Advanced

Nominating the Justices of the Supreme Court a Comparative Study of the United States and Sweden

Krumholz, Elise LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats jämförs utvecklingen av rekryteringsprocessen av justitieråd till de respektive högsta domstolarna i USA och Sverige. Båda domstolarna inrättades 1789 under starkt inflytande av Charles-Louis de Secondats, Baron de La Bréde et de Montesquies teorier om maktdelning. Först analyseras i kronologisk ordning hur justitieråd väljs och tillsätts i USA respektive Sverige. USA:s president nominerar justitieråden som senaten därefter godkännander. Från början var tillsättningen inte offentlig, men numera TV-sänds senatensförhör och påtryckningar från intressegrupper har lett till en politisering av nomineringsprocessen. Den svenska regeringsformen från 1809 gav kungen ensamrätt att tillsätta justitieråd. Regeringen tog formellt över... (More)
I denna uppsats jämförs utvecklingen av rekryteringsprocessen av justitieråd till de respektive högsta domstolarna i USA och Sverige. Båda domstolarna inrättades 1789 under starkt inflytande av Charles-Louis de Secondats, Baron de La Bréde et de Montesquies teorier om maktdelning. Först analyseras i kronologisk ordning hur justitieråd väljs och tillsätts i USA respektive Sverige. USA:s president nominerar justitieråden som senaten därefter godkännander. Från början var tillsättningen inte offentlig, men numera TV-sänds senatensförhör och påtryckningar från intressegrupper har lett till en politisering av nomineringsprocessen. Den svenska regeringsformen från 1809 gav kungen ensamrätt att tillsätta justitieråd. Regeringen tog formellt över tillsättningen av justitieråd så sent som 1975, men fortsätt att rekrytera justitieråd med ett kallelseförfarande till 2011 när lagen om utnämning av ordinarie domare (2010:1390) tillkom. Numera administrerar Domarnämnden rekryteringsförfarande genom öppna ansökningar och rekommendationer till regeringen.

Genom en komparativ studie har likheter och skillnader av rekryteringen av domare till de högsta domstolarna i USA och Sverige analyserats. Processen är lika till vissa delar: den verkställande makten tillsätter justitieråd, självständiga nämnder utvärderar justitierådens meriter och i båda länderna syns en framväxande offentlig inblick över hela processen. Å andra sidan, hur mycket inflytande den verkställandemakten har bibehållit över tillsättningsprocessen skiljer sig mellan de två länderna. Slutligen upptäcker denna uppsats att domarnämndens uppgifter anses korrenspondera till senatens och den amerikanska advokatsamfunds kommitté för domstolsväsende. (Less)
Popular Abstract
This thesis compares the process for selecting Supreme Court justices in the United States and Sweden from the time their Supreme Courts were established to the present. Both courts were established in 1789 and both were designed to function within broader governments generally organized in accordance with Charles-Louis de Secondat, Baron de La Bréde et de Montesquie’s theory on separation of powers. First, this thesis chronologically analyzes how the Supreme Court justices are selected and appointed in the United States and Sweden. In the United States, the President nominates the Judges of the Supreme Court with the advice and consent of the Senate. Initially, that process was confidential; today, the Senate hearings are televised across... (More)
This thesis compares the process for selecting Supreme Court justices in the United States and Sweden from the time their Supreme Courts were established to the present. Both courts were established in 1789 and both were designed to function within broader governments generally organized in accordance with Charles-Louis de Secondat, Baron de La Bréde et de Montesquie’s theory on separation of powers. First, this thesis chronologically analyzes how the Supreme Court justices are selected and appointed in the United States and Sweden. In the United States, the President nominates the Judges of the Supreme Court with the advice and consent of the Senate. Initially, that process was confidential; today, the Senate hearings are televised across the country and interest groups contribute to the politicization of American Supreme Court nominations. In Sweden, the King confidentially notified and appointed the Justices of the Supreme Court based on the Instrument of Government 1809. Even though the Swedish Government took over Supreme Court appointments in 1975, a confidential notification process continued until the adoption of the Appointing Permanent Judges Act (2010:1390) in 2011. Now the Judges Proposals Board administers the recruitment of the Swedish Supreme Court justices with open applications and provides the Government with recommendations.

After analyzing each country’s development of appointing Supreme Court justices, a comparative analysis reveals the observed similarities and differences between the two countries. The main similarities identified include that the executive power appoints the Supreme Court justices, impartial committees evaluate the nominees qualifications, and public insight increases over the selection process. On the other hand, the magnitude of power the executive branch maintains over the Supreme Court justices selection process differs between the two countries. Ultimately, this thesis finds that the Judges Proposals Board equates to the functions performed by the Senate Judiciary Committee and the Standing Committee on the Federal Judiciary of the American Bar Association. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krumholz, Elise LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Comparative law, legal history, Supreme Court, United States
language
English
id
4924954
date added to LUP
2015-01-27 17:48:58
date last changed
2015-01-27 17:48:58
@misc{4924954,
 abstract   = {I denna uppsats jämförs utvecklingen av rekryteringsprocessen av justitieråd till de respektive högsta domstolarna i USA och Sverige. Båda domstolarna inrättades 1789 under starkt inflytande av Charles-Louis de Secondats, Baron de La Bréde et de Montesquies teorier om maktdelning. Först analyseras i kronologisk ordning hur justitieråd väljs och tillsätts i USA respektive Sverige. USA:s president nominerar justitieråden som senaten därefter godkännander. Från början var tillsättningen inte offentlig, men numera TV-sänds senatensförhör och påtryckningar från intressegrupper har lett till en politisering av nomineringsprocessen. Den svenska regeringsformen från 1809 gav kungen ensamrätt att tillsätta justitieråd. Regeringen tog formellt över tillsättningen av justitieråd så sent som 1975, men fortsätt att rekrytera justitieråd med ett kallelseförfarande till 2011 när lagen om utnämning av ordinarie domare (2010:1390) tillkom. Numera administrerar Domarnämnden rekryteringsförfarande genom öppna ansökningar och rekommendationer till regeringen. 

Genom en komparativ studie har likheter och skillnader av rekryteringen av domare till de högsta domstolarna i USA och Sverige analyserats. Processen är lika till vissa delar: den verkställande makten tillsätter justitieråd, självständiga nämnder utvärderar justitierådens meriter och i båda länderna syns en framväxande offentlig inblick över hela processen. Å andra sidan, hur mycket inflytande den verkställandemakten har bibehållit över tillsättningsprocessen skiljer sig mellan de två länderna. Slutligen upptäcker denna uppsats att domarnämndens uppgifter anses korrenspondera till senatens och den amerikanska advokatsamfunds kommitté för domstolsväsende.},
 author    = {Krumholz, Elise},
 keyword   = {Comparative law,legal history,Supreme Court,United States},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nominating the Justices of the Supreme Court a Comparative Study of the United States and Sweden},
 year     = {2014},
}