Advanced

International Investment Law - Issues with investment treaties and a suggestion on how to change the calculation of compensation

Linusson, Jon LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker huruvida investeringsavtal innebär för mycket begränsningar för värdländernas handlingar och om så är fallet, vad som kan göras för att åtgärda problemet. Uppsatsen erbjuder en översikt över några vanliga gällande regler som återfinns i investeringsavtal och går sedan vidare med att diskutera några internationella skiljedomar. Internationella investeringsavtal har kritiserats på flera olika punkter, en del av kritiken kommer att tas upp och beaktas. Slutligen erbjuder uppsaten ett förslag på varför och hur en skulle kunna ändra det nuvarande systemet på ett sätt som försöker åtgärda en del av kritiken och samtidigt erbjuda ett godtagbart skydd för investeraren.
Popular Abstract
This paper examines whether investment treaties impose too much constraints on host states actions and if that is the case, what can be done to remedy that issue. This is done by providing a oversight of the applicable rules that stem from the investment treaties and then discussing a few controversial awards originating from international arbitration. The international investment regime has been criticized in a number of ways, a few of the common arguments against the regime are taken into consideration. Lastly, this paper offers a suggestion on why and how to modify the current regime in a way which tries to remedy some of the criticism while still offering acceptable protection for the investor.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linusson, Jon LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Valuation, Damages, Compensation, Free Trade Agreement, FTA, Bilateral Investment Treaty, BIT, International investment law
language
English
id
4918452
date added to LUP
2015-01-27 17:47:15
date last changed
2015-01-27 17:47:15
@misc{4918452,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker huruvida investeringsavtal innebär för mycket begränsningar för värdländernas handlingar och om så är fallet, vad som kan göras för att åtgärda problemet. Uppsatsen erbjuder en översikt över några vanliga gällande regler som återfinns i investeringsavtal och går sedan vidare med att diskutera några internationella skiljedomar. Internationella investeringsavtal har kritiserats på flera olika punkter, en del av kritiken kommer att tas upp och beaktas. Slutligen erbjuder uppsaten ett förslag på varför och hur en skulle kunna ändra det nuvarande systemet på ett sätt som försöker åtgärda en del av kritiken och samtidigt erbjuda ett godtagbart skydd för investeraren.},
 author    = {Linusson, Jon},
 keyword   = {Valuation,Damages,Compensation,Free Trade Agreement,FTA,Bilateral Investment Treaty,BIT,International investment law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {International Investment Law - Issues with investment treaties and a suggestion on how to change the calculation of compensation},
 year     = {2014},
}