Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Devil You know - En Undersökning av Guds Allgodhet och det Ondas Funktion

Sahlin Josefsson, Mac LU (2014) TLVK01 20141
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen behandlar frågan om det ondas problem, inom teologiska och religionsvetenskapliga kretsar mer känt som Teodicéproblemet. Till skillnad från liknande uppsatser som rör det ondas problem kommer den här uppsatsen inte att behandla frågan gällande Guds existens, ej heller kommer uppsatsen att behandla huruvida det ondas problem är ett bra argument mot Guds existens.

Här kommer istället frågan om det ondas funktion i kristen och judisk kontext att stå i fokus. Uppsatsens början är hypotesen att det ondas problem blir ett allvarligt problem mot Guds existens om en funktion inte går att finna. Med uppsatsens hypotes som en röd tråd undersöks Sören Kierkegaards och Nehama Verbins teologi för att finna deras funktion för... (More)
Den här uppsatsen behandlar frågan om det ondas problem, inom teologiska och religionsvetenskapliga kretsar mer känt som Teodicéproblemet. Till skillnad från liknande uppsatser som rör det ondas problem kommer den här uppsatsen inte att behandla frågan gällande Guds existens, ej heller kommer uppsatsen att behandla huruvida det ondas problem är ett bra argument mot Guds existens.

Här kommer istället frågan om det ondas funktion i kristen och judisk kontext att stå i fokus. Uppsatsens början är hypotesen att det ondas problem blir ett allvarligt problem mot Guds existens om en funktion inte går att finna. Med uppsatsens hypotes som en röd tråd undersöks Sören Kierkegaards och Nehama Verbins teologi för att finna deras funktion för ondskan i Guds skapelse.
Funktionen som hos båda påvisar en vilja att få människan som den unga varelse hon är att växa upp. En funktion som tar och tolkas i uppsatsens slut av religionsfilosofen John Hick och hans begrepp kallat Soul-making. Oavsett om vi växer upp som den goda sonen eller vi växer upp för att finna vår självständiga roll i skapelsens krona, påvisar uppsatsen en tydlig roll för ondskan i Guds skapelse. En roll och funktion vilket inte på något sätt avslutar debatten om det ondas problem eller Guds existens utan istället ger den nytt bränsle för en fortsatt debatt. (Less)
Popular Abstract
This paper will address the issue of:” Why God allows evil”, also known as theodicy. Unlike similar essays concerning this question, this paper will not address the question in relation to the existence of a God, nor shall it address whether the problem of evil is a good argument against this existence.

This paper will focus upon the function of evil with a focus on Judeo-Christian contexts. The paper initially will hypothesize that the problem of evil would be a serious problem against the existence of a God if the aforementioned function cannot be established. With this as a base, this paper will examine the theological philosophy of Søren Kiergegaard and Nehama Verbin to find the function of evil in the earlier mentioned contexts.
... (More)
This paper will address the issue of:” Why God allows evil”, also known as theodicy. Unlike similar essays concerning this question, this paper will not address the question in relation to the existence of a God, nor shall it address whether the problem of evil is a good argument against this existence.

This paper will focus upon the function of evil with a focus on Judeo-Christian contexts. The paper initially will hypothesize that the problem of evil would be a serious problem against the existence of a God if the aforementioned function cannot be established. With this as a base, this paper will examine the theological philosophy of Søren Kiergegaard and Nehama Verbin to find the function of evil in the earlier mentioned contexts.

The function of evil in the theology of both philosophers, demonstrates a willingness for the young race of man to grow up and take a place in the Judeo-Christian Creation. A function that within the thesis will be interpreted further by the religious philosopher John Hick and his concept of “Soul making”.
Whether we grow up as the good child or find an independent role in the crown of creation, the aim of this paper is to demonstrate a clear responsibility of evil within this world. A function which does not end the debate about the problem that a God would allow evil, but rather give new fuel to his debate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin Josefsson, Mac LU
supervisor
organization
course
TLVK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Det ondas problem, allgodhet, ondska, den gudomliga planen, skapelsen, Verbin, Kierkegaard, Hick. The problem of evil, all goodness, evil, the divine plan, creation, Hick.
language
Swedish
id
4882847
date added to LUP
2015-05-06 08:03:48
date last changed
2015-12-14 13:36:15
@misc{4882847,
 abstract   = {Den här uppsatsen behandlar frågan om det ondas problem, inom teologiska och religionsvetenskapliga kretsar mer känt som Teodicéproblemet. Till skillnad från liknande uppsatser som rör det ondas problem kommer den här uppsatsen inte att behandla frågan gällande Guds existens, ej heller kommer uppsatsen att behandla huruvida det ondas problem är ett bra argument mot Guds existens. 

Här kommer istället frågan om det ondas funktion i kristen och judisk kontext att stå i fokus. Uppsatsens början är hypotesen att det ondas problem blir ett allvarligt problem mot Guds existens om en funktion inte går att finna. Med uppsatsens hypotes som en röd tråd undersöks Sören Kierkegaards och Nehama Verbins teologi för att finna deras funktion för ondskan i Guds skapelse. 
Funktionen som hos båda påvisar en vilja att få människan som den unga varelse hon är att växa upp. En funktion som tar och tolkas i uppsatsens slut av religionsfilosofen John Hick och hans begrepp kallat Soul-making. Oavsett om vi växer upp som den goda sonen eller vi växer upp för att finna vår självständiga roll i skapelsens krona, påvisar uppsatsen en tydlig roll för ondskan i Guds skapelse. En roll och funktion vilket inte på något sätt avslutar debatten om det ondas problem eller Guds existens utan istället ger den nytt bränsle för en fortsatt debatt.},
 author    = {Sahlin Josefsson, Mac},
 keyword   = {Det ondas problem,allgodhet,ondska,den gudomliga planen,skapelsen,Verbin,Kierkegaard,Hick. The problem of evil,all goodness,evil,the divine plan,creation,Hick.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Devil You know - En Undersökning av Guds Allgodhet och det Ondas Funktion},
 year     = {2014},
}