Advanced

Tvång eller samtycke? En komparativ undersökning av våldtäktslagstiftnings normativa verkan

Thuresson, Cecilia LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Rape is one of the most offensive crimes a person can be subjected to and it is a matter that keeps aggravating and lead to discussion. Hopefully this discussion will lead us closer to a solution that will decrease the number of rapes. An important part of the solution is an effective legislation. Today the Swedish legislation regulating rape is based on force meanwhile the legislation in England and Wales is based upon consent. Many in Sweden advocate an introduction of a legislation based upon consent, as it is believed that it could change norms in society and in the long haul decrease the number of rapes. Which type of legislation prevents rape most efficiently? The purpose of this paper is to investigate if legislation based upon... (More)
Rape is one of the most offensive crimes a person can be subjected to and it is a matter that keeps aggravating and lead to discussion. Hopefully this discussion will lead us closer to a solution that will decrease the number of rapes. An important part of the solution is an effective legislation. Today the Swedish legislation regulating rape is based on force meanwhile the legislation in England and Wales is based upon consent. Many in Sweden advocate an introduction of a legislation based upon consent, as it is believed that it could change norms in society and in the long haul decrease the number of rapes. Which type of legislation prevents rape most efficiently? The purpose of this paper is to investigate if legislation based upon consent has a greater normative effect and more efficiently prevents rape than legislation based upon force. The investigation is based on a comparison between of Swedish legislation and that of England and Wales.
In a report produced by the United Nations Office on Drugs and Crime, it is presented that Sweden has the highest number of police recorded rapes in all of Europe and the second highest in the world, more than double the police recorded rapes per 100 000 citizens compared to England and Wales. Based on these statistics consent legislation seems to be more efficient than a legislation based on force. But there are a lot of factors that influence these statistics and make it impossible to make that conclusion, among those are the differences in extent of the provisions.
To be able to evaluate the statistics in a fair way, I first of all narrate the legislation and practice. Then determine which provisions of the English law that can be translated into the Swedish provision of rape. There is also a short narrative covering unrecorded sexual offences. When the differences in the extent of the provisions as well as the number of unrecorded crimes have been taken into account. It turns out that the statistics of police recorded rapes in Sweden and England and Wales are almost equal to one another. The previous difference of more than a 100 % is basically eliminated. This depends on the fact that the Swedish provision of rape covers more violations, which in England and Wales are covered by other provisions.
Apart from the recorded crimes statistics, crime surveys are narrated. These surveys where not comparable with regard to rape because the Swedish survey only presents the number of rapes and the survey for England and Wales presents only the number of persons being subjected to rape. Based on this investigation the conclusion that legislation based on consent works better in order to achieve a decrease in the number of rapes committed, than legislation based on force, cannot be made. (Less)
Abstract (Swedish)
Våldtäkt är ett utav de mest kränkande brott en person kan utsättas för och är ett ämne som ständigt upprör och leder till diskussion. Förhoppningsvis kan denna diskussion leda till att vi närmar oss en lösning som minskar våldtäkterna. En viktig del av lösningen är en effektiv lagstiftning. Idag grundar sig den svenska våldtäktbestämmelsen på tvång medan man i England och Wales valt att grunda den på bristande samtycke. Införande av samtyckeslagstiftning förespråkas av många i Sverige som en väg att förändra normer i samhället och på sikt minska antalet våldtäkter. Vilken typ av lagstiftning förhindrar våldtäkter mest effektivt? Syftet med denna uppsats är att utreda om man kan dra några slutsatser om en samtyckesreglering har en större... (More)
Våldtäkt är ett utav de mest kränkande brott en person kan utsättas för och är ett ämne som ständigt upprör och leder till diskussion. Förhoppningsvis kan denna diskussion leda till att vi närmar oss en lösning som minskar våldtäkterna. En viktig del av lösningen är en effektiv lagstiftning. Idag grundar sig den svenska våldtäktbestämmelsen på tvång medan man i England och Wales valt att grunda den på bristande samtycke. Införande av samtyckeslagstiftning förespråkas av många i Sverige som en väg att förändra normer i samhället och på sikt minska antalet våldtäkter. Vilken typ av lagstiftning förhindrar våldtäkter mest effektivt? Syftet med denna uppsats är att utreda om man kan dra några slutsatser om en samtyckesreglering har en större normativ verkan och mer effektivt motverkar våldtäkter än en tvångsreglering. Utredningen är baserad på en komparation mellan svensk lagstiftning och engelsk och Walesisk lagstiftning.
