Advanced

Drone strikes within the legal framework of international humanitarian law

Amini, Alice LU (2014) JURM02 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
I internationell humanitär rätt är de fundamentala principerna, distinktion, proportionalitet och försiktighet av yttersta vikt och måste respekteras i väpnade konflikter. Syftet med principerna är att skydda individer såsom civila som ej deltar i stridigheter. Oavsett vilket typ av vapen som används i en väpnad konflikt måste de fundamentala principerna alltid respekteras. I det fall principerna ej efterföljs bör det ifrågasättas varför det sker.

I den här uppsatsen har skyddet av civila i icke-internationella konflikter undersökts. Det civila skyddet inom humanitär rätt vid drönarattacker är i fokus i denna uppsats. Syftet är att undersöka om drönarattacker utförs i enlighet med de fundamentala principerna inom internationell... (More)
I internationell humanitär rätt är de fundamentala principerna, distinktion, proportionalitet och försiktighet av yttersta vikt och måste respekteras i väpnade konflikter. Syftet med principerna är att skydda individer såsom civila som ej deltar i stridigheter. Oavsett vilket typ av vapen som används i en väpnad konflikt måste de fundamentala principerna alltid respekteras. I det fall principerna ej efterföljs bör det ifrågasättas varför det sker.

I den här uppsatsen har skyddet av civila i icke-internationella konflikter undersökts. Det civila skyddet inom humanitär rätt vid drönarattacker är i fokus i denna uppsats. Syftet är att undersöka om drönarattacker utförs i enlighet med de fundamentala principerna inom internationell humanitär rätt. I denna uppsats har uppmärksamhet givits till de amerikanska drönarattackerna eftersom att dessa har varit högt aktuella de senaste åren. Jämfört med resten av världen är USA det land som använder flest drönare för att genomföra attacker. Diskussionen i denna uppsats är baserat på antagandet att USA:s konflikt med al Qaeda är en konflikt av icke-internationell karaktär, vilket stadgades av USA:s Supreme Court i fallet Hamdan v. Rumsfeld.

USA:s regering har påpekat att antalet döda civila är få och att drönarattackerna är utförda i enlighet med internationell humanitär rätt. Det finns dock betydligt antal nyhetsartiklar, rapporter och studier från länder drabbade av drönarattacker som visar motsatt information än den USA:s regering påstår angående döda civila. De olika rapporter som givits angående civilas död ger upphov till oro angående drönarattackers legalitet, och huruvida attackerna utförs i enlighet med de fundamentala principerna inom internationell humanitär rätt. De olika rapporter som finns är en anledning till varför drönarattacker bör granskas för att försöka bringa klarhet i eventuella legalitetsproblem samt vad som orsakar legalitetsproblemen. (Less)
Popular Abstract
In international humanitarian law the fundamental principles of distinction, proportionality and precaution must be respected during armed conflicts. The purpose of these principles is to protect individuals such as civilians who take no part in the hostilities. No matter what type of weapon used during an armed conflict the above principles must be respected, and if the principles are not followed it should be questioned why that is.

In this thesis the protection of civilians during non-international armed conflicts is examined. The civilian protection is examined within the scope of targeted killings through drone operations. The aim is to examine if drone operations are in compliance with international humanitarian law. In this... (More)
In international humanitarian law the fundamental principles of distinction, proportionality and precaution must be respected during armed conflicts. The purpose of these principles is to protect individuals such as civilians who take no part in the hostilities. No matter what type of weapon used during an armed conflict the above principles must be respected, and if the principles are not followed it should be questioned why that is.

In this thesis the protection of civilians during non-international armed conflicts is examined. The civilian protection is examined within the scope of targeted killings through drone operations. The aim is to examine if drone operations are in compliance with international humanitarian law. In this thesis the attention is given to the U.S. drone operations since they have been in focus the past years and the U.S. use these weapons more than any other state in the world. The examination and discussion in this thesis is based on the assumption that the U.S. conflict with al Qaeda is a “conflict not of an international character” as stated in the Hamdan v. Rumsfeld case by the U.S. Supreme Court.

The U.S. government has indicated that civilian casualties are at a very low number and that the drone operations are operated within the legal framework of international humanitarian law. However, many media reports and extensive studies in countries where the drone attacks have struck, give contrary reports to the U.S. government reports. The different reports bring concern to whether or not drone operations are in accordance with the fundamental principles of international humanitarian law. This gives reason to examine and question the liability of the drone usage in order to see what legal issues could be at concern and what is causing the concerns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Amini, Alice LU
supervisor
organization
course
JURM02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Public international law
language
English
id
4905239
date added to LUP
2015-02-16 13:46:09
date last changed
2015-02-16 13:46:09
@misc{4905239,
 abstract   = {I internationell humanitär rätt är de fundamentala principerna, distinktion, proportionalitet och försiktighet av yttersta vikt och måste respekteras i väpnade konflikter. Syftet med principerna är att skydda individer såsom civila som ej deltar i stridigheter. Oavsett vilket typ av vapen som används i en väpnad konflikt måste de fundamentala principerna alltid respekteras. I det fall principerna ej efterföljs bör det ifrågasättas varför det sker. 

I den här uppsatsen har skyddet av civila i icke-internationella konflikter undersökts. Det civila skyddet inom humanitär rätt vid drönarattacker är i fokus i denna uppsats. Syftet är att undersöka om drönarattacker utförs i enlighet med de fundamentala principerna inom internationell humanitär rätt. I denna uppsats har uppmärksamhet givits till de amerikanska drönarattackerna eftersom att dessa har varit högt aktuella de senaste åren. Jämfört med resten av världen är USA det land som använder flest drönare för att genomföra attacker. Diskussionen i denna uppsats är baserat på antagandet att USA:s konflikt med al Qaeda är en konflikt av icke-internationell karaktär, vilket stadgades av USA:s Supreme Court i fallet Hamdan v. Rumsfeld. 

USA:s regering har påpekat att antalet döda civila är få och att drönarattackerna är utförda i enlighet med internationell humanitär rätt. Det finns dock betydligt antal nyhetsartiklar, rapporter och studier från länder drabbade av drönarattacker som visar motsatt information än den USA:s regering påstår angående döda civila. De olika rapporter som givits angående civilas död ger upphov till oro angående drönarattackers legalitet, och huruvida attackerna utförs i enlighet med de fundamentala principerna inom internationell humanitär rätt. De olika rapporter som finns är en anledning till varför drönarattacker bör granskas för att försöka bringa klarhet i eventuella legalitetsproblem samt vad som orsakar legalitetsproblemen.},
 author    = {Amini, Alice},
 keyword   = {Public international law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Drone strikes within the legal framework of international humanitarian law},
 year     = {2014},
}