Advanced

An Open Secret: Sexual Violence Against Men in Armed Conflict and How This Topic is Managed Within International Law

Wahlstedt, Sofia LU (2014) JURM02 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker samspelet mellan internationell humanitär rätt, internationella mänskliga rättigheter och internationell straffrätt med sexuellt våld mot män inom väpnade konflikter. Inom denna utforskning märktes det att en partisk syn fanns som gynnade kvinnliga offer av sexuellt våld genom bättre skydd och möjligheter till upprättelse. Medicinska tidskrifter, rapporterar från icke-statliga och mellanstatliga organisationer, akademiska läroböcker dedikerade till ämnet, och de fem rättsfallen av Prosecutor vs. Kenyatta, Prosecutor vs. Sesay, Kallon, and Gbao, Prosecutor vs. Češić, Prosecutor vs. Akayesu, och Prosecutor vs. Tadić undersöktes för att få en tvärvetenskaplig förståelse av ämnet. Igenom denna utredning var det funnit... (More)
Denna uppsats undersöker samspelet mellan internationell humanitär rätt, internationella mänskliga rättigheter och internationell straffrätt med sexuellt våld mot män inom väpnade konflikter. Inom denna utforskning märktes det att en partisk syn fanns som gynnade kvinnliga offer av sexuellt våld genom bättre skydd och möjligheter till upprättelse. Medicinska tidskrifter, rapporterar från icke-statliga och mellanstatliga organisationer, akademiska läroböcker dedikerade till ämnet, och de fem rättsfallen av Prosecutor vs. Kenyatta, Prosecutor vs. Sesay, Kallon, and Gbao, Prosecutor vs. Češić, Prosecutor vs. Akayesu, och Prosecutor vs. Tadić undersöktes för att få en tvärvetenskaplig förståelse av ämnet. Igenom denna utredning var det funnit att den nuvarande lagstiftningen är partiskt mot kvinnooffer då det ej är skrivet på ett språk som kan anses vara könsneutralt och är sällan åberopat för manliga offer av sexuellt våld. Dock så var det också funnit att ad hoc tribunalerna har tillämpat en mer progressiv syn på sexuellt våld som inkluderar manliga offer inom deras stadgar och domslut som har hjälpt att öppna upp för fler möjligheter av upprättelse för dessa offer. Slutligen var det funnit att även då en tydlig differentiering av manliga och kvinnliga offer av sexuellt våld är skapad inom doktrin och praxis så finns det ej en faktiskt sådan. Möjligheter till en könsneutral tillämning av internationell humanitär rätt, internationella mänskliga rättigheter och internationell straffrätt inom ämnet av sexuellt våld mot män inom väpnade konflikter är möjlig. (Less)
Abstract
This thesis explores the seldom-researched interaction of sexual violence against men in armed conflict within the fields of international humanitarian law, international human rights law, and international criminal law. Through the study of these three fields of law it was found that a bias exists towards female victims of sexual violence as more protection and forums for redress is afforded these victims. A study of medical journals, reports from non-governmental and inter-governmental organizations, academic textbooks dedicated to the subject, and the five case studies of the Prosecutor vs. Kenyatta, Prosecutor vs. Sesay, Kallon, and Gbao, Prosecutor vs. Češić, Prosecutor vs. Akayesu, and the case of Prosecutor vs. Tadić was performed... (More)
This thesis explores the seldom-researched interaction of sexual violence against men in armed conflict within the fields of international humanitarian law, international human rights law, and international criminal law. Through the study of these three fields of law it was found that a bias exists towards female victims of sexual violence as more protection and forums for redress is afforded these victims. A study of medical journals, reports from non-governmental and inter-governmental organizations, academic textbooks dedicated to the subject, and the five case studies of the Prosecutor vs. Kenyatta, Prosecutor vs. Sesay, Kallon, and Gbao, Prosecutor vs. Češić, Prosecutor vs. Akayesu, and the case of Prosecutor vs. Tadić was performed to gain a broad cross-disciplinary understanding of the topic. Through this investigation it was concluded that the legislation in place is biased towards female victims of sexual violence by being written in gender-specific language as well as being prosecuted as such. However, it was also found that in the more recent ad hoc tribunals, a more progressive approach was applied which afforded male victims redress through employing gender-neutral definitions within the statutes as well as the judgments. Therefore, it was concluded that although a clear differentiation between male and female victims of sexual violence has been promoted within doctrine and jurisprudence it has been found through this study that no such factual difference exists in the way that rape and sexual violence can be handled within the fields of International Humanitarian Law, International Human Rights Law, and International Criminal Law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlstedt, Sofia LU
supervisor
organization
course
JURM02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
jurisprudence, public international law, legal history, international criminal law, international human rights, international humanitarian law
language
English
id
4905130
date added to LUP
2015-02-23 16:59:00
date last changed
2015-02-23 16:59:00
@misc{4905130,
 abstract   = {This thesis explores the seldom-researched interaction of sexual violence against men in armed conflict within the fields of international humanitarian law, international human rights law, and international criminal law. Through the study of these three fields of law it was found that a bias exists towards female victims of sexual violence as more protection and forums for redress is afforded these victims. A study of medical journals, reports from non-governmental and inter-governmental organizations, academic textbooks dedicated to the subject, and the five case studies of the Prosecutor vs. Kenyatta, Prosecutor vs. Sesay, Kallon, and Gbao, Prosecutor vs. Češić, Prosecutor vs. Akayesu, and the case of Prosecutor vs. Tadić was performed to gain a broad cross-disciplinary understanding of the topic. Through this investigation it was concluded that the legislation in place is biased towards female victims of sexual violence by being written in gender-specific language as well as being prosecuted as such. However, it was also found that in the more recent ad hoc tribunals, a more progressive approach was applied which afforded male victims redress through employing gender-neutral definitions within the statutes as well as the judgments. Therefore, it was concluded that although a clear differentiation between male and female victims of sexual violence has been promoted within doctrine and jurisprudence it has been found through this study that no such factual difference exists in the way that rape and sexual violence can be handled within the fields of International Humanitarian Law, International Human Rights Law, and International Criminal Law.},
 author    = {Wahlstedt, Sofia},
 keyword   = {jurisprudence,public international law,legal history,international criminal law,international human rights,international humanitarian law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {An Open Secret: Sexual Violence Against Men in Armed Conflict and How This Topic is Managed Within International Law},
 year     = {2014},
}