I en rapport gjord av United Nations Office on Drugs and Crime presenteras att Sverige har flest anmälningar av våldtäkt i Europa och näst flest i världen, mer än dubbelt så många anmälningar per 100 000 invånare som England och Wales. Baserad på denna statistik framstår samtyckesreglering som mer effektiv än en tvångsreglering. Men det finns många faktorer som påverkar denna statistik och gör att man inte kan dra den slutsatsen, bland annat den varierande omfattningen av bestämmelserna.
För att kunna ta del av statistiken på ett rättvisande sätt redogör jag först för lagstiftning och praxis, för att sedan kunna avgöra vilka bestämmelser i den engelska lagen som motsvarar våldtäktsbestämmelsen i svensk rätt. Det finns även en redogörelse för mörkertal avseende sexualbrott. När man tagit hänsyn till skillnaderna i omfattningen av lagen och till mörkertal visade det sig att Sveriges och Englands och Wales anmälningsstatistik i stort sätt motsvarade varandra. Skillnaden som tidigare var över 100 % jämnades ut. Detta beror på att i Sverige innefattar våldtäktsparagrafen flera handlingar som i England och Wales regleras i andra bestämmelser.
Utöver anmälningsstatistik redogörs det i uppsatsen för underökningar av utsatthet för brott. Men dessa gick inte att jämföra avseende våldtäkt på grund av att den svenska undersökningen enbart redogjorde för antalet våldtäkter och den engelska och walesiska enbart för antalet personer som blivit utsatta för våldtäkt. Det går inte att baserat på denna undersökning dra slutsatsen att samtyckesreglering mer effektivt motverkar våldtäkt än en tvångsreglering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thuresson, Cecilia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Våldtäkt, Samtycke
language
Swedish
id
4924927
date added to LUP
2015-01-30 10:47:13
date last changed
2015-01-30 10:47:13
@misc{4924927,
 abstract   = {Rape is one of the most offensive crimes a person can be subjected to and it is a matter that keeps aggravating and lead to discussion. Hopefully this discussion will lead us closer to a solution that will decrease the number of rapes. An important part of the solution is an effective legislation. Today the Swedish legislation regulating rape is based on force meanwhile the legislation in England and Wales is based upon consent. Many in Sweden advocate an introduction of a legislation based upon consent, as it is believed that it could change norms in society and in the long haul decrease the number of rapes. Which type of legislation prevents rape most efficiently? The purpose of this paper is to investigate if legislation based upon consent has a greater normative effect and more efficiently prevents rape than legislation based upon force. The investigation is based on a comparison between of Swedish legislation and that of England and Wales.
	In a report produced by the United Nations Office on Drugs and Crime, it is presented that Sweden has the highest number of police recorded rapes in all of Europe and the second highest in the world, more than double the police recorded rapes per 100 000 citizens compared to England and Wales. Based on these statistics consent legislation seems to be more efficient than a legislation based on force. But there are a lot of factors that influence these statistics and make it impossible to make that conclusion, among those are the differences in extent of the provisions.
	To be able to evaluate the statistics in a fair way, I first of all narrate the legislation and practice. Then determine which provisions of the English law that can be translated into the Swedish provision of rape. There is also a short narrative covering unrecorded sexual offences. When the differences in the extent of the provisions as well as the number of unrecorded crimes have been taken into account. It turns out that the statistics of police recorded rapes in Sweden and England and Wales are almost equal to one another. The previous difference of more than a 100 % is basically eliminated. This depends on the fact that the Swedish provision of rape covers more violations, which in England and Wales are covered by other provisions.
	Apart from the recorded crimes statistics, crime surveys are narrated. These surveys where not comparable with regard to rape because the Swedish survey only presents the number of rapes and the survey for England and Wales presents only the number of persons being subjected to rape. Based on this investigation the conclusion that legislation based on consent works better in order to achieve a decrease in the number of rapes committed, than legislation based on force, cannot be made.},
 author    = {Thuresson, Cecilia},
 keyword   = {Straffrätt,Våldtäkt,Samtycke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvång eller samtycke? En komparativ undersökning av våldtäktslagstiftnings normativa verkan},
 year     = {2014},
}