Advanced

Att stärka en svag bostadsmarknad

Nord, Anna LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ett flertal svenska kommuner har konstaterats ha svaga bostadsmarknader. En svag bostadsmarknad kategoriseras ofta av ett överskott på bostäder och ett lågt intresse av bostadsföretag att investera på marknaden. För att kommunen skall kunna uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som åvilar dem aktualiseras frågan om vilka möjligheter en kommun har att behjälpa sitt kommunala bostadsbolag på en svag bostadsmarknad när EU-rättens statsstödsregler föreskriver ett förbud, för såväl stat som kommun, att utge stöd.

Om en kommun skulle utge ett kapitaltillskott eller vidta andra åtgärder, såsom förmånligare kreditgivning än vad som kan anses marknadsmässigt, kommer åtgärden med största sannolikhet att klassificeras som ett stöd och vara... (More)
Ett flertal svenska kommuner har konstaterats ha svaga bostadsmarknader. En svag bostadsmarknad kategoriseras ofta av ett överskott på bostäder och ett lågt intresse av bostadsföretag att investera på marknaden. För att kommunen skall kunna uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som åvilar dem aktualiseras frågan om vilka möjligheter en kommun har att behjälpa sitt kommunala bostadsbolag på en svag bostadsmarknad när EU-rättens statsstödsregler föreskriver ett förbud, för såväl stat som kommun, att utge stöd.

Om en kommun skulle utge ett kapitaltillskott eller vidta andra åtgärder, såsom förmånligare kreditgivning än vad som kan anses marknadsmässigt, kommer åtgärden med största sannolikhet att klassificeras som ett stöd och vara olagligt. De undantagsmöjligheter som föreskrivs i funktionsfördraget eller den allmänna gruppundantagsförordningen ger inte för handen något undantag till förbudet. Det verkar däremot förefinnas en möjlighet för kommunen att använda sig utav utrymmet för tjänster utav allmänt ekonomiskt intresse på vissa delar av bostadssektorn och således utge stöd därigenom.

Staten ansvarar för att de rättsliga förutsättningarna för att genomföra en god bostadspolitik är uppfyllda. Därmed aktualiseras frågan om svenska kommuner har fått tillräckligt med rättsliga förutsättningar för att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Då den tidigare regeringen dels har uttalat sig om att den svenska bostadsmarknaden inte skall anses vara tjänst av allmänt ekonomisk intresse, dels fastslagit att kommunala bostadsföretag skall bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer förhindrar kommuner att hjälpa bostadsföretagen. Således ska staten anses ha försummat att vidta tillräckligt med rättsliga förutsättningar. (Less)
Popular Abstract
A great number of the municipalities in Sweden have a delicate housing market. A delicate housing market is an unattractive market that consists of a surplus of domiciles and which few or none real estate companies want to invest in. The Swedish law provides a responsibility for the Swedish local authorities to satisfy the selection of available houses for the citizens in the municipality. The question has arisen if the local authorities have the possibility to give out support to their own real estate company, and if so what kind of possibility, when the European Union at the same time subscribes a prohibition against state aid.

Measures, such as capital injections or other guarantees, from the municipality to their own real estate... (More)
A great number of the municipalities in Sweden have a delicate housing market. A delicate housing market is an unattractive market that consists of a surplus of domiciles and which few or none real estate companies want to invest in. The Swedish law provides a responsibility for the Swedish local authorities to satisfy the selection of available houses for the citizens in the municipality. The question has arisen if the local authorities have the possibility to give out support to their own real estate company, and if so what kind of possibility, when the European Union at the same time subscribes a prohibition against state aid.

Measures, such as capital injections or other guarantees, from the municipality to their own real estate company, will probably violate the competition rules of the European Union. That the Commission will subscribe an exception, with help of the possibilities in 107 TFEU or with a block exemption, seems not likely. However, there is a possibility that the municipality can identify some areas in the housing sector to be services of general economic interests, which would enable the municipality to provide aid to their real estate companies.

Furthermore the Government has the responsibility to reassure that the municipalities has enough legal prerequisite to fulfil their responsibility to satisfy the selection of available houses for the citizens in the municipality. The previous Government made a statement saying that they will not accept services of general economic interests in the housing sector. Thus, the conclusion is that the Government has failed to give the Swedish municipalities enough legal prerequisite. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nord, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, statsstöd, konkurrensrätt, EU-rätt
language
Swedish
id
4925008
date added to LUP
2015-01-28 16:09:42
date last changed
2015-01-28 16:09:42
@misc{4925008,
 abstract   = {Ett flertal svenska kommuner har konstaterats ha svaga bostadsmarknader. En svag bostadsmarknad kategoriseras ofta av ett överskott på bostäder och ett lågt intresse av bostadsföretag att investera på marknaden. För att kommunen skall kunna uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som åvilar dem aktualiseras frågan om vilka möjligheter en kommun har att behjälpa sitt kommunala bostadsbolag på en svag bostadsmarknad när EU-rättens statsstödsregler föreskriver ett förbud, för såväl stat som kommun, att utge stöd.

Om en kommun skulle utge ett kapitaltillskott eller vidta andra åtgärder, såsom förmånligare kreditgivning än vad som kan anses marknadsmässigt, kommer åtgärden med största sannolikhet att klassificeras som ett stöd och vara olagligt. De undantagsmöjligheter som föreskrivs i funktionsfördraget eller den allmänna gruppundantagsförordningen ger inte för handen något undantag till förbudet. Det verkar däremot förefinnas en möjlighet för kommunen att använda sig utav utrymmet för tjänster utav allmänt ekonomiskt intresse på vissa delar av bostadssektorn och således utge stöd därigenom. 

Staten ansvarar för att de rättsliga förutsättningarna för att genomföra en god bostadspolitik är uppfyllda. Därmed aktualiseras frågan om svenska kommuner har fått tillräckligt med rättsliga förutsättningar för att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Då den tidigare regeringen dels har uttalat sig om att den svenska bostadsmarknaden inte skall anses vara tjänst av allmänt ekonomisk intresse, dels fastslagit att kommunala bostadsföretag skall bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer förhindrar kommuner att hjälpa bostadsföretagen. Således ska staten anses ha försummat att vidta tillräckligt med rättsliga förutsättningar.},
 author    = {Nord, Anna},
 keyword   = {tjänst av allmänt ekonomiskt intresse,statsstöd,konkurrensrätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att stärka en svag bostadsmarknad},
 year     = {2014},
}