Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Land of the Conditionally Free - En teoriprövande studie av Rational Choice som förklaring av valdeltagande i en 2000-talskontext genom en kvantitativ analys av vallagars effekt i USA.

Zetterman, Victor LU and Alterado, Jacob LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsen använder de senaste decenniernas utveckling av de amerikanska vallagarna i en
mer restriktiv riktning för att testa om Rational Choice-teorierna som förklaring av varför
medborgare röstar eller inte har bäring i en 2000-talskontext. Detta gör vi eftersom Rational
Choice-teorierna i vetenskapsdiskursen anses oförmögen som förklaring, vilket vi har
anledning att ifrågasätta med tanke på denna diskurs relativa ålder. Vi finner dock att den
rådande vetenskapsdiskursen fortfarande är lämplig i en 2000-talskontext då de främsta
alternativa förklaringarna, de socialt fokuserade teorierna bekräftats i vårt underlag.
Först genomförs studien i två sektioner där resultatet av ”full factorial”-interaktioner testar
Rational Choice-... (More)
Uppsatsen använder de senaste decenniernas utveckling av de amerikanska vallagarna i en
mer restriktiv riktning för att testa om Rational Choice-teorierna som förklaring av varför
medborgare röstar eller inte har bäring i en 2000-talskontext. Detta gör vi eftersom Rational
Choice-teorierna i vetenskapsdiskursen anses oförmögen som förklaring, vilket vi har
anledning att ifrågasätta med tanke på denna diskurs relativa ålder. Vi finner dock att den
rådande vetenskapsdiskursen fortfarande är lämplig i en 2000-talskontext då de främsta
alternativa förklaringarna, de socialt fokuserade teorierna bekräftats i vårt underlag.
Först genomförs studien i två sektioner där resultatet av ”full factorial”-interaktioner testar
Rational Choice- och socialt förankrade hypoteser. Därefter genomförs en mer generell
regressionsanalys där flera, enligt tidigare forskning tänkbara förklaringar till varför
medborgare röstar eller inte inkluderas.
Som beroende variabel använder vi oss av valdeltagandet från senatorsvalen i USA 2006 och
2014. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zetterman, Victor LU and Alterado, Jacob LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Rational Choice, restriktivitet, expansivitet, USA, vallagar
language
Swedish
id
4914046
date added to LUP
2015-02-28 17:32:00
date last changed
2015-02-28 17:32:00
@misc{4914046,
 abstract   = {Uppsatsen använder de senaste decenniernas utveckling av de amerikanska vallagarna i en
mer restriktiv riktning för att testa om Rational Choice-teorierna som förklaring av varför
medborgare röstar eller inte har bäring i en 2000-talskontext. Detta gör vi eftersom Rational
Choice-teorierna i vetenskapsdiskursen anses oförmögen som förklaring, vilket vi har
anledning att ifrågasätta med tanke på denna diskurs relativa ålder. Vi finner dock att den
rådande vetenskapsdiskursen fortfarande är lämplig i en 2000-talskontext då de främsta
alternativa förklaringarna, de socialt fokuserade teorierna bekräftats i vårt underlag.
Först genomförs studien i två sektioner där resultatet av ”full factorial”-interaktioner testar
Rational Choice- och socialt förankrade hypoteser. Därefter genomförs en mer generell
regressionsanalys där flera, enligt tidigare forskning tänkbara förklaringar till varför
medborgare röstar eller inte inkluderas.
Som beroende variabel använder vi oss av valdeltagandet från senatorsvalen i USA 2006 och
2014.},
 author    = {Zetterman, Victor and Alterado, Jacob},
 keyword   = {Rational Choice,restriktivitet,expansivitet,USA,vallagar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Land of the Conditionally Free - En teoriprövande studie av Rational Choice som förklaring av valdeltagande i en 2000-talskontext genom en kvantitativ analys av vallagars effekt i USA.},
 year     = {2015},
}