Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Frågan om en rätt till dödshjälp i svensk vård

Arheden, Axel LU (2015) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I Europa har varje land en rätt att själv bestämma om att tillåta eller inte tillåta en rätt till dödshjälp. I Sverige finns ingen sådan rätt till följd av den svenska regeringens och lagstiftarens beslut att inte tillåta det.
Denna uppsats identifierar och analyserar de argument som regeringen och lagstiftaren har gett som motivering för att inte legalisera dödshjälp, och även de argument som har framkommit för och emot dödshjälp i den svenska debatten och allmänna moralfilosofiska diskussionen. Vidare undersöker uppsatsen vilka etiska regler som ligger till grund för den svenska hälso- och sjukvården.
Regeringens och lagstiftarens argument vägs först mot de andra argument som framkommit i den svenska debatten och moralfilosofiska... (More)
I Europa har varje land en rätt att själv bestämma om att tillåta eller inte tillåta en rätt till dödshjälp. I Sverige finns ingen sådan rätt till följd av den svenska regeringens och lagstiftarens beslut att inte tillåta det.
Denna uppsats identifierar och analyserar de argument som regeringen och lagstiftaren har gett som motivering för att inte legalisera dödshjälp, och även de argument som har framkommit för och emot dödshjälp i den svenska debatten och allmänna moralfilosofiska diskussionen. Vidare undersöker uppsatsen vilka etiska regler som ligger till grund för den svenska hälso- och sjukvården.
Regeringens och lagstiftarens argument vägs först mot de andra argument som framkommit i den svenska debatten och moralfilosofiska diskussionen. Senare analyseras och utvärderas dem utifrån de etiska principerna. Uppsatsens syfte är därmed att undersöka om lagstiftaren och regeringen har presenterat en tillfredställande argumentation för att inte tillåta en rätt till dödshjälp i Sverige. (Less)
Popular Abstract
In Europe each country has a right to decide for itself whether or not to allow a right to euthanasia. In Sweden there is no such right due to the Swedish government’s and parliament’s decision not to allow it.
This essay identifies and investigates which arguments the government and parliament have presented to defend their decision not to legalize euthanasia, and also which arguments have been presented for and against euthanasia in the Swedish public debate and moral philosophical discussion. Moreover the essay investigates which ethical principles apply to Swedish healthcare.
The arguments given by the government and parliament are first weighed against the arguments of the public debate and moral philosophical discussion. Later... (More)
In Europe each country has a right to decide for itself whether or not to allow a right to euthanasia. In Sweden there is no such right due to the Swedish government’s and parliament’s decision not to allow it.
This essay identifies and investigates which arguments the government and parliament have presented to defend their decision not to legalize euthanasia, and also which arguments have been presented for and against euthanasia in the Swedish public debate and moral philosophical discussion. Moreover the essay investigates which ethical principles apply to Swedish healthcare.
The arguments given by the government and parliament are first weighed against the arguments of the public debate and moral philosophical discussion. Later they are examined and evaluated in the light of the ethical principles. The purpose of the essay is thereby to see if the government and parliament have presented a satisfactory argumentation for not allowing a right to euthanasia in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arheden, Axel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dödshjälp, eutanasi, hälso- och sjukvård
language
Swedish
id
4917774
date added to LUP
2015-01-27 17:55:55
date last changed
2015-01-27 17:55:55
@misc{4917774,
 abstract   = {I Europa har varje land en rätt att själv bestämma om att tillåta eller inte tillåta en rätt till dödshjälp. I Sverige finns ingen sådan rätt till följd av den svenska regeringens och lagstiftarens beslut att inte tillåta det.
 Denna uppsats identifierar och analyserar de argument som regeringen och lagstiftaren har gett som motivering för att inte legalisera dödshjälp, och även de argument som har framkommit för och emot dödshjälp i den svenska debatten och allmänna moralfilosofiska diskussionen. Vidare undersöker uppsatsen vilka etiska regler som ligger till grund för den svenska hälso- och sjukvården. 
 Regeringens och lagstiftarens argument vägs först mot de andra argument som framkommit i den svenska debatten och moralfilosofiska diskussionen. Senare analyseras och utvärderas dem utifrån de etiska principerna. Uppsatsens syfte är därmed att undersöka om lagstiftaren och regeringen har presenterat en tillfredställande argumentation för att inte tillåta en rätt till dödshjälp i Sverige.},
 author    = {Arheden, Axel},
 keyword   = {dödshjälp,eutanasi,hälso- och sjukvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frågan om en rätt till dödshjälp i svensk vård},
 year     = {2015},
}