Advanced

Biståndstagare och brottsoffer: en orättvis kombination? En analys av det ideella skadeståndets betydelse för rätten till ekonomiskt bistånd

Godlund, Josefin LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det ekonomiska biståndet är samhällets yttersta skyddsnät. Dess funktion som det yttersta skyddsnätet ställer krav på den enskilde att i första hand använda sina egna tillgångar till försörjningen, innan ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt. Detta innebär i praktiken att även ideella skadestånd som den enskilde fått i ersättning för psykiskt/fysiskt lidande eller för att kompensera för en allvarlig kränkning är sådana tillgångar som den enskilde förväntas använda till sin försörjning.

Uppsatsens syfte är att, med hjälp av rättsdogmatisk metod, undersöka hur det ideella skadeståndet påverkar rätten till ekonomiskt bistånd. Uppsatsen ämnar redogöra för både det ekonomiska biståndets och det ideella skadeståndets funktioner, för att sedan... (More)
Det ekonomiska biståndet är samhällets yttersta skyddsnät. Dess funktion som det yttersta skyddsnätet ställer krav på den enskilde att i första hand använda sina egna tillgångar till försörjningen, innan ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt. Detta innebär i praktiken att även ideella skadestånd som den enskilde fått i ersättning för psykiskt/fysiskt lidande eller för att kompensera för en allvarlig kränkning är sådana tillgångar som den enskilde förväntas använda till sin försörjning.

Uppsatsens syfte är att, med hjälp av rättsdogmatisk metod, undersöka hur det ideella skadeståndet påverkar rätten till ekonomiskt bistånd. Uppsatsen ämnar redogöra för både det ekonomiska biståndets och det ideella skadeståndets funktioner, för att sedan utreda om det finns en konflikt dem emellan. Uppsatsen syftar även till att belysa frågan ur ett rättviseperspektiv, där Rawls’ rättviseteori fungerar som ett analysredskap.

Resultatet har analyserats med fokus på brottsoffer. Mot bakgrund av lagstiftarens intention med det ideella skadeståndet och hur det diskuterats i andra lagstiftningssammanhang, är det min åsikt att det finns en konflikt mellan det ekonomiska biståndet och det ideella skadeståndet. Utifrån ett rättviseperspektiv kan man se att de brottsoffer som både är i behov ekonomiskt bistånd och har rätt till ideellt skadestånd är de sämst ställda och missgynnas av den nuvarande ordningen. (Less)
Abstract
The Swedish social welfare allowance is the society’s outermost safety net. Its function as the outermost safety net means that the individual needs to use its own assets at first hand, before the individual can be entitled to social welfare allowance. In practice, this means that an individual who is entitled to non-pecuniary damages because of psychological/physical suffering or as compensation for a grave violation of their integrity, loses their right to social welfare assistance.

This essay’s purpose is to, with the help of legislative history, laws, court practice and doctrine, examine the non-pecuniary damages effect on the social welfare assistance. The essay intend to explain the social welfare assistance’s and the non... (More)
The Swedish social welfare allowance is the society’s outermost safety net. Its function as the outermost safety net means that the individual needs to use its own assets at first hand, before the individual can be entitled to social welfare allowance. In practice, this means that an individual who is entitled to non-pecuniary damages because of psychological/physical suffering or as compensation for a grave violation of their integrity, loses their right to social welfare assistance.

This essay’s purpose is to, with the help of legislative history, laws, court practice and doctrine, examine the non-pecuniary damages effect on the social welfare assistance. The essay intend to explain the social welfare assistance’s and the non pecuniary damage’s functions. With the help of these functions, the essay examines if there is a conflict between these two legal rules. The essay’s purpose is also to illustrate the matter from a fairness point of view, which is done with the help of Rawls’ theory of justice.

The result has been analysed with a focus on victim of crimes. In the light of the legislator’s intention with the non-pecuniary damages and how it has been discussed in other legal contexts, a conflict can be seen between the social welfare assistance and the non-pecuniary damages. From a fairness point of view, it can be seen that the victims of crime that both are in need of social welfare assistance and is entitled to non-pecuniary damages are the least-advantaged members of society and they are also disadvantaged in this regard. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Godlund, Josefin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialrätt, skadeståndsrätt, ideellt skadestånd, ekonomiskt bistånd, John Rawls, socialbidrag, brottsoffer, kränkningsersättning
language
Swedish
id
4924274
date added to LUP
2015-01-27 17:52:31
date last changed
2015-01-27 17:52:31
@misc{4924274,
 abstract   = {The Swedish social welfare allowance is the society’s outermost safety net. Its function as the outermost safety net means that the individual needs to use its own assets at first hand, before the individual can be entitled to social welfare allowance. In practice, this means that an individual who is entitled to non-pecuniary damages because of psychological/physical suffering or as compensation for a grave violation of their integrity, loses their right to social welfare assistance.

This essay’s purpose is to, with the help of legislative history, laws, court practice and doctrine, examine the non-pecuniary damages effect on the social welfare assistance. The essay intend to explain the social welfare assistance’s and the non pecuniary damage’s functions. With the help of these functions, the essay examines if there is a conflict between these two legal rules. The essay’s purpose is also to illustrate the matter from a fairness point of view, which is done with the help of Rawls’ theory of justice.

The result has been analysed with a focus on victim of crimes. In the light of the legislator’s intention with the non-pecuniary damages and how it has been discussed in other legal contexts, a conflict can be seen between the social welfare assistance and the non-pecuniary damages. From a fairness point of view, it can be seen that the victims of crime that both are in need of social welfare assistance and is entitled to non-pecuniary damages are the least-advantaged members of society and they are also disadvantaged in this regard.},
 author    = {Godlund, Josefin},
 keyword   = {socialrätt,skadeståndsrätt,ideellt skadestånd,ekonomiskt bistånd,John Rawls,socialbidrag,brottsoffer,kränkningsersättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Biståndstagare och brottsoffer: en orättvis kombination? En analys av det ideella skadeståndets betydelse för rätten till ekonomiskt bistånd},
 year     = {2014},
}