergence with NEO PI-3 and the five factor model. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Smedje, Sanna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
femfaktormodellen, statistisk validitet, personlighetsmätning, arbetspsykologiskt test, Shapes Management, NEO PI-3, personality measures, employment test, statistical validity, five factor model
language
Swedish
id
4882713
date added to LUP
2015-01-07 09:09:26
date last changed
2015-01-07 09:09:26
@misc{4882713,
 abstract   = {Arbetspsykologiska personlighetstest används numera ofta vid rekrytering och matchning på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att utvärdera de test som används på området. Den aktuella studiens syfte var att utvärdera egenskaper hos den svenska versionen av det arbetspsykologiska personlighetstestet Shapes Management genom att mäta dess konvergenta validitet mot den svenska versionen av det väletablerade personlighetsinventoriet NEO PI-3 som syftar till att mäta personlighet utifrån femfaktormodellen. Studiedesign var en icke-experimentell tvärsnittsstudie med 126 deltagare från ett bekvämlighetsurval med 70,6% kvinnor, genomsnittlig ålder 27 år, som besvarade Shapes Management och NEO PI-3 vid ett och samma tillfälle. Multipel regressionsanalys användes som för att undersöka hur väl Shapes Managements dimensioner mäter NEO PI-3:s faktorer. Resultatet visade att Shapes Managements dimensioner tillsammans förklarar variationen i NEO PI-3:s samtliga huvudfaktorer, men att de gör det i olika grad. De faktorer som till störst del kunde förklaras av dimensionerna i Shapes Managemet var faktorerna Målmedvetenhet, Utåtriktning och Vänlighet. Studien ger testutvecklare och testanvändare ökad kunskap kring Shapes Managements konvergens med NEO PI-3 och femfaktormodellen.},
 author    = {Smedje, Sanna},
 keyword   = {femfaktormodellen,statistisk validitet,personlighetsmätning,arbetspsykologiskt test,Shapes Management,NEO PI-3,personality measures,employment test,statistical validity,five factor model},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Shapes Management och dess konvergenta validitet med NEO PI-3},
 year     = {2014},
}