Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare - En studie om hur rektorer uppfattar sin tjänstemannaroll

Dahlberg, Elna LU and Larsson, Stina LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I denna studie beskrivs rektorns roll utifrån politisk styrning, den statliga skollagen och kommunala direktiv, samt de lojalitetskonflikter som kan uppstå. Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer uppfattar sin komplexa yrkesroll som tjänsteman, chef och ledare. Ytterligare har vi för avsikt att belysa hur kommunaliseringen år 1990 samt 2010-års skollag har influerat styrsystemen för skolan och därmed rektorsrollen. Fyra rektorer på kommunala gymnasieskolor har fått besvara ett antal frågor som handlar om deras komplexa tjänstemannaroll. I litteraturen som varit grund för denna studie framställs att det lätt kan uppstå lojalitetskonflikter i rollen som rektor, vilken innebär ansvar till ett antal olika aktörer. Vår... (More)
I denna studie beskrivs rektorns roll utifrån politisk styrning, den statliga skollagen och kommunala direktiv, samt de lojalitetskonflikter som kan uppstå. Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer uppfattar sin komplexa yrkesroll som tjänsteman, chef och ledare. Ytterligare har vi för avsikt att belysa hur kommunaliseringen år 1990 samt 2010-års skollag har influerat styrsystemen för skolan och därmed rektorsrollen. Fyra rektorer på kommunala gymnasieskolor har fått besvara ett antal frågor som handlar om deras komplexa tjänstemannaroll. I litteraturen som varit grund för denna studie framställs att det lätt kan uppstå lojalitetskonflikter i rollen som rektor, vilken innebär ansvar till ett antal olika aktörer. Vår undersökning bekräftar att rektorns byråkratiska uppgifter har ökat på bekostnad av deras roll som ledare för det pedagogiska arbetet. En av informanterna uttrycker det som att han har två gudar att lyda; statens nationella skollag och läroplan, samt kommunens lokala mål och direktiv. Slutligen vill vi poängtera att en viktig komponent för en framgångsrik skola är att rektorn ges rätt förutsättningar till att utföra sina uppgifter samt agera som en god chef och ledare. Detta förutsätter ett bra samarbete och samspel mellan stat, kommun, rektor, lärare och elever. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlberg, Elna LU and Larsson, Stina LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Rektorns tjänstemannaroll, ansvar, styrning, chef, ledarskap, skolans framgång.
language
Swedish
id
4914207
date added to LUP
2015-02-28 17:24:58
date last changed
2015-02-28 17:24:58
@misc{4914207,
 abstract   = {I denna studie beskrivs rektorns roll utifrån politisk styrning, den statliga skollagen och kommunala direktiv, samt de lojalitetskonflikter som kan uppstå. Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer uppfattar sin komplexa yrkesroll som tjänsteman, chef och ledare. Ytterligare har vi för avsikt att belysa hur kommunaliseringen år 1990 samt 2010-års skollag har influerat styrsystemen för skolan och därmed rektorsrollen. Fyra rektorer på kommunala gymnasieskolor har fått besvara ett antal frågor som handlar om deras komplexa tjänstemannaroll. I litteraturen som varit grund för denna studie framställs att det lätt kan uppstå lojalitetskonflikter i rollen som rektor, vilken innebär ansvar till ett antal olika aktörer. Vår undersökning bekräftar att rektorns byråkratiska uppgifter har ökat på bekostnad av deras roll som ledare för det pedagogiska arbetet. En av informanterna uttrycker det som att han har två gudar att lyda; statens nationella skollag och läroplan, samt kommunens lokala mål och direktiv. Slutligen vill vi poängtera att en viktig komponent för en framgångsrik skola är att rektorn ges rätt förutsättningar till att utföra sina uppgifter samt agera som en god chef och ledare. Detta förutsätter ett bra samarbete och samspel mellan stat, kommun, rektor, lärare och elever.},
 author    = {Dahlberg, Elna and Larsson, Stina},
 keyword   = {Rektorns tjänstemannaroll,ansvar,styrning,chef,ledarskap,skolans framgång.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare - En studie om hur rektorer uppfattar sin tjänstemannaroll},
 year     = {2015},
}