Advanced

Den skyddsbehövande rättighetsbäraren - Om barnet och barnkonventionen i svensk straff- och processrätt

Häggström, Emelie Hugo LU (2014) LAGM01 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det nya forskningsfältet barnrätt har vuxit sig starkare inom juridiken på senare år. Parallellt med denna utveckling har diskussioner om att göra barnkonventionen direkt tillämplig som lag i Sverige förts på flera håll i samhället. I Norge har barnkonventionen varit gällande rätt sedan 2003. Juridiska studier om barn har emellertid främst haft familjerätten som utgångspunkt. Denna studie tar avstamp i den svenska straffrättens regleringar kring barn i syfte att utröna om barns rätt behöver stärkas på det området. Mer konkret syftar uppsatsen till att studera frågorna kring om barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lagstiftning. Genomförandet har skett dels med intervjuer med verksamma jurister, dels doktrin, dels den offentliga... (More)
Det nya forskningsfältet barnrätt har vuxit sig starkare inom juridiken på senare år. Parallellt med denna utveckling har diskussioner om att göra barnkonventionen direkt tillämplig som lag i Sverige förts på flera håll i samhället. I Norge har barnkonventionen varit gällande rätt sedan 2003. Juridiska studier om barn har emellertid främst haft familjerätten som utgångspunkt. Denna studie tar avstamp i den svenska straffrättens regleringar kring barn i syfte att utröna om barns rätt behöver stärkas på det området. Mer konkret syftar uppsatsen till att studera frågorna kring om barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lagstiftning. Genomförandet har skett dels med intervjuer med verksamma jurister, dels doktrin, dels den offentliga debatten i Sverige. Utöver detta har Norge som exempel studerats komparativt för att få svar på om Sverige bör följa efter. Analysen ger flera intressanta slutsatser. Genomgången av den svenska straffrätten visar att den till stora delar är barnanpassad. Trots det visar intervjuerna och doktrin dels att det finns situationer där barns rätt inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning och att det finns ett behov av barnkonventionen för att åtgärda detta. Komparationen mellan Sverige och Norge visar att barnkonventionen som lag stärker dess position som rättskälla och stärker barnets rättsliga position. Genomgången av den offentliga diskursen visar att flera aktörer aktiva inom barnrätt önskar barnkonventionen som lag i Sverige. (Less)
Abstract
Children’s rights, as a new field of study, has grown stronger in the legal area the last few years. Side by side with this development, discussion has arisen concerning the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child as a law in Sweden. Norway implemented this convention as national law in 2003. In Sweden legal studies regarding children continue primarily to be done with family law as a basis. This study however, focusses on children’s rights within the criminal law, in order to ascertain whether children’s rights need strengthening within this area. In conclusion, and in light of the level of protection of children’s rights within the criminal law, this study aims to examine whether the United Nations... (More)
Children’s rights, as a new field of study, has grown stronger in the legal area the last few years. Side by side with this development, discussion has arisen concerning the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child as a law in Sweden. Norway implemented this convention as national law in 2003. In Sweden legal studies regarding children continue primarily to be done with family law as a basis. This study however, focusses on children’s rights within the criminal law, in order to ascertain whether children’s rights need strengthening within this area. In conclusion, and in light of the level of protection of children’s rights within the criminal law, this study aims to examine whether the United Nations Convention on the Rights of the Child should be incorporated into Swedish law or not. This study was based partly on interviews with practicing solicitors, partly on doctrine and partly on the public debate about the matter in Sweden. Additionally, a comparative study on the effects of the convention’s implementation in Norway has been undertaken, in order to provide some guidance on what such implementation could mean in Sweden. The analysis genarates several interesting conclusions. A review of the Swedish criminal law system shows that it in many ways are in favor for children and has been continuously adjusted in such way over the years. Despite these adjustments, the interviews and doctrine shows a deficiency in satisfying children’s rights in certain situations and that implementing the United Nations Covention on the Rights of the Child is needed to rectify this. The comparison between Sweden and Norway shows that the implementation of the convention as a national law strengthens the convention as a legal source and the child’s judicial position. Reviewing the official discourse reveals that several practicing solicitors within the child rights area wishes for the conventions implementation as a national law in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Häggström, Emelie Hugo LU
supervisor
organization
alternative title
The Bearer of Rights in Need of Protection - On the Child and the United Nations Convention on the Rights of the Child in Swedish Criminal Law
course
LAGM01 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt (en. criminal law)
language
Swedish
id
4905271
date added to LUP
2015-01-31 12:08:54
date last changed
2015-01-31 12:08:54
@misc{4905271,
 abstract   = {Children’s rights, as a new field of study, has grown stronger in the legal area the last few years. Side by side with this development, discussion has arisen concerning the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child as a law in Sweden. Norway implemented this convention as national law in 2003. In Sweden legal studies regarding children continue primarily to be done with family law as a basis. This study however, focusses on children’s rights within the criminal law, in order to ascertain whether children’s rights need strengthening within this area. In conclusion, and in light of the level of protection of children’s rights within the criminal law, this study aims to examine whether the United Nations Convention on the Rights of the Child should be incorporated into Swedish law or not. This study was based partly on interviews with practicing solicitors, partly on doctrine and partly on the public debate about the matter in Sweden. Additionally, a comparative study on the effects of the convention’s implementation in Norway has been undertaken, in order to provide some guidance on what such implementation could mean in Sweden. The analysis genarates several interesting conclusions. A review of the Swedish criminal law system shows that it in many ways are in favor for children and has been continuously adjusted in such way over the years. Despite these adjustments, the interviews and doctrine shows a deficiency in satisfying children’s rights in certain situations and that implementing the United Nations Covention on the Rights of the Child is needed to rectify this. The comparison between Sweden and Norway shows that the implementation of the convention as a national law strengthens the convention as a legal source and the child’s judicial position. Reviewing the official discourse reveals that several practicing solicitors within the child rights area wishes for the conventions implementation as a national law in Sweden.},
 author    = {Häggström, Emelie Hugo},
 keyword   = {Straffrätt (en. criminal law)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den skyddsbehövande rättighetsbäraren - Om barnet och barnkonventionen i svensk straff- och processrätt},
 year     = {2014},
}