Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Migrationsverkets styrning utifrån demokrativärden och ekonomivärden - En idéanalys av verksamhetsåren 1993/1994 och 2013

Setterwall, Marika LU and Brandimarti, Greta LU (2015) STVA22 20142
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Undersökningen är en idéanalys av Statens Invandrarverk/Migrationsverkets årsredovisning från hösten år 1993/våren 1994 samt år 2013. Vi har valt att granska årsredovisningarna med utgångspunkt i Lennart Lundquist teori gällande ”Vårt offentliga etos”. Teorin innehåller demokrati- och ekonomivärden som även är vårt val av idealtyper. Våra operationaliserade begrepp/idéer används för att utforma de två idealtyperna. Vi har skapat en tabell med ord och ordsträngar, vilka är våra operationaliserade begrepp, som är indikationer på de två skilda idealtyperna. Dessa har hjälpt oss i avgörandet av huruvida ett område i materialet är demokrati- eller ekonomivärde. Vi redogör för teorin New Public Management men endast som en möjlig förklaring till... (More)
Undersökningen är en idéanalys av Statens Invandrarverk/Migrationsverkets årsredovisning från hösten år 1993/våren 1994 samt år 2013. Vi har valt att granska årsredovisningarna med utgångspunkt i Lennart Lundquist teori gällande ”Vårt offentliga etos”. Teorin innehåller demokrati- och ekonomivärden som även är vårt val av idealtyper. Våra operationaliserade begrepp/idéer används för att utforma de två idealtyperna. Vi har skapat en tabell med ord och ordsträngar, vilka är våra operationaliserade begrepp, som är indikationer på de två skilda idealtyperna. Dessa har hjälpt oss i avgörandet av huruvida ett område i materialet är demokrati- eller ekonomivärde. Vi redogör för teorin New Public Management men endast som en möjlig förklaring till varför svensk förvaltning styrs som den gör. Vi diskuterar genomgående i vår analys av materialet huruvida det är demokrati- eller ekonomivärden som styr verket. I slutsatsen som sedan följer görs en jämförelse mellan resultatet av årsredovisningen från 93/94 och 2013 för att presentera den värdeförskjutning som analysen visat. I slutsatsen presenteras även ekonomivärdena som det värde som väger tyngst i båda årsredovisningarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Setterwall, Marika LU and Brandimarti, Greta LU
supervisor
organization
course
STVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Migrationsverket, asyl, demokrativärden, ekonomivärden, idéanalys
language
Swedish
id
4914468
date added to LUP
2015-02-28 17:29:42
date last changed
2015-02-28 17:29:42
@misc{4914468,
 abstract   = {Undersökningen är en idéanalys av Statens Invandrarverk/Migrationsverkets årsredovisning från hösten år 1993/våren 1994 samt år 2013. Vi har valt att granska årsredovisningarna med utgångspunkt i Lennart Lundquist teori gällande ”Vårt offentliga etos”. Teorin innehåller demokrati- och ekonomivärden som även är vårt val av idealtyper. Våra operationaliserade begrepp/idéer används för att utforma de två idealtyperna. Vi har skapat en tabell med ord och ordsträngar, vilka är våra operationaliserade begrepp, som är indikationer på de två skilda idealtyperna. Dessa har hjälpt oss i avgörandet av huruvida ett område i materialet är demokrati- eller ekonomivärde. Vi redogör för teorin New Public Management men endast som en möjlig förklaring till varför svensk förvaltning styrs som den gör. Vi diskuterar genomgående i vår analys av materialet huruvida det är demokrati- eller ekonomivärden som styr verket. I slutsatsen som sedan följer görs en jämförelse mellan resultatet av årsredovisningen från 93/94 och 2013 för att presentera den värdeförskjutning som analysen visat. I slutsatsen presenteras även ekonomivärdena som det värde som väger tyngst i båda årsredovisningarna.},
 author    = {Setterwall, Marika and Brandimarti, Greta},
 keyword   = {Migrationsverket,asyl,demokrativärden,ekonomivärden,idéanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Migrationsverkets styrning utifrån demokrativärden och ekonomivärden - En idéanalys av verksamhetsåren 1993/1994 och 2013},
 year     = {2015},
}