Advanced

Friskrivningsklausuler från anställdas grova vårdslöshet och uppsåt - en studie och kritisk analys av gällande rätt

Grapengiesser, Diana LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda vilken möjlighet som finns i svensk rätt att i kommersiella avtal friskriva sig från principalansvaret.

Som huvudregel gäller avtalsfrihet i kommersiella avtal, men vad gäller ansvarsfriskrivningar är friheten till viss del begränsad. De oskrivna principer som reglerar vilken omfattning en ansvarsfriskrivning får har till stor del utretts i både praxis och doktrin och blir alltmer framtolkade då det är fråga om eget vållande av skada. Den här uppsatsen ämnar istället utreda förhållandet då det är annan som vållat skadan, i det här fallet specifikt arbetstagare. Vad angår sådana ansvarsfriskrivningar är rättsläget fortfarande oklart vilket skapar en betydande risk för kontrahenter till kommersiella... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda vilken möjlighet som finns i svensk rätt att i kommersiella avtal friskriva sig från principalansvaret.

Som huvudregel gäller avtalsfrihet i kommersiella avtal, men vad gäller ansvarsfriskrivningar är friheten till viss del begränsad. De oskrivna principer som reglerar vilken omfattning en ansvarsfriskrivning får har till stor del utretts i både praxis och doktrin och blir alltmer framtolkade då det är fråga om eget vållande av skada. Den här uppsatsen ämnar istället utreda förhållandet då det är annan som vållat skadan, i det här fallet specifikt arbetstagare. Vad angår sådana ansvarsfriskrivningar är rättsläget fortfarande oklart vilket skapar en betydande risk för kontrahenter till kommersiella avtal vilka har anställda.

Principalansvaret och dess räckvidd har varit föremål för diskussion under lång tid då ett alltför långtgående ansvar för arbetsgivaren medför risk för obilliga resultat. Ansvaret är främst utomobligatoriskt men till följd av rättstillämpningen ifråga om åsidosättandet av ansvarsbegränsningar har det fått betydelse även i kontraktuella förhållanden. Uppsatsen undersöker således sammanförandet av avtalsrätt och de syften som lagstiftaren haft i åtanke vid införandet av principalansvaret för att möjliggöra en diskussion kring huruvida rättstillämpningens angrepp på problemet är ändamålsenligt.

Genomgående i uppsatsen följer ett kollisionsperspektiv. Centralt för utredningen är att det är fråga om två regleringar i motsatsförhållande som måste sammanföras vilket inte har gjorts på ett tillfredsställande sätt. Vikten av att domstolar följer syftet med en tillämpning av 36§ AvtL och att således en helhetsbedömning av avtalet ska ske lyfts fram som den viktigaste komponenten i frågan och den tidigare skapade gränsen beroende av grad av vållande ter sig ohållbar i de fall då fråga är om begränsning av principalansvaret vid grovt vållande eller uppsåt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grapengiesser, Diana LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
principalansvar, friskrivningsklausuler, avtalsrätt, skadeståndsrätt
language
Swedish
id
4925056
date added to LUP
2015-01-30 10:49:22
date last changed
2015-01-30 10:49:22
@misc{4925056,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda vilken möjlighet som finns i svensk rätt att i kommersiella avtal friskriva sig från principalansvaret. 

Som huvudregel gäller avtalsfrihet i kommersiella avtal, men vad gäller ansvarsfriskrivningar är friheten till viss del begränsad. De oskrivna principer som reglerar vilken omfattning en ansvarsfriskrivning får har till stor del utretts i både praxis och doktrin och blir alltmer framtolkade då det är fråga om eget vållande av skada. Den här uppsatsen ämnar istället utreda förhållandet då det är annan som vållat skadan, i det här fallet specifikt arbetstagare. Vad angår sådana ansvarsfriskrivningar är rättsläget fortfarande oklart vilket skapar en betydande risk för kontrahenter till kommersiella avtal vilka har anställda. 

Principalansvaret och dess räckvidd har varit föremål för diskussion under lång tid då ett alltför långtgående ansvar för arbetsgivaren medför risk för obilliga resultat. Ansvaret är främst utomobligatoriskt men till följd av rättstillämpningen ifråga om åsidosättandet av ansvarsbegränsningar har det fått betydelse även i kontraktuella förhållanden. Uppsatsen undersöker således sammanförandet av avtalsrätt och de syften som lagstiftaren haft i åtanke vid införandet av principalansvaret för att möjliggöra en diskussion kring huruvida rättstillämpningens angrepp på problemet är ändamålsenligt. 

Genomgående i uppsatsen följer ett kollisionsperspektiv. Centralt för utredningen är att det är fråga om två regleringar i motsatsförhållande som måste sammanföras vilket inte har gjorts på ett tillfredsställande sätt. Vikten av att domstolar följer syftet med en tillämpning av 36§ AvtL och att således en helhetsbedömning av avtalet ska ske lyfts fram som den viktigaste komponenten i frågan och den tidigare skapade gränsen beroende av grad av vållande ter sig ohållbar i de fall då fråga är om begränsning av principalansvaret vid grovt vållande eller uppsåt.},
 author    = {Grapengiesser, Diana},
 keyword   = {principalansvar,friskrivningsklausuler,avtalsrätt,skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Friskrivningsklausuler från anställdas grova vårdslöshet och uppsåt - en studie och kritisk analys av gällande rätt},
 year     = {2014},
}