Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan dagens debatt kring huruvida Svenskarnas partis politiska utrymme anses demokratiskt, förstås genom Doughnut-hypotesen?

Landing, Victor LU ; Hellstedt, Jacqueline LU and Mevold, Marit LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Enligt Doughnut-hypotesen, tenderar diskussioner och debatter i samhället grunda sina argument och utgå från generella begrepp som “demokrati”. Problematiken i detta är att parterna i diskussionen kan ha givit olika meningar och filosofiska kärnor åt dessa generella begrepp. Detta resulterar vidare i att diskussionen cirkulerar kring en “tom mitt”, likt en doughnut, då det saknas en definierad filosofisk mitt. Därmed kan inte en välgrundad djupgående förståelse och konsensus nås i diskussionen då parterna utan att uppmärksamma det, utgår från olika utgångspunkter. Fenomenet tydliggörs i debatten kring Svenskarnas partis politiska utrymme i det offentliga rummet.
De påståenden och argument som framförs i debatten, finner vi grundas i... (More)
Enligt Doughnut-hypotesen, tenderar diskussioner och debatter i samhället grunda sina argument och utgå från generella begrepp som “demokrati”. Problematiken i detta är att parterna i diskussionen kan ha givit olika meningar och filosofiska kärnor åt dessa generella begrepp. Detta resulterar vidare i att diskussionen cirkulerar kring en “tom mitt”, likt en doughnut, då det saknas en definierad filosofisk mitt. Därmed kan inte en välgrundad djupgående förståelse och konsensus nås i diskussionen då parterna utan att uppmärksamma det, utgår från olika utgångspunkter. Fenomenet tydliggörs i debatten kring Svenskarnas partis politiska utrymme i det offentliga rummet.
De påståenden och argument som framförs i debatten, finner vi grundas i generella uppfattningar om demokrati som sedan används som argument för de olika “hot mot demokratin” de anser existera, utan att utveckla vad som de facto menas med begreppet. Fortsättningsvis, genom att analysera Robert Dahls och Chantal Mouffes demokratiteorier, vilka båda förespråkar en pluralistisk demokrati, finner vi två olika syner på den ideala demokratin och dess begränsningar. Genom en jämförande analys förtydligas skillnaden i parternas och teoretikernas definition av demokrati, vilket åskådliggör hur detta hämmar en utveckling av diskussionen. Slutligen når vi slutsatsen att dessa olika uppfattningar om demokrati existerar samt hindrar möjligheten att föra en progressiv dialog då en gemensam förståelse för debattens filosofiska grund inte förekommer. Vi menar därför att en medvetenhet kring problematiken kan leda till en mer konstruktiv debatt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landing, Victor LU ; Hellstedt, Jacqueline LU and Mevold, Marit LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
demokrati, Svenskarnas parti, jämförande analys
language
Swedish
id
4913959
date added to LUP
2015-02-28 17:27:58
date last changed
2015-02-28 17:27:58
@misc{4913959,
 abstract   = {Enligt Doughnut-hypotesen, tenderar diskussioner och debatter i samhället grunda sina argument och utgå från generella begrepp som “demokrati”. Problematiken i detta är att parterna i diskussionen kan ha givit olika meningar och filosofiska kärnor åt dessa generella begrepp. Detta resulterar vidare i att diskussionen cirkulerar kring en “tom mitt”, likt en doughnut, då det saknas en definierad filosofisk mitt. Därmed kan inte en välgrundad djupgående förståelse och konsensus nås i diskussionen då parterna utan att uppmärksamma det, utgår från olika utgångspunkter. Fenomenet tydliggörs i debatten kring Svenskarnas partis politiska utrymme i det offentliga rummet.
De påståenden och argument som framförs i debatten, finner vi grundas i generella uppfattningar om demokrati som sedan används som argument för de olika “hot mot demokratin” de anser existera, utan att utveckla vad som de facto menas med begreppet. Fortsättningsvis, genom att analysera Robert Dahls och Chantal Mouffes demokratiteorier, vilka båda förespråkar en pluralistisk demokrati, finner vi två olika syner på den ideala demokratin och dess begränsningar. Genom en jämförande analys förtydligas skillnaden i parternas och teoretikernas definition av demokrati, vilket åskådliggör hur detta hämmar en utveckling av diskussionen. Slutligen når vi slutsatsen att dessa olika uppfattningar om demokrati existerar samt hindrar möjligheten att föra en progressiv dialog då en gemensam förståelse för debattens filosofiska grund inte förekommer. Vi menar därför att en medvetenhet kring problematiken kan leda till en mer konstruktiv debatt.},
 author    = {Landing, Victor and Hellstedt, Jacqueline and Mevold, Marit},
 keyword   = {demokrati,Svenskarnas parti,jämförande analys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan dagens debatt kring huruvida Svenskarnas partis politiska utrymme anses demokratiskt, förstås genom Doughnut-hypotesen?},
 year     = {2015},
}