Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En attitydstudie av svensk alkoholpolitik med fokus på religiositet

Sjövall, Fredrik LU and Bleckberg, Lovisa (2015) SOCK04 20142
Sociology
Abstract (Swedish)
Vi kommer i denna uppsats att studera religionens påverkan på individens attityd till en eventuell avreglering av vårt Svenska alkoholmonopol. För att ta reda på om denna har en genomslagskraft kommer vi att ytterligare nyttja fem testvariabler. För att genomföra detta har vi valt en kvantitativ metod, då vi vill lättare kunna dra generella slutsatser. Vi har tagit del av SOM-institutets databas från 2011 där vi fann frågorna ”Tror du på Gud?” och ” ”Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande: Besökt gudstjänst eller religiöst möte”? Vi fann även frågan: ”Åsikt om förslaget att tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker”. Med hjälp av SPSS-programmet har vi genomfört vår egen forskning. För att... (More)
Vi kommer i denna uppsats att studera religionens påverkan på individens attityd till en eventuell avreglering av vårt Svenska alkoholmonopol. För att ta reda på om denna har en genomslagskraft kommer vi att ytterligare nyttja fem testvariabler. För att genomföra detta har vi valt en kvantitativ metod, då vi vill lättare kunna dra generella slutsatser. Vi har tagit del av SOM-institutets databas från 2011 där vi fann frågorna ”Tror du på Gud?” och ” ”Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande: Besökt gudstjänst eller religiöst möte”? Vi fann även frågan: ”Åsikt om förslaget att tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker”. Med hjälp av SPSS-programmet har vi genomfört vår egen forskning. För att uppnå resultat har vi gjort frekvenstabeller, korstabeller samt multivariata korstabellsananlyser.
När vi genomförde en korstabell med frågan ”Tror du på Gud?”, blev resultatet inte signifikant, vi genomför därför inga multivariata korstabellsanalyser med denna. Samma process genomförde vi med frågan om aktivitet i kyrkan, detta blev signifikant och vi beslöt oss för att använda denna till våra multivariata korstabellsanalyser. I vår forskning visade det sig att det är just aktiviteten inom kyrkan som styr ens attityd, alltså inte om man endast anser sig som troende på Gud. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjövall, Fredrik LU and Bleckberg, Lovisa
supervisor
organization
course
SOCK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avreglering, solidaritet, alkoholpolitik, religiositet
language
Swedish
id
4917928
date added to LUP
2015-01-26 08:24:15
date last changed
2015-01-26 08:24:15
@misc{4917928,
 abstract   = {Vi kommer i denna uppsats att studera religionens påverkan på individens attityd till en eventuell avreglering av vårt Svenska alkoholmonopol. För att ta reda på om denna har en genomslagskraft kommer vi att ytterligare nyttja fem testvariabler. För att genomföra detta har vi valt en kvantitativ metod, då vi vill lättare kunna dra generella slutsatser. Vi har tagit del av SOM-institutets databas från 2011 där vi fann frågorna ”Tror du på Gud?” och ” ”Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande: Besökt gudstjänst eller religiöst möte”? Vi fann även frågan: ”Åsikt om förslaget att tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker”. Med hjälp av SPSS-programmet har vi genomfört vår egen forskning. För att uppnå resultat har vi gjort frekvenstabeller, korstabeller samt multivariata korstabellsananlyser.
När vi genomförde en korstabell med frågan ”Tror du på Gud?”, blev resultatet inte signifikant, vi genomför därför inga multivariata korstabellsanalyser med denna. Samma process genomförde vi med frågan om aktivitet i kyrkan, detta blev signifikant och vi beslöt oss för att använda denna till våra multivariata korstabellsanalyser. I vår forskning visade det sig att det är just aktiviteten inom kyrkan som styr ens attityd, alltså inte om man endast anser sig som troende på Gud.},
 author    = {Sjövall, Fredrik and Bleckberg, Lovisa},
 keyword   = {avreglering,solidaritet,alkoholpolitik,religiositet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En attitydstudie av svensk alkoholpolitik med fokus på religiositet},
 year     = {2015},
}