Advanced

Biological control of rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea) sentinel colonies and the natural enemy community associated with it: the effects of two management systems in Swedish apple orchards

Pålsson, Joakim (2014) BION32 20132
Degree Projects in Biology
Abstract
Society has become more aware of how overuse of chemical compounds in agriculture can affect the environment causing negative effects to ecosystem services. Due to this awareness, in recent years new regulation of pesticide use has been developed and some pesticides have been banned. With the new regulation, alternative methods of pest control have been advised which may also be easier to implement with lower pesticide use. Biological controls has been suggested as a possible way to control pests in several crops in a more environmental-friendly way. In this study, management effects on arthropod diversity is compared between organic and conventional apple orchards. Moreover, the potential for biological control in these two management... (More)
Society has become more aware of how overuse of chemical compounds in agriculture can affect the environment causing negative effects to ecosystem services. Due to this awareness, in recent years new regulation of pesticide use has been developed and some pesticides have been banned. With the new regulation, alternative methods of pest control have been advised which may also be easier to implement with lower pesticide use. Biological controls has been suggested as a possible way to control pests in several crops in a more environmental-friendly way. In this study, management effects on arthropod diversity is compared between organic and conventional apple orchards. Moreover, the potential for biological control in these two management systems is evaluated. The arthropod community was estimated by weekly sampling the canopy of the apple trees in ten orchards in southern Sweden. The potential for biological control in both management systems was examined by placing sentinel colonies of rosy apple aphids (RAA) (Dysaphis plantaginea) on ant-excluded potted trees in the same time span as the arthropod community was sampled. The results show that organic orchards have higher biodiversity and evenness of the arthropod community as compared with conventional apple orchards. Natural enemies (NEs) of RAA are also more associated with organic management than conventional management. Together with the higher biodiversity and NE abundance recorded in the organic orchards, these orchards have also a higher biological control of RAA colonies. The higher biological control associated with organic orchards is believed to be caused by Heteroptera. Both Anthocoridae and Miridae (Hemiptera: Heteroptera) were more abundant in organic orchards, in fact Miridae were almost absent in the conventional apple orchards. The species that appears to have accounted for most of the reduction of the sentinel colonies is Anthocoris nemorum (Anthocoridae) as its abundance was significantly correlated with colony decrease in the different orchards. Several species of Miridae could also be involved in the higher reduction of RAA colonies recorded in organic orchards, with Atractotomus mali being the most abundant followed by Orthotylus marginalis. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Naturliga fiender för bladlöss i äppelodlingar

Det finns en stor mångfald av insekter i vår omgivning. De insekter som man främst kanske tänker på är de olika skadeinsekter som finns i jordbrukslandskapet. Det här är kanske främst påtagligt för olika jordbrukare som får handskas med flera olika skadeinsekter innan de kan bärga sin skörd, men alla som har odlat något har troligen haft något problem med skadeinsekter. Det man inte alltid tänker på är att det också förekommer flera fördelaktigare insektern. Några av dem fördelaktigare insekterna är de rovdjur som är naturliga fiender för just skadeinsekter. Ekologiskt jordbruk har stor nytta av att det finns många naturliga fiender till skadedjur i deras fält då de inte får använda sig av... (More)
Naturliga fiender för bladlöss i äppelodlingar

Det finns en stor mångfald av insekter i vår omgivning. De insekter som man främst kanske tänker på är de olika skadeinsekter som finns i jordbrukslandskapet. Det här är kanske främst påtagligt för olika jordbrukare som får handskas med flera olika skadeinsekter innan de kan bärga sin skörd, men alla som har odlat något har troligen haft något problem med skadeinsekter. Det man inte alltid tänker på är att det också förekommer flera fördelaktigare insektern. Några av dem fördelaktigare insekterna är de rovdjur som är naturliga fiender för just skadeinsekter. Ekologiskt jordbruk har stor nytta av att det finns många naturliga fiender till skadedjur i deras fält då de inte får använda sig av traditionella bekämpningsmedel.

