Advanced

Responsibility to Protect - om principens innebörd och tillämpning

Larsson, Mikaela LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sedan kalla krigets slut har rätten till humanitära interventioner varit ett problematiskt och omdiskuterat ämne bland världens stater. Under 1900-talet kom ett flertal interventioner att äga rum, vilket satte frågan på dess spets. Rapporten The Responsibility to protect lanserades år 2001 och har sedan dess satt stor prägel på utvecklingen. Grundtanken i rapporten var att kringgå den problematiska rätten till intervention och ersätta denna med en skyldighet att skydda.

Till följd av den arabiska våren utbröt protester, ämnade att resultera i demokratiska reformer, i norra Afrika och Mellanöstern. I Libyen eskalerade våldet och konflikten utvecklades mycket snabbt till ett fullskaligt inbördeskrig. Säkerhetsrådets arbete resulterade i... (More)
Sedan kalla krigets slut har rätten till humanitära interventioner varit ett problematiskt och omdiskuterat ämne bland världens stater. Under 1900-talet kom ett flertal interventioner att äga rum, vilket satte frågan på dess spets. Rapporten The Responsibility to protect lanserades år 2001 och har sedan dess satt stor prägel på utvecklingen. Grundtanken i rapporten var att kringgå den problematiska rätten till intervention och ersätta denna med en skyldighet att skydda.

Till följd av den arabiska våren utbröt protester, ämnade att resultera i demokratiska reformer, i norra Afrika och Mellanöstern. I Libyen eskalerade våldet och konflikten utvecklades mycket snabbt till ett fullskaligt inbördeskrig. Säkerhetsrådets arbete resulterade i snabba yttranden samt en därpå följande resolution om intervention i Libyen. I Syrien pågår fortfarande konflikten med full kraft men säkerhetsrådet har ännu inte lyckats enas om ett ingripande.

I denna uppsats kommer R2P-principens framväxt och utveckling, säkerhetsrådets agerande i förhållande till respektive konflikt samt framtidsutsikterna för principen att undersökas. Huvudfrågorna i uppsatsen rör problematiken kring, när ett ingripande till följd av skyldigheten är att ses som lagligt och hur ett beslut om ingripande ska gå till. (Less)
Popular Abstract
Since the Cold War, the right of humanitarian intervention has been a difficult and controversial subject of the world's states. During the twentieth century a number of interventions took place, which put the issue to a head. The report The Responsibility to Protect was launched in 2001 and has since then has left its mark on the development. The basic premise of the report was to circumvent the problematic right of intervention and replace it with a duty to protect.

As a result of the Arab Spring protests broke out, destined to result in democratic reforms, in northern Africa and in the Middle East. In Libya the violence escalated and the conflict developed very quickly into a full-blown civil war. The work of the Security Council's... (More)
Since the Cold War, the right of humanitarian intervention has been a difficult and controversial subject of the world's states. During the twentieth century a number of interventions took place, which put the issue to a head. The report The Responsibility to Protect was launched in 2001 and has since then has left its mark on the development. The basic premise of the report was to circumvent the problematic right of intervention and replace it with a duty to protect.

As a result of the Arab Spring protests broke out, destined to result in democratic reforms, in northern Africa and in the Middle East. In Libya the violence escalated and the conflict developed very quickly into a full-blown civil war. The work of the Security Council's resulted in rapid observations and a subsequent resolution on the intervention in Libya. In Syria the conflict is still on going in full force and the Security Council has not yet managed to agree on an intervention.

In this paper, the establishment and development of the principle, the actions of the Security Council in relation to each conflict, as well as the future prospects of the principle will be examined. The main issues in this paper concerns the problems of when an intervention as a result of the obligation is to be seen as legitimate and how decisions regarding an intervention are to be made. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Mikaela LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt
language
Swedish
id
4924374
date added to LUP
2015-01-27 17:48:43
date last changed
2015-01-27 17:48:43
@misc{4924374,
 abstract   = {Sedan kalla krigets slut har rätten till humanitära interventioner varit ett problematiskt och omdiskuterat ämne bland världens stater. Under 1900-talet kom ett flertal interventioner att äga rum, vilket satte frågan på dess spets. Rapporten The Responsibility to protect lanserades år 2001 och har sedan dess satt stor prägel på utvecklingen. Grundtanken i rapporten var att kringgå den problematiska rätten till intervention och ersätta denna med en skyldighet att skydda. 

Till följd av den arabiska våren utbröt protester, ämnade att resultera i demokratiska reformer, i norra Afrika och Mellanöstern. I Libyen eskalerade våldet och konflikten utvecklades mycket snabbt till ett fullskaligt inbördeskrig. Säkerhetsrådets arbete resulterade i snabba yttranden samt en därpå följande resolution om intervention i Libyen. I Syrien pågår fortfarande konflikten med full kraft men säkerhetsrådet har ännu inte lyckats enas om ett ingripande. 

I denna uppsats kommer R2P-principens framväxt och utveckling, säkerhetsrådets agerande i förhållande till respektive konflikt samt framtidsutsikterna för principen att undersökas. Huvudfrågorna i uppsatsen rör problematiken kring, när ett ingripande till följd av skyldigheten är att ses som lagligt och hur ett beslut om ingripande ska gå till.},
 author    = {Larsson, Mikaela},
 keyword   = {Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Responsibility to Protect - om principens innebörd och tillämpning},
 year     = {2014},
}