Den röda äppelbladlusen (Dysaphis plantaginea) är en av de allvarligaste skadedjuren i äppelodlingar. Detta för att de kan skada blommor på våren medan de äter på bladen på äppelträden, men de kan även skada själva frukten under sommaren. Om den röda äpplebladlusen har en stor populationen i äppelodlingen så kan till och med trädens rötter skadas, vilket kan minska skörden näst kommande år. Det är okänt vilka naturliga fiender som förekommer i Sverige, eller ens i Skandinavien, för den röda äppelbladlusen. Det är också okänt hur dess naturliga fiender påverkas av olika odlings metoder. Därför har mångfalden av insekts samt artsammansättning av insekter undersökts i fyra traditionella och sex ekologiska äppelodlingar i Skåne. För att ta reda på vilka naturliga fiender som förekommer i de olika äppelodlingarna, men också odlingarnas möjlighet för biologisk kontroll, etablerades kolonier av den röda äppelbladlusen på äppelträd som var planterade i kruka. Myror uteslöts från de etablerade bladlus kolonierna för att de kan försvara kolonierna från naturliga fiender.

Resultatet visar att ekologiska äppelodlingar har högre artmångfald av insekter än i traditionella äppelodlingar, ekologiska odlingar hade dessutom fler naturliga fiender till röd äppelbladlusen. Tillsammans med högre artmångfald i de ekologiska äppelodlingarna så var det även högre biologisk kontroll av de etablerade kolonierna av rosa äppelbladlus. De naturliga fiender som oftast var observerade i de etablerade kolonierna var från familjerna näbbskinnbaggar (Anthocoridae) och ängsskinnbaggar (Miridae). De här två familjerna verkar också påverkas mer av hur de traditionella äppelodlingarna skötes då de har väldigt liten population i dessa odlingar, ängsskinnbaggar förekom nästan inte alls i de traditionella odlingarna. Den naturliga fienden som troligen har varit den viktigast för att minska de etablerade kolonierna av röda äppelbladlusen är Anthocoris nemorum. Dels för det är den mest observerade naturliga fienden i dessa kolonierna, men även för att dess population odlingen har stort samband med den biologiska kontrollen som noterades av de etablerade kolonierna.

Handledare: Mario Porcel
Examensarbete för masterexamen i zooekologi, 45 hp 2013/2014
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Utfört med Alnarp, SLU (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Joakim
supervisor
organization
course
BION32 20132
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4895763
date added to LUP
2014-12-30 09:10:33
date last changed
2014-12-30 09:10:33
@misc{4895763,
 abstract   = {Society has become more aware of how overuse of chemical compounds in agriculture can affect the environment causing negative effects to ecosystem services. Due to this awareness, in recent years new regulation of pesticide use has been developed and some pesticides have been banned. With the new regulation, alternative methods of pest control have been advised which may also be easier to implement with lower pesticide use. Biological controls has been suggested as a possible way to control pests in several crops in a more environmental-friendly way. In this study, management effects on arthropod diversity is compared between organic and conventional apple orchards. Moreover, the potential for biological control in these two management systems is evaluated. The arthropod community was estimated by weekly sampling the canopy of the apple trees in ten orchards in southern Sweden. The potential for biological control in both management systems was examined by placing sentinel colonies of rosy apple aphids (RAA) (Dysaphis plantaginea) on ant-excluded potted trees in the same time span as the arthropod community was sampled. The results show that organic orchards have higher biodiversity and evenness of the arthropod community as compared with conventional apple orchards. Natural enemies (NEs) of RAA are also more associated with organic management than conventional management. Together with the higher biodiversity and NE abundance recorded in the organic orchards, these orchards have also a higher biological control of RAA colonies. The higher biological control associated with organic orchards is believed to be caused by Heteroptera. Both Anthocoridae and Miridae (Hemiptera: Heteroptera) were more abundant in organic orchards, in fact Miridae were almost absent in the conventional apple orchards. The species that appears to have accounted for most of the reduction of the sentinel colonies is Anthocoris nemorum (Anthocoridae) as its abundance was significantly correlated with colony decrease in the different orchards. Several species of Miridae could also be involved in the higher reduction of RAA colonies recorded in organic orchards, with Atractotomus mali being the most abundant followed by Orthotylus marginalis.},
 author    = {Pålsson, Joakim},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Biological control of rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea) sentinel colonies and the natural enemy community associated with it: the effects of two management systems in Swedish apple orchards},
 year     = {2014},
}